FEHMÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbullu Kuloğullarındandır. Sipahi bölüğünde iken Edirne haraç emini oldu. Yavuz Sultan Selim ile Mısır fethine katıldı. Buhara ve Trablus’ta bulundu. Trablus'ta "il yazıcısı" görevinde bulundu ve burada öldü. Edirne'nin su ve çamurundan şikâyet eden bir murabba kaleme aldı. Murabba'nın başlangıcı şöyledir:

İlahî sen halâs eyle bizi bu şehr-i bâtıldan

Kişi anı ne seyr itsün geçilmez âb ile gilden

Kaynakça

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Meşâirü'ş-Şuara, İnceleme-Metin. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 

Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. İstanbul: Bellek Yay. 

Sungurhan, Aysun. Kınalızade Hasan Çelebi-Tezkiretü’ş-Şuara. ekitap.kulturturizm.gov.tr. [1.1.20.14] 189.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 27.11.2014

Eserlerinden Örnekler

Gerçi kim bülbül sever her dem gülün bir tâzesin

Sen bana ey gonçe-leb her berg-i gülden tâzesin


Her denînün kaddine geydürme lutfun câmesin

Kim bu zîbâ hil’atün bozdun hemân endâzesin

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Meşâirü'ş-Şuara, İnceleme-Metin. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 1256-57.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NASFET, Ahmed Rızâ Nasfet Efendid. 1792 - ö. ?MeslekGörüntüle
2FÂ'İZ, Yirmisekiz Çelebi Süleyman Ağazâde Mehmed Fâ'iz/Fâyiz Efendid. ? - ö. 19 Temmuz 1731MeslekGörüntüle
3FEHMÎ, Fehmî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
4AHMED-İ HARÎRÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
5CEBRÎd. ? - ö. 1566'dan sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6HÜSÂM/ HÜSÂMÎ, Derviş Hasan Gülşenîd. ? - ö. 1607Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
7BEDRÎ, Cevzîzâde Bedrî Çelebid. ? - ö. 1585Madde AdıGörüntüle
8MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-İ RÛMÎ, Muhammed Celâleddîn, Hudâvendigârd. 30 Eylül 1207 - ö. 17 Aralık 1273Madde AdıGörüntüle
9ÂRİF, Muhammed Ârif Ağad. 1769-70 - ö. 1824Madde AdıGörüntüle