FEHMÎ, Fehmî Hüsâm Dede

(d. 1265/1848 - ö. 1330/1912)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da 1265/1848 tarihinde doğdu. Asıl adı Fehmî Hüsâm Dede'dir. Şiirlerinde Fehmî mahlasına kullandı. Dervîş Efendi adında bir zatın oğludur. Yenikapı Mevlevîhânesi şeyhi Osmân Salâhaddîn Dede'ye intisap etti. Bilahare adı geçen dergahta müdîr-i umûr oldu. 1330/1012 senesinde İstanbul'da vefat etti. Merkez Efendi Câmii avlusuna defnedildi.

Bir Mevlevî dedesi olan Fehmî Hüsâm Dede'nin müretteb bir Dîvân'ı olduğunu fakat bu Dîvân'ın akrabalarının elinde kaybolduğunu İbnü'l-Emin bildirmektedir.

İbnü'l-Emin'e göre latifeci, güzel konuşan, güzel huylu, şiir ve musikiden iyi derecede anlayan bir şahsiyetti. Müste'âr makamında bir ayin bestelemişti. Ustaca keman da çalmaktaydı (İnal 1988: 384).

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt'a

Aç sîneni ey mihr-i vefâ nûr görünsün

Çâk eyle girîbânını billûr görünsün

Kaldır yüzünü hâlime bak merhamet eyle

Âhû gibi ol dîde-i mahmûr görünsün

Bir Şarkısından

Meftûn edeli Hak beni hüsnündeki âna

Atf-ı nazar etmem çemenistân-ı zamâna

Cevri felegin kaddimi döndürdi kemâna

Hûn-ı cigerim başladı gözden cereyâne

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay. 384.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HALİM BABAd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Mustafa Karnasd. 7 Ekim 1962 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SİYÂMÎ, Mehmed Alîd. ? - ö. 1654-55Doğum YeriGörüntüle
4REMZİ, Arapgirli Remzi, Mehmed Mevlütd. 1848 - ö. 1907Doğum YılıGörüntüle
5MİDHAT, Nâmî Mahmûd Efendid. 1848 - ö. 1917Doğum YılıGörüntüle
6RIZAd. 1848-1849 - ö. 01.03.1920Doğum YılıGörüntüle
7Ahmet Mithat Efendid. 1844 - ö. 28 Aralık 1912Ölüm YılıGörüntüle
8MÜNİR BABAd. ? - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
9SITKÎ, Memişd. 1820 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
10SUN'İ/DERVİŞ SUN'ULLAH DEDE, Sun'ullahd. ? - ö. 1592MeslekGörüntüle
11HEMDEM, Mehmed Sa'îd Hemdem Çelebi Efendid. 1807 - ö. 1859MeslekGörüntüle
12FERRÛHÎ, Ferrûh Çelebid. ? - ö. 1537MeslekGörüntüle
13MU'ÎN, Manastırlı Mu'în Efendid. ? - ö. 1821Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ZÂ’İK, Şeyh Mehmed Emîn Efendid. 1794-95 - ö. 1852-53Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÂLİS, Yûsuf Hâlis Efendid. 1805-06 - ö. 1883Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KADRÎ, Kadrî Beyd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17HİKMET, Ahmedd. 1832 - ö. 1878Madde AdıGörüntüle
18REBÎB, Vânî-zâde Mustafa Rebîb Efendid. ? - ö. 1735-36Madde AdıGörüntüle