FEHÎM, Mahmûd Fehîm Efendi

(d. 1805/1220 - ö. 1853 ds./1269)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1220/1805 tarihinde Tekirdağ'da doğdu. Asıl adı Mahmûd Fehîm Efeindi'dir. Şiirlerinde Fehîm mahlasını kullandı. Tahsilini tamamladıktan sonra kâtiplik mesleğini seçerek Rumeli ve Anadolu'nun muhtelif yerlerinde bazı defterdar, muhassıl ve kaymakamların kâtiplik görevinde bulundu. 1262/1846 senesinde İstanbul'a geldi. 1265/1849 yılında Serasker Mektupçusu Odası memurları sınıfına katıldı. 1267/1851 senesinde Musul Tahrîrât Kitabeti göreviyle görevlendirildi. 1269/1853 yılında görevinden azledildi ve İstanbul'a döndü. Bu tarihten sonra hangi görevlerde bulunduğu ve vefat tarihi ile vefat yeri hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. 1269/1853 yılında hayatta olduğuna göre bu tarihten sonraki bilmediğimiz bir yılda vefat etmiş olmalıdır.

Fatîn'e göre derviş yaratılışlı, temiz itikatlı bir şairdir (1271: 337). Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Terk itmedin mahabbeti eyvâh ey gönül

Nolsun bu rütbe nâlelerin âh ey gönül

Zîr-i sehâb-ı nâza niçün girmiş oluyor

Tenvîr-sâz-ı beyt-i dil ol mâh ey gönül

Vird-i seher hisâb-ı nehâr-ı visâlidir

Sevdâ-yı zülfi fikr-i şebân-gâh ey gönül

Tîr-i nigâhı cânıma geçdiyse gam degil

Sırr-ı derûna oldı çün âgâh ey gönül

Bilmez Fehîm menzil-i maksûdı kandedir

Oldı fezâ-yı aşkda güm-râh ey gönül

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 336.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ALİ SOYDANd. 1888 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2YAHYÂ SIRRÎd. 1871 - ö. 1905-1906Doğum YeriGörüntüle
3FETHÎ, Ahmed Fethîd. 1846-1847 - ö. 1902Doğum YeriGörüntüle
4HULÛSÎ, Ömerd. 1805 - ö. 1868Doğum YılıGörüntüle
5ÂLÎ, Kerküklü Şeyh Mehmed Alî Nûr, Mûr Alîd. 1805 - ö. 1882Doğum YılıGörüntüle
6HÂLİS, Yûsuf Hâlis Efendid. 1805-06 - ö. 1883Doğum YılıGörüntüle
7ARSLAN OĞLUd. ? - ö. 1853-1864Ölüm YılıGörüntüle
8ZİYÂ, Yûsuf Ziyâeddîn Efendid. ? - ö. 1853-1861 yılları arasıÖlüm YılıGörüntüle
9VELİ ABDALd. ? - ö. 1853Ölüm YılıGörüntüle
10FEYZÎ, Feyzî Efendid. ? - ö. 1737-38MeslekGörüntüle
11YAHYÂ, Yahyâ Efendid. 1823 - ö. 1896MeslekGörüntüle
12Ulusoy, Ahmet Sırrıd. 1882 - ö. 1950MeslekGörüntüle
13RİF\'AT, Rüstem Rif\'at Bey, İstoliçelid. ? - ö. 1859Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İHSÂN ADLÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ALİ GÂLİB EFENDİd. ? - ö. 1844Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AZMÎ, Mehmed Sâlih Efendid. ? - ö. 1753-1754Madde AdıGörüntüle
17Mîrî, Mîrî-i Rûmîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18CİHANGİRÎ, Hasan Burhaneddin Efendid. 1563 - ö. 1663Madde AdıGörüntüle