FEYZÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kayserilidir. Hakkında başka herhangi bir bilgiye ulaşılamayan Feyzî, Kayseri’de çeşitli kitabeler sayesinde varlığını bilebildiğimiz şairlerimizdendir. Şehir merkezindeki Ahmed Paşa İdâdîsi ile Develi’nin Şıhlı beldesinde bulunan Hamidiye Medresesi’nin yapım kitabelerindeki tarih manzumelerinin şairi olan Feyzî hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Feyzî’nin görebildiğimiz iki kitâbesinin 1285/1868-69 ve 1309/1891-92 tarihli olmasından yola çıkarak şairle ilgili olarak sadece 19. yüzyılı idrâk etmiş bir kişi olduğunu söyleyebiliyoruz.

Kaynakça

Çayırdağ, Mehmet (1997). “Kayseri’de Sultan II. Abdulhamid Dönemi Bina ve Kitabeleri”. I. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri. 11-12 Nisan 1996. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yay. 43-60.

Diriöz, Meserret ve Haydar Ali Diriöz (hzl.). (1991). Ahmed Nazif, Kayseri Meşhurları (Kayseriyye Meşâhiri). Kayseri.

Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay.

Özbek, Yıldıray (1994). “Şıhlı Hamidiye Medresesi”. Vakıflar Dergisi. (XXIV): 165-176.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 03.01.2014

Eserlerinden Örnekler

Kıt'a (Ahmed Paşa İdâdîsi’nin yapım kitâbesinde yazılı tarih)

Kıldı bu mekteb ile Hazret-i Ahmed Paşa

Maskat-ı re’si olan Kayseri şehrin ihyâ

 

Hayra sarf itdi nukûd-ı himemin ol âsaf

İtdi Hak yoluna bu dâru’l-ulûmu inşâ

 

Bu debistânı idüp tâlib-i ilme tahsîs

Eylesünler diye tahsîl-i ulûm-ı şettâ

 

Nakd-i kûşişle harîdâr olagör ey tâlib

Mahzen-i cevher-i ilm işte güşâd oldı sana

 

Resm-i zîbendesi gûyâ kafes-i Hak Kur’ân

Bülbül-âsâ gel oku eyleme ömrün ifnâ

 

Mevki’inde ne dil-âver eser-i hayr oldı

İde bânîsine Hak ecr-i cezîli i’tâ

 

Geldi itmâmına Feyzî ne güzel bir târîh

Oldı dil-keş yapılup Mekteb-i Ahmed Paşa (1285)

(Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay. 199.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DÂNÎ/VÂNÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2GÜLŞÂNÎ, Ömerd. 1815 - ö. 1883Doğum YeriGörüntüle
3Adnan Büyükbaşd. 24 Haziran 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4DÂNÎ/VÂNÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5GÜLŞÂNÎ, Ömerd. 1815 - ö. 1883Doğum YılıGörüntüle
6Adnan Büyükbaşd. 24 Haziran 1963 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7DÂNÎ/VÂNÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8GÜLŞÂNÎ, Ömerd. 1815 - ö. 1883Ölüm YılıGörüntüle
9Adnan Büyükbaşd. 24 Haziran 1963 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10DÂNÎ/VÂNÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11GÜLŞÂNÎ, Ömerd. 1815 - ö. 1883Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Adnan Büyükbaşd. 24 Haziran 1963 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13DÂNÎ/VÂNÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14GÜLŞÂNÎ, Ömerd. 1815 - ö. 1883Madde AdıGörüntüle
15Adnan Büyükbaşd. 24 Haziran 1963 - ö. ?Madde AdıGörüntüle