FERÂĞÎ, Mehmed Ferâğî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1014/1605)
divan şairi, yeniçeri
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Edirneli olup Bursa’da ikamet etti. Asıl adı Mehmed olan şair, Ferâğî mahlasını kullandı. Yeniçeriyken münzevi bir hayat yaşadı. İyi bir öğrenim görüp danişment oldu. İyi derecede Farsça bilen Ferâğî, musikide de ustaydı. Daha çok gazel nazım şekliyle şiirler yazdı. Yazdığı gazellerde Nevâyî’nin üslubunu devam ettirdi (Solmaz 2005: 249, 250). Şair, 1014/1605 yılında vefat etti. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kayabaşı, Bekir (1997). Kaf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l Eşâr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Riyâzî Mehmed (yty). Riyâzü’ş-Şu’arâ. Millet Kütüphanesi AE Nr. 765. v. 104.

Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 04.12.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Mümkin olmaz senden ayrılmak belî imkânı var

Can virem hasretle zîrâ her işün âsânı var 

***

Bilün koçmışlar öpmüşler ruh-ı zîbânı varmışlar

Nihâl-i gülşeni egmişler andan gül koparmışlar 

***

Pâyine düşüp bir güzelün uydum ulaşdum

Geh kâküline gâh miyânına tolaşdum 

(Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay. 249.)

***

Kaddün resîde nahli çâgında cûy-bârun

Sen serv-i mu’tedilsin adı büyük çenârun 

***

Mutribün kavli karârı sâkinün peymânı var

Kim sizünle hem-demüz tâ sagârun devrânı var 

***

Geçdi gönlüm gitmedi ruhsâr-ı âlünden gözüm

İmdi bildüm ben de sevmiş hâk-i pâyün yıldızum 

(Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay. 250.) 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Necip Türkçüd. 1872 - ö. 22 Şubat 1950Doğum YeriGörüntüle
2HIBRÎ, ABDURRAHMAN HIBRÎd. 1603 - ö. 1676Doğum YeriGörüntüle
3ZAMÂNÎ, Mahmudd. ? - ö. 1552Doğum YeriGörüntüle
4Necip Türkçüd. 1872 - ö. 22 Şubat 1950Doğum YılıGörüntüle
5HIBRÎ, ABDURRAHMAN HIBRÎd. 1603 - ö. 1676Doğum YılıGörüntüle
6ZAMÂNÎ, Mahmudd. ? - ö. 1552Doğum YılıGörüntüle
7Necip Türkçüd. 1872 - ö. 22 Şubat 1950Ölüm YılıGörüntüle
8HIBRÎ, ABDURRAHMAN HIBRÎd. 1603 - ö. 1676Ölüm YılıGörüntüle
9ZAMÂNÎ, Mahmudd. ? - ö. 1552Ölüm YılıGörüntüle
10Necip Türkçüd. 1872 - ö. 22 Şubat 1950MeslekGörüntüle
11HIBRÎ, ABDURRAHMAN HIBRÎd. 1603 - ö. 1676MeslekGörüntüle
12ZAMÂNÎ, Mahmudd. ? - ö. 1552MeslekGörüntüle
13Necip Türkçüd. 1872 - ö. 22 Şubat 1950Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HIBRÎ, ABDURRAHMAN HIBRÎd. 1603 - ö. 1676Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZAMÂNÎ, Mahmudd. ? - ö. 1552Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Necip Türkçüd. 1872 - ö. 22 Şubat 1950Madde AdıGörüntüle
17HIBRÎ, ABDURRAHMAN HIBRÎd. 1603 - ö. 1676Madde AdıGörüntüle
18ZAMÂNÎ, Mahmudd. ? - ö. 1552Madde AdıGörüntüle