FENNÎ, Yûsuf Fennî Sükûtî Efendi

(d. ?/? - ö. Kasım 1666/Cemâziyel-âhir 1077)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Yûsuf Sükûtî Efendi, Üsküp doğumludur. Üsküp’ten İstanbul’a gelerek burada ilim tahsil etmiş, dönemin Şeyhülislâmı Yahyâ Efendi’den ders almış ve müderris olmuştur.  Kalenderhane Medresesi'nde müderrislik görevinde bulunmuş, Medine ve Mekke kadılığı yapmıştır. Tezkire-i Şuara-yı Mevlevîye’de Mevlevî olduğu kayıtlıdır. Cemâziyelâhir 1077 / Kasım 1666 tarihinde vefat etti. Kaynaklar, mezarının Edirnekapı’da olduğunu bildirmektedir..

Seyrekzâde Mehmet Âsım'ın  Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr adlı tezkiresinde mecmuası olduğu kayıtlıdır. Esrar Dede ve Ali Enver, "Dervîş Yûsuf-ı Mevlevî" diye işaret eder. Ali Enver'in de belirttiği üzere şairin adı, eğitimi ve ölüm yılı ile birlikte bütün kaynaklarda ortak olan bir beytinden başka bigi yoktur. Ali Enver, eldeki beytine bakarak şairi "şâir-i zûr-âver" olarak nitelendirir. 

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.)(1999). İsmâil Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti'l-Eş'âr.Ankara: AKM Yay.327

Coşkun, Ali Osman (1985). Seyrekzâde Mehmet Âsım. Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.132

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.450.

Erdem, Sadık (hzl.)(2014). Ali Enver Semahane-i Edeb: Ankara: TTK Yay..173.

Genç, İlhan (hzl.)(2000). Esrar Dede Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye.Ankara: AKM Yay. 428-429.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 786.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C.3. İstanbul: Çağrı Yay. 220, 280, 292.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 24.01.2015

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Sadâ-yı ra‘d sanma yâd idüp zulm-i şehîdânı

Dögüp gögsin dem-â-dem nâle-i şeb-gîr ider gerdûn

(Genç, İlhan (hzl.)(2000). Esrar Dede Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye.Ankara. AKM Yay.428-429).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VAHDETÎ, Osmand. ? - ö. 1722Doğum YeriGörüntüle
2ALTIPARMAK, Muhammed b. Muhammed (Altıparmak Mehmed Efendi)d. ? - ö. 1623-24Doğum YeriGörüntüle
3Mustafa Karahasand. 14 Temmuz 1920 - ö. 11 Mart 2002Doğum YeriGörüntüle
4VAHDETÎ, Osmand. ? - ö. 1722Doğum YılıGörüntüle
5ALTIPARMAK, Muhammed b. Muhammed (Altıparmak Mehmed Efendi)d. ? - ö. 1623-24Doğum YılıGörüntüle
6Mustafa Karahasand. 14 Temmuz 1920 - ö. 11 Mart 2002Doğum YılıGörüntüle
7VAHDETÎ, Osmand. ? - ö. 1722Ölüm YılıGörüntüle
8ALTIPARMAK, Muhammed b. Muhammed (Altıparmak Mehmed Efendi)d. ? - ö. 1623-24Ölüm YılıGörüntüle
9Mustafa Karahasand. 14 Temmuz 1920 - ö. 11 Mart 2002Ölüm YılıGörüntüle
10VAHDETÎ, Osmand. ? - ö. 1722MeslekGörüntüle
11ALTIPARMAK, Muhammed b. Muhammed (Altıparmak Mehmed Efendi)d. ? - ö. 1623-24MeslekGörüntüle
12Mustafa Karahasand. 14 Temmuz 1920 - ö. 11 Mart 2002MeslekGörüntüle
13VAHDETÎ, Osmand. ? - ö. 1722Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ALTIPARMAK, Muhammed b. Muhammed (Altıparmak Mehmed Efendi)d. ? - ö. 1623-24Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Mustafa Karahasand. 14 Temmuz 1920 - ö. 11 Mart 2002Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16VAHDETÎ, Osmand. ? - ö. 1722Madde AdıGörüntüle
17ALTIPARMAK, Muhammed b. Muhammed (Altıparmak Mehmed Efendi)d. ? - ö. 1623-24Madde AdıGörüntüle
18Mustafa Karahasand. 14 Temmuz 1920 - ö. 11 Mart 2002Madde AdıGörüntüle