FENÂYÎ, Fenâyî Dede

(d. ?/? - ö. 1519-20/925)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Lazkiye Mevlevihanesi şeyhi Fânî Dede’nin küçük oğludur. Kaynaklarda doğum tarihiyle ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Lazkiye yakınlarındaki Vakıf adlı köyün imamıdır. Mevlevî Şâhidî İbrâhîm Dede; Gülşen-i Esrâr’ında Lazkiye’de bir camide Cuma vaazı verdikten sonra Fenâyî ile tanıştığını, ona niçin Mevlevî olmadığını sorduğunu, onun da sorusuna “bu yolda rehberlik edecek bir pir bulamadığı, bulduğu takdirde hemen Mevlevî olacağı” cevabını verdiğini, imamlık yaptığı Vakıf köyünde kendisini ağırlayan Fenâyî’nin ertesi sabah Lazkiye’ye gidip Paşa Çelebi adındaki zata intisap ettiğini yazmıştır (Şimşekler 1998: 120). 925/1519-20 yılında vefat eden Fenâyî’nin mezarı Lazkiyede’dir. Kaynaklarda şairin Dîvân sahibi olduğu belirtilmekteyse de eserin nüshası henüz tespit edilememiştir. Fenâyî, bedi ve beyana hâkim, tatlı söyleyişli, ârifane tabiatlı bir şairdir (Yıldız 2003: 347; Hafızoğlu 2010: 255).

Kaynakça

Hafızoğlu, Tahir (hzl.) (2010). Ali Enver Bey, Semâhâne-i Edeb. İstanbul: İnsan Yay.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

Şimşekler, Nuri (1998). Şâhidî İbrâhîm Dede, Gülşen-i Esrâr. Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi.

Tuman, Mehmet Nâil (2001). Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. hzl. C. Kurnaz; M. Tatcı. Ankara: Bizim Büro Yay.

Yıldız, Alim (2003). “Divan Edebiyatında Fenayi Mahlaslı Şairler”. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi VII (1): 345-355.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHMET NURİ ÇINARCI
Yayın Tarihi: 13.07.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Rızkundan artuğını yetmezse olma tâmi’

Hakka tevekkül idüp ol virdigine kâni’

Kim gönli Ka’besinde bula Safâ-yı Merve

Nûr-ı hüviyyet anda gün gibi ola lâmi’

Fursat geçüp bulut-veş girmez eline artık

Ebr-i nedâmet ağdı ömri geçürme zâyi’

İlm-i huzûr kesb it kurtar özün cehilden

Çün kodı kâbiliyyet masnû’a sun’-ı sâni’

Efsâne dinlemekden hengâmede Fenâyî

Mescide yek-der olmak vâ’iz sözini sâmi’

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 421-422.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MUHAMMED/MEHMED BİN ÂŞIK SELMÂNÜ'L-LÂZKÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Müzehher Vâ-nûd. 1912 - ö. 14 Nisan 2011Doğum YeriGörüntüle
3HİMMETÎ, Himmetî Beyd. ? - ö. 1590Doğum YeriGörüntüle
4MUHAMMED/MEHMED BİN ÂŞIK SELMÂNÜ'L-LÂZKÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Müzehher Vâ-nûd. 1912 - ö. 14 Nisan 2011Doğum YılıGörüntüle
6HİMMETÎ, Himmetî Beyd. ? - ö. 1590Doğum YılıGörüntüle
7MUHAMMED/MEHMED BİN ÂŞIK SELMÂNÜ'L-LÂZKÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Müzehher Vâ-nûd. 1912 - ö. 14 Nisan 2011Ölüm YılıGörüntüle
9HİMMETÎ, Himmetî Beyd. ? - ö. 1590Ölüm YılıGörüntüle
10MUHAMMED/MEHMED BİN ÂŞIK SELMÂNÜ'L-LÂZKÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11Müzehher Vâ-nûd. 1912 - ö. 14 Nisan 2011MeslekGörüntüle
12HİMMETÎ, Himmetî Beyd. ? - ö. 1590MeslekGörüntüle
13MUHAMMED/MEHMED BİN ÂŞIK SELMÂNÜ'L-LÂZKÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Müzehher Vâ-nûd. 1912 - ö. 14 Nisan 2011Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HİMMETÎ, Himmetî Beyd. ? - ö. 1590Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MUHAMMED/MEHMED BİN ÂŞIK SELMÂNÜ'L-LÂZKÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Müzehher Vâ-nûd. 1912 - ö. 14 Nisan 2011Madde AdıGörüntüle
18HİMMETÎ, Himmetî Beyd. ? - ö. 1590Madde AdıGörüntüle