FETHÎ, Ahmed Fethî

(d. 1846-1847/? - ö. 1902/?)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Deli Fethî ve Ahmed Fethî adları ile anılan mutasavvıf şair, şiirlerinde Fethî mahlasını kullanmıştır. Fethî, H. 1263 (M.1846-1847)’de Tekirdağ’da doğmuştur. Hayatı hakkında bilgi yoktur. Kalender bir şair olan Fethî’nin hece ve aruzla yazılmış tasavvuf temalı şiirlerinden bazı H. Yücabaş’ın Tekirdağ Şairleri isimli eserine alınmıştır. Hilmi Yücebaş, Kararî mahlaslı bir arkadaşının Deli Fethî’yi öven bir şiirine de yer verilmiştir. Kararî hakkında ise şimdilik hiçbir bilgimiz yoktur. Deli Fethî, H. 1320 (M.1902)’de ölmüştür (Oy 1995: 125; TDEA 1979: 208).

Kaynakça

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay.

Yücebaş, A.Hilmi (1939). Tekirdağlı Şairler. İstanbul: Cumhuriyet Matbaası.

“Fethî, Deli Ahmed, Deli Fethî” (1979). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 3. İstanbul: Dergâh Yay. 208.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 03.12.2014
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Terk-i dünya ederek sıdk ile devrâna yürü

Cânını eyle fedâ aşk ile meydâna yürü

 

Lezzet aldın mı acep laklaka-i dünyadan

Zevk ararsan mey-i cem’iyyet-i rıdvâna yürü

 

Aç gözün kalma zelâletde nedâmet çekme

Geçmeden çağ-ı emel mürşide dâmâna yürü

 

Zulmet-i bezm-i cehlden çek elini ey sofi

Şûle-endâz-ı cihân meclis-i irfâna yürü

 

Bî-vefâ âleme meyl eylemeden ey Fethî

Terk-i cân eyle de cân içre nihân câna yürü

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay. 125.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EFLÂKÎ, Tekirdağlıd. 1808 - ö. 1876Doğum YeriGörüntüle
2SÜLEYMAN, Kahvecioğlud. ? - ö. 1766-67Doğum YeriGörüntüle
3Hasan Akarsud. 1 Temmuz 1952 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4EFLÂKÎ, Tekirdağlıd. 1808 - ö. 1876Doğum YılıGörüntüle
5SÜLEYMAN, Kahvecioğlud. ? - ö. 1766-67Doğum YılıGörüntüle
6Hasan Akarsud. 1 Temmuz 1952 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7EFLÂKÎ, Tekirdağlıd. 1808 - ö. 1876Ölüm YılıGörüntüle
8SÜLEYMAN, Kahvecioğlud. ? - ö. 1766-67Ölüm YılıGörüntüle
9Hasan Akarsud. 1 Temmuz 1952 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10EFLÂKÎ, Tekirdağlıd. 1808 - ö. 1876Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SÜLEYMAN, Kahvecioğlud. ? - ö. 1766-67Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Hasan Akarsud. 1 Temmuz 1952 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13EFLÂKÎ, Tekirdağlıd. 1808 - ö. 1876Madde AdıGörüntüle
14SÜLEYMAN, Kahvecioğlud. ? - ö. 1766-67Madde AdıGörüntüle
15Hasan Akarsud. 1 Temmuz 1952 - ö. ?Madde AdıGörüntüle