FETHÎ, Ahmed Fethî

(d. 1846-1847/? - ö. 1902/?)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Deli Fethî ve Ahmed Fethî adları ile anılan mutasavvıf şair, şiirlerinde Fethî mahlasını kullanmıştır. Fethî, H. 1263 (M.1846-1847)’de Tekirdağ’da doğmuştur. Hayatı hakkında bilgi yoktur. Kalender bir şair olan Fethî’nin hece ve aruzla yazılmış tasavvuf temalı şiirlerinden bazı H. Yücabaş’ın Tekirdağ Şairleri isimli eserine alınmıştır. Hilmi Yücebaş, Kararî mahlaslı bir arkadaşının Deli Fethî’yi öven bir şiirine de yer verilmiştir. Kararî hakkında ise şimdilik hiçbir bilgimiz yoktur. Deli Fethî, H. 1320 (M.1902)’de ölmüştür (Oy 1995: 125; Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi 1979: 208).

Kaynakça

“Fethî, Deli Ahmed, Deli Fethî” (1979). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi C.3. İstanbul: Dergâh Yay.s. 208.

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay.

Yücebaş, A.Hilmi (1939). Tekirdağlı Şairler. İstanbul: Cumhuriyet Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 03.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Terk-i dünya ederek sıdk ile devrâna yürü

Cânını eyle fedâ aşk ile meydâna yürü

Lezzet aldın mı acep laklaka-i dünyadan

Zevk ararsan mey-i cem’iyyet-i rıdvâna yürü

Aç gözün kalma zelâletde nedâmet çekme

Geçmeden çağ-ı emel mürşide dâmâna yürü

Zulmet-i bezm-i cehlden çek elini ey sofi

Şûle-endâz-ı cihân meclis-i irfâna yürü

Bî-vefâ âleme meyl eylemeden ey Fethî

Terk-i cân eyle de cân içre nihân câna yürü

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay. 125.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ATÂd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
2PEYREVÎ, Mustafa Peyrevî Çelebid. ? - ö. 1737-38Doğum YeriGörüntüle
3EDÎB, Mehmedd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ATÂd. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
5PEYREVÎ, Mustafa Peyrevî Çelebid. ? - ö. 1737-38Doğum YılıGörüntüle
6EDÎB, Mehmedd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ATÂd. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
8PEYREVÎ, Mustafa Peyrevî Çelebid. ? - ö. 1737-38Ölüm YılıGörüntüle
9EDÎB, Mehmedd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ATÂd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11PEYREVÎ, Mustafa Peyrevî Çelebid. ? - ö. 1737-38Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12EDÎB, Mehmedd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ATÂd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
14PEYREVÎ, Mustafa Peyrevî Çelebid. ? - ö. 1737-38Madde AdıGörüntüle
15EDÎB, Mehmedd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle