FENÂYÎ, Mustafa

(d. ?/? - ö. 1703-04/1115)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Şumnu’da doğan Fenâyî'nin asıl adı Mustafa'dır. Yeniçeri şairlerden olup "Odabaşı Şeyhi" sanıyla tanınmıştır. Aşçı, vekilharç ve odabaşılık görevlerinde bulunmuş (Çapan 2005: 478-479 ), Şeyh Yahyâ Efendi’nin soyundan gelen Emetullâh Kadın'la evlenmiştir. Halvetî şeyhi Üsküdarlı Şeyh Selâmî Efendi tarafından yetiştirilen Fenâyî, Sıbtalı Yahyâ Efendi'nin evinin civarında zaviye yaptırarak şeyh olmuştur. Fenâyî'nin ölüm tarihi kaynaklarda 1115/1703-04 olarak kayıtlıdır. (İnce 2005: 564)

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 27.11.2013

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Vücûdun pertev-i nûr-ı Hudâdur yâ Resûlallâh

Cihân şems-i cemâlünden ziyâdur ya Resûlallâh

İrerler zât-ı Mevlâya gidenler isr-i pâkinden

Senün şer-i şerîfin reh-nümâdır yâ Resûlallâh

Urûc itdük semâvâta irişdük menzil-i zâtına

Vücûdun manzar-ı zât-ı Hudâdur yâ Resûlallâh

Mukaddem yaradılmışdur habîbâ yâ Resûlallâh

Anınçün muktedâ-yı enbiyâdır yâ Resûlallâh

Günâhlar derdine çâre benemdür ümmetüm dirsen

Kamu emrâz-ı isyâna şifâdur yâ Resûlallâh

Fenâyî mücrime hîç çâre olmaz senden olmazsa

Maâsîde ki zîrâ müntehâdur yâ Resûlallâh

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 479. )


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HANEFÎ, İsmâild. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ÂKİF YÛSUFd. ? - ö. 1853\'ten sonraDoğum YeriGörüntüle
3KUDSÎ, Şumnulud. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
4HANEFÎ, İsmâild. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ÂKİF YÛSUFd. ? - ö. 1853\'ten sonraDoğum YılıGörüntüle
6KUDSÎ, Şumnulud. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
7HANEFÎ, İsmâild. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ÂKİF YÛSUFd. ? - ö. 1853\'ten sonraÖlüm YılıGörüntüle
9KUDSÎ, Şumnulud. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
10HANEFÎ, İsmâild. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11ÂKİF YÛSUFd. ? - ö. 1853\'ten sonraMeslekGörüntüle
12KUDSÎ, Şumnulud. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
13HANEFÎ, İsmâild. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÂKİF YÛSUFd. ? - ö. 1853\'ten sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KUDSÎ, Şumnulud. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HANEFÎ, İsmâild. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ÂKİF YÛSUFd. ? - ö. 1853\'ten sonraMadde AdıGörüntüle
18KUDSÎ, Şumnulud. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle