FEHMÎ, Fehmî Hüsâm Dede

(d. 1848/1265 - ö. 1912/1330)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da 1265/1848 tarihinde doğdu. Asıl adı Fehmî Hüsâm Dede'dir. Şiirlerinde Fehmî mahlasına kullandı. Dervîş Efendi adında bir zatın oğludur. Yenikapı Mevlevîhânesi şeyhi Osmân Salâhaddîn Dede'ye intisap etti. Bilahare adı geçen dergahta müdîr-i umûr oldu. 1330/1012 senesinde İstanbul'da vefat etti. Merkez Efendi Câmii avlusuna defnedildi.

Bir Mevlevî dedesi olan Fehmî Hüsâm Dede'nin müretteb bir Dîvân'ı olduğunu fakat bu Dîvân'ın akrabalarının elinde kaybolduğunu İbnü'l-Emin bildirmektedir.

İbnü'l-Emin'e göre latifeci, güzel konuşan, güzel huylu, şiir ve musikiden iyi derecede anlayan bir şahsiyetti. Müste'âr makamında bir ayin bestelemişti. Ustaca keman da çalmaktaydı (İnal 1988: 384).

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014

Eserlerinden Örnekler

Kıt'a

Aç sîneni ey mihr-i vefâ nûr görünsün

Çâk eyle girîbânını billûr görünsün

Kaldır yüzünü hâlime bak merhamet eyle

Âhû gibi ol dîde-i mahmûr görünsün

Bir Şarkısından

Meftûn edeli Hak beni hüsnündeki âna

Atf-ı nazar etmem çemenistân-ı zamâna

Cevri felegin kaddimi döndürdi kemâna

Hûn-ı cigerim başladı gözden cereyâne

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay. 384.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Neslihan Acud. 1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2OSMAN NÛRÎd. 1875 - ö. 1911Doğum YeriGörüntüle
3Fikret Adild. 7 Ocak 1901 - ö. 5 Haziran 1973Doğum YeriGörüntüle
4MAHREMÎd. 1848 - ö. 1911Doğum YılıGörüntüle
5TAKÎ, Abdurrahmân, Urfalıd. 1848 - ö. 1909Doğum YılıGörüntüle
6RIZAd. 1848/1849 - ö. 1920Doğum YılıGörüntüle
7ALİ MUZAFFER BEYd. ? - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
8ABDÜLKÂDİR BEY, Ustrumcalıd. ? - ö. 1912 ds.Ölüm YılıGörüntüle
9EŞREF, Şair Eşref, Mehmed Eşref Efendid. 1846-47 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
10ZEKÂ'Î, Şeyh Mustafa Efendid. ? - ö. 1812-13MeslekGörüntüle
11Mehmed, Kâsımzâde Şeyh Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. Ocak 1718MeslekGörüntüle
12RİF'AT, Hacı Memiş-zâded. 1844 - ö. 1912MeslekGörüntüle
13ŞÂRIK, Kaşıkçı Hacı Emîn Baba, Kaşıkçı-zâded. 1776 - ö. 1854Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ABDÜLLATÎF AĞA, Kilârîd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÇAVUŞ-ZÂDE, Hâcı Hâlid Fâhir Efendid. 1806-1807 - ö. 1847'den sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FÂ'İZ, Mahmûd Paşad. 1824 - ö. 1867Madde AdıGörüntüle
17LÂHIKÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18FEHMÎ, Fehmi Gürd. 1914 - ö. 07.03.1982Madde AdıGörüntüle