FETHÎ, Ahmed Fethî

(d. ?/1846-1847 - ö. ?/1902)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Deli Fethî ve Ahmed Fethî adları ile anılan mutasavvıf şair, şiirlerinde Fethî mahlasını kullanmıştır. Fethî, H. 1263 (M.1846-1847)’de Tekirdağ’da doğmuştur. Hayatı hakkında bilgi yoktur. Kalender bir şair olan Fethî’nin hece ve aruzla yazılmış tasavvuf temalı şiirlerinden bazı H. Yücabaş’ın Tekirdağ Şairleri isimli eserine alınmıştır. Hilmi Yücebaş, Kararî mahlaslı bir arkadaşının Deli Fethî’yi öven bir şiirine de yer verilmiştir. Kararî hakkında ise şimdilik hiçbir bilgimiz yoktur. Deli Fethî, H. 1320 (M.1902)’de ölmüştür (Oy 1995: 125; TDEA 1979: 208).

Kaynakça

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay.

Yücebaş, A.Hilmi (1939). Tekirdağlı Şairler. İstanbul: Cumhuriyet Matbaası.

“Fethî, Deli Ahmed, Deli Fethî” (1979). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 3. İstanbul: Dergâh Yay. 208.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 03.12.2014
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Terk-i dünya ederek sıdk ile devrâna yürü

Cânını eyle fedâ aşk ile meydâna yürü

 

Lezzet aldın mı acep laklaka-i dünyadan

Zevk ararsan mey-i cem’iyyet-i rıdvâna yürü

 

Aç gözün kalma zelâletde nedâmet çekme

Geçmeden çağ-ı emel mürşide dâmâna yürü

 

Zulmet-i bezm-i cehlden çek elini ey sofi

Şûle-endâz-ı cihân meclis-i irfâna yürü

 

Bî-vefâ âleme meyl eylemeden ey Fethî

Terk-i cân eyle de cân içre nihân câna yürü

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay. 125.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÜLEYMAN, Kahvecioğlud. ? - ö. 1766-67Doğum YeriGörüntüle
2NEHRÎ, Suyolcu-zâde Ahmed Nehrî Efendid. ? - ö. 1768-1769Doğum YeriGörüntüle
3SENÂÎ, Tekfurdağlıd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SÜLEYMAN, Kahvecioğlud. ? - ö. 1766-67Doğum YılıGörüntüle
5NEHRÎ, Suyolcu-zâde Ahmed Nehrî Efendid. ? - ö. 1768-1769Doğum YılıGörüntüle
6SENÂÎ, Tekfurdağlıd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7SÜLEYMAN, Kahvecioğlud. ? - ö. 1766-67Ölüm YılıGörüntüle
8NEHRÎ, Suyolcu-zâde Ahmed Nehrî Efendid. ? - ö. 1768-1769Ölüm YılıGörüntüle
9SENÂÎ, Tekfurdağlıd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10SÜLEYMAN, Kahvecioğlud. ? - ö. 1766-67Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11NEHRÎ, Suyolcu-zâde Ahmed Nehrî Efendid. ? - ö. 1768-1769Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12SENÂÎ, Tekfurdağlıd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SÜLEYMAN, Kahvecioğlud. ? - ö. 1766-67Madde AdıGörüntüle
14NEHRÎ, Suyolcu-zâde Ahmed Nehrî Efendid. ? - ö. 1768-1769Madde AdıGörüntüle
15SENÂÎ, Tekfurdağlıd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle