FEYZÎ, Mehmed Ali Feyzî Efendi

(d. 1836/1252 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Adı Mehmed Ali Feyzî’dir. İstanbul’da 1252/1836 yılında doğdu. 1262/1846 yılında Enderun’a girmiş ve orada yetişmiştir. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi’ndedir (Fatîn 1271: 341; Kurnaz, Tatcı 2001: 814).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı.

Kurnaz, Cemal, M. Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 26.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gülistân-ı mahabbetde benim bir gül-izârım var

Anın-çün her seher bülbül gibi efgân u zârım var

Senin ol tîg-ı gamzenle hemîşe ey melek-simâ

Gönülde lâle-zâr-âsâ nice bin dâg-dârım var

Firâk-ı rûy-ı âlın bendeni zâr u zebûn etdi

Velîkin nâzenînim şevk-i aşkınla vakârım var

Yetişdir ey tabîb-i cân u dil gel merhem-i vaslın

Ki her dem hasretinden dilde derd-i bî-şumârım var

Gönül-âsâ ben ey Feyzî garîb ü miskîn olmuşken

Ne a’lâ zülf-i dilberde benim şimdi karârım var

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı. 341.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NAZÎF, Sahhaflar Şeyhi-zâde Nazîf Ahmedd. ? - ö. 1858Doğum YeriGörüntüle
2NÂMÎ, Mehmedd. ? - ö. 1604Doğum YeriGörüntüle
3Tan, Turgutd. 21 Haziran 1939 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ALİ HAYDAR BEY, Mihalıçlıd. 1836 - ö. 1914Doğum YılıGörüntüle
5NEŞ'ETd. 1836 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6DELİ MEHMED, Mehmedd. 1836 - ö. 1894Doğum YılıGörüntüle
7ALİ HAYDAR BEY, Mihalıçlıd. 1836 - ö. 1914Ölüm YılıGörüntüle
8NEŞ'ETd. 1836 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9DELİ MEHMED, Mehmedd. 1836 - ö. 1894Ölüm YılıGörüntüle
10ALİ HAYDAR BEY, Mihalıçlıd. 1836 - ö. 1914Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11NEŞ'ETd. 1836 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12DELİ MEHMED, Mehmedd. 1836 - ö. 1894Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ALİ HAYDAR BEY, Mihalıçlıd. 1836 - ö. 1914Madde AdıGörüntüle
14NEŞ'ETd. 1836 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15DELİ MEHMED, Mehmedd. 1836 - ö. 1894Madde AdıGörüntüle