FERÎD ÇELEBİ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbulludur. Doğum tarihi, öğrenim durumu, mesleği hakkında bir bilgi sahibi değiliz. Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 520)’ye göre Sultan III. Mustafa devri (1757-1774) şairlerindendir. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Çağının tanınmış şairi olup Râmiz'e göre “şâ‘ir-i şîrîn-reftâr”dır (Erdem 1994: 238). Eserlerine dair bir bilgi bulunmadığı gibi eserlerinden örnek de yoktur.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 520.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 238.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 139.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 768.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1979). “Ferid Çelebi”. C.3.  İstanbul: Dergâh Yay. 198. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 23.08.2014
Güncelleme Tarihi: 18.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Hüseyin Siret Özseverd. Mart 1872 - ö. 27 Şubat 1959Doğum YeriGörüntüle
2Mucize Özünald. 1947 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3RİF'AT, Üsküdârî Hâfız Ahmed Rif'at Efendid. ? - ö. 1731-32Doğum YeriGörüntüle
4Hüseyin Siret Özseverd. Mart 1872 - ö. 27 Şubat 1959Doğum YılıGörüntüle
5Mucize Özünald. 1947 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6RİF'AT, Üsküdârî Hâfız Ahmed Rif'at Efendid. ? - ö. 1731-32Doğum YılıGörüntüle
7Hüseyin Siret Özseverd. Mart 1872 - ö. 27 Şubat 1959Ölüm YılıGörüntüle
8Mucize Özünald. 1947 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9RİF'AT, Üsküdârî Hâfız Ahmed Rif'at Efendid. ? - ö. 1731-32Ölüm YılıGörüntüle
10Hüseyin Siret Özseverd. Mart 1872 - ö. 27 Şubat 1959Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Mucize Özünald. 1947 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12RİF'AT, Üsküdârî Hâfız Ahmed Rif'at Efendid. ? - ö. 1731-32Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Hüseyin Siret Özseverd. Mart 1872 - ö. 27 Şubat 1959Madde AdıGörüntüle
14Mucize Özünald. 1947 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15RİF'AT, Üsküdârî Hâfız Ahmed Rif'at Efendid. ? - ö. 1731-32Madde AdıGörüntüle