FEYZÎ, Lütfîzâde Mektûbî Feyzullah Efendi

(d. 1704/1115 - ö. 1765/1178)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1115 yılı sonlarında (1704) doğdu. Doğum yeri bilinmemektedir. Asıl adı Feyzullah’tır. Lütfîzâde Mektûbî Feyzullah Efendi olarak tanındı. Rumeli kadılarından Balçıklı Lütfîzâde Ahmed Efendi’nin oğludur. Kardeşi Mektûbî Mustafa Efendi’dir. Tezkireci Râmiz’in de dayısı olmaktadır. Medrese öğrenimi görerek mülâzım oldu. 1143/1730-31 yılında Ürgüp kadılığına atandı. 1147/1734-35 yılında da Ebû Saîd Mustafa Efendi’nin mektupçusu oldu ve Teşne kadılığına getirildi. 1154/1741-42 yılında İştib, 1159/1746-47 yılında Usturumca, 1162/1748-49 yılında Vidin kadılıklarına atandı. 1168/1754-55 yılında da menâsıb-ı sitteden Akkirman kadılığına getirildi. Daha sonra Kandiye kadılığına atandı. Bu görevden azledildikten sonra 1178 yılı sonlarında (1765) vefat etti.

Râmiz (Erdem 1994: 248)’e göre Rumeli kadıları arasında ilmi ve irfanıyla tanınan, talik hattında mahir, hoş sohbet ve şiirde yetenekli bir kimseydi.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Râmiz (Erdem 1994: 248), biri tarih olmak üzere üç beytini örnek olarak vermiştir. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 527.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 248.

Erdem, Sadık (2007). “Râmiz”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: AKM Yay. 285-287.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 148.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 810.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 21.05.2014

Eserlerinden Örnekler

Şems-i ruhunda hâle-i hatt oldı âşikâr

Tahvîl-i burc-ı eşref ile geldi çün bahâr

Feyzî kemîn ü kemterin ey şâh-ı işve-bâz

Lutf eyleyüp visâlin ile eyle şerm-sâr

(ve lehû)

Bu nev-tarh-ı mu‘allâ kasrın inşâdına ey Feyzî

Didim tahsîn ile târîhin izzet-hâne-i bâlâ

- sene 1166 –

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 248.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1OŞÎ, Kocanazar Gaipnazar uulud. 1704? - ö. 1780Doğum YılıGörüntüle
2BÂHİR, Köse Mustafa Paşad. ? - ö. 1 Nisan 1765Ölüm YılıGörüntüle
3RESÎM, Kilisli Hüseyin Resîm Efendid. ? - ö. 9 Ağustos 1765Ölüm YılıGörüntüle
4SELÎM, Mehmed Takî Selîm Efendid. ? - ö. 1765-66Ölüm YılıGörüntüle
5VAHYÎ, Açuk Kadıoğlu Mustafâ Vahyî Efendid. ? - ö. 1542MeslekGörüntüle
6LİSÂNÎ/NAHÎF, Mustafa Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
7İZZET, Kazasker Hâcı Mustafâ İzzet Efendid. 1801-02 - ö. 1877MeslekGörüntüle
8SÂMÎ, Erzincanlı Seyyid Süleyman Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9SÂDIK, Hâseki-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1781-82Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10İLMÎ, Üsküdarî Mehmed Efendid. Mart 1680 - ö. Ekim-Kasım 1721Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11FEDÂÎ, Fedâî Mehmed Ef.d. ? - ö. 1654Madde AdıGörüntüle
12HALİL, Halil Beyd. ? - ö. 1568Madde AdıGörüntüle
13ŞÎRÎN-İ DEHLEVÎ, ŞÎRÎN-İ GÛRÎ, Radıyye Begüm, Raziye Begümd. ? - ö. 14 Ekim 1240Madde AdıGörüntüle