FEHMÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbullu Kuloğullarındandır. Sipahi bölüğünde iken Edirne haraç emini oldu. Yavuz Sultan Selim ile Mısır fethine katıldı. Buhara ve Trablus’ta bulundu. Trablus'ta "il yazıcısı" görevinde bulundu ve burada öldü. Edirne'nin su ve çamurundan şikâyet eden bir murabba kaleme aldı. Murabba'nın başlangıcı şöyledir:

İlahî sen halâs eyle bizi bu şehr-i bâtıldan

Kişi anı ne seyr itsün geçilmez âb ile gilden

Kaynakça

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Meşâirü'ş-Şuara, İnceleme-Metin. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 

Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. İstanbul: Bellek Yay. 

Sungurhan, Aysun. Kınalızade Hasan Çelebi-Tezkiretü’ş-Şuara. ekitap.kulturturizm.gov.tr. [1.1.20.14] 189.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 27.11.2014

Eserlerinden Örnekler

Gerçi kim bülbül sever her dem gülün bir tâzesin

Sen bana ey gonçe-leb her berg-i gülden tâzesin


Her denînün kaddine geydürme lutfun câmesin

Kim bu zîbâ hil’atün bozdun hemân endâzesin

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Meşâirü'ş-Şuara, İnceleme-Metin. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 1256-57.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SUBHÎ, Subhî Mehmed Efendid. 1710? - ö. 15 Nisan 1769?MeslekGörüntüle
2ÂRİF, Ârif Mehmed Efendid. ? - ö. 1 Mart 1813MeslekGörüntüle
3BEHCET, Acem Kılıcı Seyfî Mustafa Efendizâde Mehmed Behcet Efendid. ? - ö. 22 Ağustos 1755MeslekGörüntüle
4ZA‘ÎFÎ, Pîr Muhammedd. 1494-95 (?) - ö. 1557'ten sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
5ŞÖHRETî, Haydar Çelebid. ? - ö. 1605Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6KENAN, Küçük Kenan Paşad. ? - ö. 1616Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
7AFÎF, Balcızâde Mustafa Efendid. ? - ö. 1718/1719Madde AdıGörüntüle
8HİSÂM KÂTİB, Hüssâm Kâtib, Hüsâm Kâtib, Kâtibd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
9MES'ÛDd. 1780? - ö. 1873Madde AdıGörüntüle