FENÂYÎ, Mustafa

(d. ?/? - ö. 1115/1703-04)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Şumnu’da doğan Fenâyî'nin asıl adı Mustafa'dır. Yeniçeri şairlerden olup "Odabaşı Şeyhi" sanıyla tanınmıştır. Aşçı, vekilharç ve odabaşılık görevlerinde bulunmuş (Çapan 2005: 478-479 ), Şeyh Yahyâ Efendi’nin soyundan gelen Emetullâh Kadın'la evlenmiştir. Halvetî şeyhi Üsküdarlı Şeyh Selâmî Efendi tarafından yetiştirilen Fenâyî, Sıbtalı Yahyâ Efendi'nin evinin civarında zaviye yaptırarak şeyh olmuştur. Fenâyî'nin ölüm tarihi kaynaklarda 1115/1703-04 olarak kayıtlıdır. (İnce 2005: 564)

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 27.11.2013
Güncelleme Tarihi: 04.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Vücûdun pertev-i nûr-ı Hudâdur yâ Resûlallâh

Cihân şems-i cemâlünden ziyâdur ya Resûlallâh

 

İrerler zât-ı Mevlâya gidenler isr-i pâkinden

Senün şer-i şerîfin reh-nümâdır yâ Resûlallâh

 

Urûc itdük semâvâta irişdük menzil-i zâtına

Vücûdun manzar-ı zât-ı Hudâdur yâ Resûlallâh

 

Mukaddem yaradılmışdur habîbâ yâ Resûlallâh

Anınçün muktedâ-yı enbiyâdır yâ Resûlallâh

 

Günâhlar derdine çâre benemdür ümmetüm dirsen

Kamu emrâz-ı isyâna şifâdur yâ Resûlallâh

 

Fenâyî mücrime hîç çâre olmaz senden olmazsa

Maâsîde ki zîrâ müntehâdur yâ Resûlallâh

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 479. )

 

 

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞERÎF, Halîl Şerîf Yûsuf Paşad. ? - ö. Ocak-Şubat 1752Doğum YeriGörüntüle
2RÂSİM, Hüseyin Râsim Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3FADLÎ, Atpazarlıd. 1631 - ö. 1691Doğum YeriGörüntüle
4ŞERÎF, Halîl Şerîf Yûsuf Paşad. ? - ö. Ocak-Şubat 1752Doğum YılıGörüntüle
5RÂSİM, Hüseyin Râsim Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6FADLÎ, Atpazarlıd. 1631 - ö. 1691Doğum YılıGörüntüle
7ŞERÎF, Halîl Şerîf Yûsuf Paşad. ? - ö. Ocak-Şubat 1752Ölüm YılıGörüntüle
8RÂSİM, Hüseyin Râsim Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9FADLÎ, Atpazarlıd. 1631 - ö. 1691Ölüm YılıGörüntüle
10ŞERÎF, Halîl Şerîf Yûsuf Paşad. ? - ö. Ocak-Şubat 1752MeslekGörüntüle
11RÂSİM, Hüseyin Râsim Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12FADLÎ, Atpazarlıd. 1631 - ö. 1691MeslekGörüntüle
13ŞERÎF, Halîl Şerîf Yûsuf Paşad. ? - ö. Ocak-Şubat 1752Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RÂSİM, Hüseyin Râsim Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FADLÎ, Atpazarlıd. 1631 - ö. 1691Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞERÎF, Halîl Şerîf Yûsuf Paşad. ? - ö. Ocak-Şubat 1752Madde AdıGörüntüle
17RÂSİM, Hüseyin Râsim Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18FADLÎ, Atpazarlıd. 1631 - ö. 1691Madde AdıGörüntüle