FESÂDÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hızrî’nin “Cem’ü-ş Şâirân”ında (32. dörtlük) ve Gubârî’nin “Vasf-ı Hüdâî Resul ve Cem’i Şuarâ-yı Gubârî” (46. dörtlük) adlı şairnamesinde ismi geçmektedir. Fesâdî hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi tespit edilememiştir. Fesâdî’nin yaşamı ve şairliği cönk ve mecmualar üzerine yapılacak çalışmalarla aydınlatılabilir.

Kaynakça

Kaya, Doğan (1990). Şairnâmeler. Ankara: KB. Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.

Elçin, Şükrü (1988). “Hızrî’nin Şairnâmesi”. Halk Edebiyatı Araştırmaları I. Ankara: KB. Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HİLAL ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 20.09.2013

Eserlerinden Örnekler