FEHMÎ, Fehmî Hüsâm Dede

(d. 1848/1265 - ö. 1912/1330)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da 1265/1848 tarihinde doğdu. Asıl adı Fehmî Hüsâm Dede'dir. Şiirlerinde Fehmî mahlasına kullandı. Dervîş Efendi adında bir zatın oğludur. Yenikapı Mevlevîhânesi şeyhi Osmân Salâhaddîn Dede'ye intisap etti. Bilahare adı geçen dergahta müdîr-i umûr oldu. 1330/1012 senesinde İstanbul'da vefat etti. Merkez Efendi Câmii avlusuna defnedildi.

Bir Mevlevî dedesi olan Fehmî Hüsâm Dede'nin müretteb bir Dîvân'ı olduğunu fakat bu Dîvân'ın akrabalarının elinde kaybolduğunu İbnü'l-Emin bildirmektedir.

İbnü'l-Emin'e göre latifeci, güzel konuşan, güzel huylu, şiir ve musikiden iyi derecede anlayan bir şahsiyetti. Müste'âr makamında bir ayin bestelemişti. Ustaca keman da çalmaktaydı (İnal 1988: 384).

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014

Eserlerinden Örnekler

Kıt'a

Aç sîneni ey mihr-i vefâ nûr görünsün

Çâk eyle girîbânını billûr görünsün

Kaldır yüzünü hâlime bak merhamet eyle

Âhû gibi ol dîde-i mahmûr görünsün

Bir Şarkısından

Meftûn edeli Hak beni hüsnündeki âna

Atf-ı nazar etmem çemenistân-ı zamâna

Cevri felegin kaddimi döndürdi kemâna

Hûn-ı cigerim başladı gözden cereyâne

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay. 384.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NESÎBÂ, Nesîbâ Tevfîka Hanımd. ? - ö. 1844Doğum YeriGörüntüle
2Sabuncu, Başard. 9 Eylül 1943 - ö. 17 Haziran 2015Doğum YeriGörüntüle
3Ağralı, Leventd. 1933 - ö. 2001Doğum YeriGörüntüle
4MİDHAT, Nâmî Mahmûd Efendid. 1848 - ö. 1917Doğum YılıGörüntüle
5TAKÎ, Abdurrahmân, Urfalıd. 1848 - ö. 1909Doğum YılıGörüntüle
6SA'ÎD, Kemâl Paşa-zâde Mehmed Sa'îd Bey, Lastik Sa'îdd. 1848 - ö. 1920Doğum YılıGörüntüle
7MÜNİRE BACId. 1852 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
8ALİ MUZAFFER BEYd. ? - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
9MUSA, Musa Seferoğlud. 1830 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
10MAŞÛKÎ, Kemald. 1508 - ö. 1528MeslekGörüntüle
11MAHMÛD, Şeyh Mahmûd Efendi bin Abdülbâkî Efendid. ? - ö. 1531-32MeslekGörüntüle
12NEYYİR, Şeyh Abdulhalim Neyyir Deded. ? - ö. 1800-01MeslekGörüntüle
13HÂLİS, Molla Sâlih, Buharalıd. ? - ö. 1819 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KÂZIM PAŞA, Mûsâ Kâzım, Koniçelid. 1821 - ö. 1890Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15DÂVUD ES'AD PAŞA, Manastırlıd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İZÂKÎ, İzâkî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17FENÂYÎ, Fenâyî Deded. ? - ö. 1519-20Madde AdıGörüntüle
18İmre, Mehmet Fehmid. 13 Şubat 1957 - ö. ?Madde AdıGörüntüle