FEHMÎ, Fehmî Ali Efendi

(d. ?/? - ö. 1078/1667-68)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ali/Fehmî Ali’dir. Bursalı olan şairin doğum tarihi bilinmemektedir. Hayatı hakkında bilinenler oldukça sınırlıdır. Şairin biyografisiyle alâkalı bilgi veren yegâne kaynak Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî’’nin Vefeyât’ıdır. (Tuhfe-i Nâilî’deki şair hakkında bilgiler adı geçen kaynaktan nakledilmiştir) İyi bir eğitim alarak medrese tahsilini tamamladı ve mülazım oldu. Devrindeki medreselerden birine müderris olarak tayin edildi. 1078 senesinde/1667-68 vefat etti. Şiirlerinde Fehmî mahlasını kullandı. Fehmî’nin edebî şahsiyeti ve eserleri hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. Divanı olup olmadığı bilinmemektedir. Bazı mecmualarda Fehmî mahlaslı şairlere ait şiirler mevcuttur. Ancak bu şiirlerin hangilerinin Fehmî Ali Efendi’ye hangilerinin Fehmî mahlaslı diğer şairlere (Sakkazâde Fehmî, Abdullah Fehmî, Mustafa Fehmî, İstanbullu Fehmî, Abdurrahman Fehmî, Saruhanlı Fehmî, Kınalızâde Fehmî) ait olduğunu tespit etmek zordur.

Kaynakça

Ekinci, Ramazan, (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî, Vefeyât-ı Ayvansarâyî. İstanbul: Buhara Yay. 180-81.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.2.Ankara: Bizim Büro Yay.4963.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. RAMAZAN EKİNCİ
Yayın Tarihi: 22.02.2014
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Vâkıf-ı râz-ı nihân Hazret-i Veyse’l-Karenî

Âşık-ı fahr-i cihân Hazret-i Veyse’l-Karenî

Yandı pervâne gibi şu‘le-i şem‘-i aşka

İtmedi sırrı beyân Hazret-i Veyse’l-Karenî

Tûti-i menkabe-hân-ı şekeristân-ı kemâl

Bülbül-i bâğ-ı cinân Hazret-i Veyse’l-Karenî

Rahnedâr itdi hadeng-i gam-ı vahşet cismini

Kaddini itdi kemân Hazret-i Veyse’l-Karenî

Sâlik-i ârif-i Hakk Fehmi o şâh-ı melekût

Nûr-ı zât idi hemân Hazret-i Veyse’l-Karenî

(Ekinci, Ramazan, (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî, Vefeyât-ı Ayvansarâyî. İstanbul: Buhara Yay. 181.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZİHNÎ, Mumcu-zâde Bâlî Çelebid. ? - ö. 1574-75Doğum YeriGörüntüle
2SEYYİD, Mehmed Emîn Efendid. - - ö. 1718 veya 1721Doğum YeriGörüntüle
3Ahmed, Ahmed bin Mahmûd, Molla Arab-zâde A. Efendi b. İmam Mahmûd Efendid. ? - ö. 1569Doğum YeriGörüntüle
4ZİHNÎ, Mumcu-zâde Bâlî Çelebid. ? - ö. 1574-75Doğum YılıGörüntüle
5SEYYİD, Mehmed Emîn Efendid. - - ö. 1718 veya 1721Doğum YılıGörüntüle
6Ahmed, Ahmed bin Mahmûd, Molla Arab-zâde A. Efendi b. İmam Mahmûd Efendid. ? - ö. 1569Doğum YılıGörüntüle
7ZİHNÎ, Mumcu-zâde Bâlî Çelebid. ? - ö. 1574-75Ölüm YılıGörüntüle
8SEYYİD, Mehmed Emîn Efendid. - - ö. 1718 veya 1721Ölüm YılıGörüntüle
9Ahmed, Ahmed bin Mahmûd, Molla Arab-zâde A. Efendi b. İmam Mahmûd Efendid. ? - ö. 1569Ölüm YılıGörüntüle
10ZİHNÎ, Mumcu-zâde Bâlî Çelebid. ? - ö. 1574-75MeslekGörüntüle
11SEYYİD, Mehmed Emîn Efendid. - - ö. 1718 veya 1721MeslekGörüntüle
12Ahmed, Ahmed bin Mahmûd, Molla Arab-zâde A. Efendi b. İmam Mahmûd Efendid. ? - ö. 1569MeslekGörüntüle
13ZİHNÎ, Mumcu-zâde Bâlî Çelebid. ? - ö. 1574-75Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SEYYİD, Mehmed Emîn Efendid. - - ö. 1718 veya 1721Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ahmed, Ahmed bin Mahmûd, Molla Arab-zâde A. Efendi b. İmam Mahmûd Efendid. ? - ö. 1569Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ZİHNÎ, Mumcu-zâde Bâlî Çelebid. ? - ö. 1574-75Madde AdıGörüntüle
17SEYYİD, Mehmed Emîn Efendid. - - ö. 1718 veya 1721Madde AdıGörüntüle
18Ahmed, Ahmed bin Mahmûd, Molla Arab-zâde A. Efendi b. İmam Mahmûd Efendid. ? - ö. 1569Madde AdıGörüntüle