FETHÎ, Bolbolcuzâde Şeyh Abdülkerim Efendi

(d. ?/? - ö. 1694-96/1106-07)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Abdülkerim olup, Bülbülcü-zâde veya Bolbolcu-zâde sanıyla tanındı. Öğrenimini tamamlayıp Şeyhülislam Koca Yahya Efendi'den müderris oldu. Hariç Medresesi görevindeyken Abdulahat Nuri Efendi’ye bağlanıp Halvetî tarikatına girdi. Topkapı'da Ahmet Paşa, Nişancı Paşa-yı Cedid ve Şevval 1088/ Kasım-Aralık 1677'de Mehmet Han Gazi meşihatine ulaştı. Rebiülevvel 1090/ Nisan-Mayıs 1679'da Sultan Bayezid Han, 1100/1688-89'da Ayasofya Camii Cuma şeyhi, Recep 1101/ Nisan-Mayıs 1690'da Süleymaniye Camii ve İstanbul şeyhlerinin önderi oldu (Çapan 2005: 461; İnce 2005: 541). Ölüm tarihi Sâlim’de 1106/1694-95, Safâyî’de 1107/1695-96 olarak kayıtlıdır (Çapan 2005: 461; İnce 2005: 541).

Kaynaklar, ilahilerinin çok başarılı bulur (İnce 2005: 541).

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 461

İnce, Adnan (hzl.). (2005). Sâlim Efendi Tezkiretü’ş-Şuarâ. Ankara: AKM Yay. 542.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 752.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 24.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gönül âyînesi olsun mücellâ

Senün bir zerre-i 'aşkınla Mevlâ

Görünsün sûret-i ma'nâ musaffâ

Senin bir zerre-i 'aşkınla Mevlâ

Keder gitsin gönüllerden ser-â-pâ

Silinsin şekl-i sugrâ ile kübrâ

Visâlin zevki olsun dilde peydâ

Senün bir zerre-i 'aşkınla Mevlâ

Bu sırrın dilde mahzûn oldu levhi

Muhâl oldu kemâli üzre şerhi

Hele dîvâne oldu şimdi Fethî

Senün bir zerre-i 'aşkınla Mevlâ

***

İlâhî

Cemâlün pertev-i nûr-ı Hudâ'dur yâ Resûlallâh

Kelâmun cümle vahy-i Kibriyâ'dur yâ Resûlallâh

Raûf u hem Rahîm ile müsemmâ oldu çün zâtun

Şefâ'at eylemek sana sezâdur yâ Resûlallâh

Zülâl-i ru'yete atşân olup yandum harâretden

İçür câm-ı visâlünden şifâdur yâ Resûlallâh

(İnce, Adnan (hzl.). (2005). Sâlim Efendi Tezkiretü’ş-Şu'arâ. Ankara: AKM Yay. 542).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mebrure Sami Alevok (Koray)d. 1907 - ö. 28 Temmuz 1992Doğum YeriGörüntüle
2Özpalabıyıklar, Selahattind. 6 Temmuz 1955 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3NECÎB, Mustafa Necîb Efendid. ? - ö. 1831Doğum YeriGörüntüle
4Mebrure Sami Alevok (Koray)d. 1907 - ö. 28 Temmuz 1992Doğum YılıGörüntüle
5Özpalabıyıklar, Selahattind. 6 Temmuz 1955 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6NECÎB, Mustafa Necîb Efendid. ? - ö. 1831Doğum YılıGörüntüle
7Mebrure Sami Alevok (Koray)d. 1907 - ö. 28 Temmuz 1992Ölüm YılıGörüntüle
8Özpalabıyıklar, Selahattind. 6 Temmuz 1955 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9NECÎB, Mustafa Necîb Efendid. ? - ö. 1831Ölüm YılıGörüntüle
10Mebrure Sami Alevok (Koray)d. 1907 - ö. 28 Temmuz 1992MeslekGörüntüle
11Özpalabıyıklar, Selahattind. 6 Temmuz 1955 - ö. ?MeslekGörüntüle
12NECÎB, Mustafa Necîb Efendid. ? - ö. 1831MeslekGörüntüle
13Mebrure Sami Alevok (Koray)d. 1907 - ö. 28 Temmuz 1992Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Özpalabıyıklar, Selahattind. 6 Temmuz 1955 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NECÎB, Mustafa Necîb Efendid. ? - ö. 1831Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Mebrure Sami Alevok (Koray)d. 1907 - ö. 28 Temmuz 1992Madde AdıGörüntüle
17Özpalabıyıklar, Selahattind. 6 Temmuz 1955 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18NECÎB, Mustafa Necîb Efendid. ? - ö. 1831Madde AdıGörüntüle