FENÂYÎ, Fenâyî Dede

(d. ?/? - ö. 925/1519-20)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Lazkiye (Denizli) Mevlevihanesi şeyhi Fânî Dede’nin küçük oğludur. Kaynaklarda doğum tarihiyle ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Lazkiye yakınlarındaki Vakıf adlı köyün imamıdır. Mevlevî Şâhidî İbrâhîm Dede; Gülşen-i Esrâr’ında Lazkiye’de bir camide Cuma vaazı verdikten sonra Fenâyî ile tanıştığını, ona niçin Mevlevî olmadığını sorduğunu, onun da sorusuna “bu yolda rehberlik edecek bir pir bulamadığı, bulduğu takdirde hemen Mevlevî olacağı” cevabını verdiğini, imamlık yaptığı Vakıf köyünde kendisini ağırlayan Fenâyî’nin ertesi sabah Lazkiye’ye gidip Paşa Çelebi adındaki zata intisap ettiğini yazmıştır (Şimşekler 1998: 120). 925/1519-20 yılında vefat eden Fenâyî’nin mezarı Lazkiyede’dir. Fenâyî, bedi ve beyana hâkim, tatlı söyleyişli, ârifane tabiatlı bir şairdir (Yıldız 2003: 347; Hafızoğlu 2010: 255).

Kaynakça

Hafızoğlu, Tahir (hzl.) (2010). Ali Enver Bey, Semâhâne-i Edeb. İstanbul: İnsan Yay.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Şimşekler, Nuri (1998). Şâhidî İbrâhîm Dede, Gülşen-i Esrâr. Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi.

Yıldız, Alim (2003). “Divan Edebiyatında Fenayi Mahlaslı Şairler”. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi VII (1): 345-355.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHMET NURİ ÇINARCI
Yayın Tarihi: 13.07.2014
Güncelleme Tarihi: 26.09.2021

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Rızkundan artuğını yetmezse olma tâmi’

Hakka tevekkül idüp ol virdigine kâni’

 

Kim gönli Ka’besinde bula Safâ-yı Merve

Nûr-ı hüviyyet anda gün gibi ola lâmi’

 

Fursat geçüp bulut-veş girmez eline artık

Ebr-i nedâmet ağdı ömri geçürme zâyi’

 

İlm-i huzûr kesb it kurtar özün cehilden

Çün kodı kâbiliyyet masnû’a sun’-ı sâni’

 

Efsâne dinlemekden hengâmede Fenâyî

Mescide yek-der olmak vâ’iz sözini sâmi’

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 421-422.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Hasan Kallimcid. 16 Nisan 1949 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2İnci Arald. 27 Kasım 1944 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Ahmet Karcılılard. 06 Haziran 1965 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Hasan Kallimcid. 16 Nisan 1949 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5İnci Arald. 27 Kasım 1944 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Ahmet Karcılılard. 06 Haziran 1965 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Hasan Kallimcid. 16 Nisan 1949 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8İnci Arald. 27 Kasım 1944 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Ahmet Karcılılard. 06 Haziran 1965 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Hasan Kallimcid. 16 Nisan 1949 - ö. ?MeslekGörüntüle
11İnci Arald. 27 Kasım 1944 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Ahmet Karcılılard. 06 Haziran 1965 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Hasan Kallimcid. 16 Nisan 1949 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İnci Arald. 27 Kasım 1944 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ahmet Karcılılard. 06 Haziran 1965 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Hasan Kallimcid. 16 Nisan 1949 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17İnci Arald. 27 Kasım 1944 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Ahmet Karcılılard. 06 Haziran 1965 - ö. ?Madde AdıGörüntüle