FEYZÎ, Ali

(d. ?/? - ö. 1703-04/1115)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Ali'dir. Gençliğinde iyi bir eğitim aldı. Cebeciler kâtibi oldu. 1115/1703-04 yılında vefat etti. (Arslan 1994:45; Kurnaz vd. 2001:2/806)

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl)(1994). Mecma-ı Şuarâ ve Tezkire-i Üdebâ: Mehmet Siraceddin. Sivas: Dilek Matbaacılık

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 27.02.2014

Eserlerinden Örnekler

Lebün hakkâk eli dokunmamış bir lal-i rahşândur

Musaffâ dişlerün şol dürre benzer kim delüksüzdür

Kelâmı şubelendürme uzatma gel makâmâtı

Gönül âgâze-i hüsneo şûhun bûseliksüzdür

Hemân bir tîg-ı cevher-dâra benzer nükte-i Feyzî

Teberdür tan-ı düşmen gerçi ammâ kim çeliksüzdür

(Arslan, Mehmet (hzl)(1994). Mecma-ı Şuarâ ve Tezkire-i Üdebâ: Mehmet Siraceddin. Sivas: Dilek Matbaacılık.45)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Oral, Zeynepd. 15 Şubat 1946 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2RİF\'AT, Enderûnî Fazlî-zâde Ahmed Efendid. ? - ö. 1792-93Doğum YeriGörüntüle
3TÂ’İB, Celeb Paşazâde İbrahim Tâ’ib Efendid. ? - ö. 8 Eylül 1697Doğum YeriGörüntüle
4Oral, Zeynepd. 15 Şubat 1946 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5RİF\'AT, Enderûnî Fazlî-zâde Ahmed Efendid. ? - ö. 1792-93Doğum YılıGörüntüle
6TÂ’İB, Celeb Paşazâde İbrahim Tâ’ib Efendid. ? - ö. 8 Eylül 1697Doğum YılıGörüntüle
7Oral, Zeynepd. 15 Şubat 1946 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8RİF\'AT, Enderûnî Fazlî-zâde Ahmed Efendid. ? - ö. 1792-93Ölüm YılıGörüntüle
9TÂ’İB, Celeb Paşazâde İbrahim Tâ’ib Efendid. ? - ö. 8 Eylül 1697Ölüm YılıGörüntüle
10Oral, Zeynepd. 15 Şubat 1946 - ö. ?MeslekGörüntüle
11RİF\'AT, Enderûnî Fazlî-zâde Ahmed Efendid. ? - ö. 1792-93MeslekGörüntüle
12TÂ’İB, Celeb Paşazâde İbrahim Tâ’ib Efendid. ? - ö. 8 Eylül 1697MeslekGörüntüle
13Oral, Zeynepd. 15 Şubat 1946 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RİF\'AT, Enderûnî Fazlî-zâde Ahmed Efendid. ? - ö. 1792-93Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TÂ’İB, Celeb Paşazâde İbrahim Tâ’ib Efendid. ? - ö. 8 Eylül 1697Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Oral, Zeynepd. 15 Şubat 1946 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17RİF\'AT, Enderûnî Fazlî-zâde Ahmed Efendid. ? - ö. 1792-93Madde AdıGörüntüle
18TÂ’İB, Celeb Paşazâde İbrahim Tâ’ib Efendid. ? - ö. 8 Eylül 1697Madde AdıGörüntüle