FERÂĞÎ, Mehmed Ferâğî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1605/1014)
divan şairi, yeniçeri
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Edirneli olup Bursa’da ikamet etti. Asıl adı Mehmed olan şair, Ferâğî mahlasını kullandı. Yeniçeriyken münzevi bir hayat yaşadı. İyi bir öğrenim görüp danişment oldu. İyi derecede Farsça bilen Ferâğî, musikide de ustaydı. Daha çok gazel nazım şekliyle şiirler yazdı. Yazdığı gazellerde Nevâyî’nin üslubunu devam ettirdi (Solmaz 2005: 249, 250). Şair, 1014/1605 yılında vefat etti. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kayabaşı, Bekir (1997). Kaf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l Eşâr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Riyâzî Mehmed (yty). Riyâzü’ş-Şu’arâ. Millet Kütüphanesi AE Nr. 765. v. 104.

Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 04.12.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Mümkin olmaz senden ayrılmak belî imkânı var

Can virem hasretle zîrâ her işün âsânı var 

***

Bilün koçmışlar öpmüşler ruh-ı zîbânı varmışlar

Nihâl-i gülşeni egmişler andan gül koparmışlar 

***

Pâyine düşüp bir güzelün uydum ulaşdum

Geh kâküline gâh miyânına tolaşdum 

(Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay. 249.)

***

Kaddün resîde nahli çâgında cûy-bârun

Sen serv-i mu’tedilsin adı büyük çenârun 

***

Mutribün kavli karârı sâkinün peymânı var

Kim sizünle hem-demüz tâ sagârun devrânı var 

***

Geçdi gönlüm gitmedi ruhsâr-ı âlünden gözüm

İmdi bildüm ben de sevmiş hâk-i pâyün yıldızum 

(Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay. 250.) 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İLMÎ, İlmî-i Nâzikd. ? - ö. 1600Doğum YeriGörüntüle
2FEZÂYÎ, Dervîş Mehmedd. ? - ö. 1737-38Doğum YeriGörüntüle
3NÜHÜFT/VÂZIH, Mustafad. ? - ö. 1877Doğum YeriGörüntüle
4İLMÎ, İlmî-i Nâzikd. ? - ö. 1600Doğum YılıGörüntüle
5FEZÂYÎ, Dervîş Mehmedd. ? - ö. 1737-38Doğum YılıGörüntüle
6NÜHÜFT/VÂZIH, Mustafad. ? - ö. 1877Doğum YılıGörüntüle
7İLMÎ, İlmî-i Nâzikd. ? - ö. 1600Ölüm YılıGörüntüle
8FEZÂYÎ, Dervîş Mehmedd. ? - ö. 1737-38Ölüm YılıGörüntüle
9NÜHÜFT/VÂZIH, Mustafad. ? - ö. 1877Ölüm YılıGörüntüle
10İLMÎ, İlmî-i Nâzikd. ? - ö. 1600MeslekGörüntüle
11FEZÂYÎ, Dervîş Mehmedd. ? - ö. 1737-38MeslekGörüntüle
12NÜHÜFT/VÂZIH, Mustafad. ? - ö. 1877MeslekGörüntüle
13İLMÎ, İlmî-i Nâzikd. ? - ö. 1600Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FEZÂYÎ, Dervîş Mehmedd. ? - ö. 1737-38Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NÜHÜFT/VÂZIH, Mustafad. ? - ö. 1877Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İLMÎ, İlmî-i Nâzikd. ? - ö. 1600Madde AdıGörüntüle
17FEZÂYÎ, Dervîş Mehmedd. ? - ö. 1737-38Madde AdıGörüntüle
18NÜHÜFT/VÂZIH, Mustafad. ? - ö. 1877Madde AdıGörüntüle