FERHAD BEY

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Anadolu sahasında yazılan Türkçe tezkirelerde yer almayan bu şair, Vüsale Musalı tarafından tespit edilen bir tezkirenin içinde yer almaktadır. Bu eserdeki bilgilere göre Ferhad Bey, Ayas Paşa`nın oğludur. Eldeki kaynakta onun ümerâdan olduğu yazılmış ve bir beytine yer verilmiştir.

Kaynakça

Musalı, Vüsale (2015). “Türk Tezkireciliğinin Araştırılmamış Bir Sayfası”. Bilig (72): 73-92.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 23.02.2015
Güncelleme Tarihi: 04.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Âsitânın mesken etmezse nigârâ gül gibi

Bâğ ü râğa meyl ederse bülbül-i şeydâ gûş et

(Musalı, Vüsale (2015). “Türk Tezkireciliğinin Araştırılmamış Bir Sayfası”. Bilig (72): 73-92.)