FEYZÎ, Mehmed Ali Feyzî Efendi

(d. 1836/1252 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Adı Mehmed Ali Feyzî’dir. İstanbul’da 1252/1836 yılında doğdu. 1262/1846 yılında Enderun’a girmiş ve orada yetişmiştir. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi’ndedir (Fatîn 1271: 341; Kurnaz, Tatcı 2001: 814).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı.

Kurnaz, Cemal, M. Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 26.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gülistân-ı mahabbetde benim bir gül-izârım var

Anın-çün her seher bülbül gibi efgân u zârım var

Senin ol tîg-ı gamzenle hemîşe ey melek-simâ

Gönülde lâle-zâr-âsâ nice bin dâg-dârım var

Firâk-ı rûy-ı âlın bendeni zâr u zebûn etdi

Velîkin nâzenînim şevk-i aşkınla vakârım var

Yetişdir ey tabîb-i cân u dil gel merhem-i vaslın

Ki her dem hasretinden dilde derd-i bî-şumârım var

Gönül-âsâ ben ey Feyzî garîb ü miskîn olmuşken

Ne a’lâ zülf-i dilberde benim şimdi karârım var

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı. 341.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Evliyagil, Necdetd. 1927 - ö. 02.04.1992Doğum YeriGörüntüle
2İnal, Fahreddind. 1908 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Baydar, Oyad. 3 Temmuz 1940 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4CEMÂLÎ BABAd. 1836/7 - ö. 1915Doğum YılıGörüntüle
5ALİ HAYDAR BEY, Mihalıçlıd. 1836 - ö. 1914Doğum YılıGörüntüle
6AHMED HAMDİ, Rizelid. 1836?-1846? - ö. 1886?Doğum YılıGörüntüle
7CEMÂLÎ BABAd. 1836/7 - ö. 1915Ölüm YılıGörüntüle
8ALİ HAYDAR BEY, Mihalıçlıd. 1836 - ö. 1914Ölüm YılıGörüntüle
9AHMED HAMDİ, Rizelid. 1836?-1846? - ö. 1886?Ölüm YılıGörüntüle
10CEMÂLÎ BABAd. 1836/7 - ö. 1915Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ALİ HAYDAR BEY, Mihalıçlıd. 1836 - ö. 1914Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12AHMED HAMDİ, Rizelid. 1836?-1846? - ö. 1886?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13CEMÂLÎ BABAd. 1836/7 - ö. 1915Madde AdıGörüntüle
14ALİ HAYDAR BEY, Mihalıçlıd. 1836 - ö. 1914Madde AdıGörüntüle
15AHMED HAMDİ, Rizelid. 1836?-1846? - ö. 1886?Madde AdıGörüntüle