FEZÂYÎ, Dervîş Mehmed

(d. ?/? - ö. 1150/1737-38)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Edirne’de doğdu. Asıl adı Mehmed’dir. Derviş Mehmed sanıyla tanındı. Esnaf zümresindendir. Mesleği iplikçidir. Gençliğinden itibaren elde ettiği bilgi sayesinde devrinde oldukça meşhur olmuştur. Mehmed Süreyya'ya göre, Fezayî mahlasıyla şiirler yazan, "derviş ve seyyâh" tabiatlı bu şair, I. Sultan Mahmûd devrinde 1151/1738'de vefat etmiştir (1308-15: IV/20). 

Sâlim, Fezayî'nin şiirde ince hayaller ve yeni mazmunlar bulan iyi bir şair olduğunu söyler (İnce 2005: 548).

Kaynakça

Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî. Ankara:AKM Yay.

Erdem, Sadık (hzl.) (1985). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay. 239.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şuara - Salim Efendi. Ankara:AKM Yay.

Mehmed Süreyya (1308-15/1890-97). Sicill-i Osmânî. C. I-IV. İstanbul:Matbaa-i Âmire. 20.

Peremeci, Osman Nuri (1940). Edirne Tarihi. İstanbul: Resimli Ay Matbaası. 269.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 21.11.2013
Güncelleme Tarihi: 18.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dil-i Mecnûn'u ser-gerdân eden deşt-i mahabbetdir

Ser-â-ser âteş-i aşk ile sînem dâg-ı mahabbetdir

Sezâdır gülşen-i kûyunda nergis dîdebân olsa

Egerçi mestdir ammâ ki bir ehl-i cennetdir

Siyeh-rûlar harîm-i gülşen-i firdevse girmezken

Ne vech ile senin hâl-i izârın ehl-i cennetdir

Mecâz anlanmasın şi‘rin Fezâyî pîş-i kâmilde

Garaz erbâb-ı dil yârâna bir arz-ı mahabbetdir

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî. Ankara: AKM Yay. 494.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ercan Atad. 08 Kasım 1973 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Hilal Talayd. 11 Aralık 1973 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Tolga Gümüşayd. 15 Ağustos 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Ercan Atad. 08 Kasım 1973 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Hilal Talayd. 11 Aralık 1973 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Tolga Gümüşayd. 15 Ağustos 1972 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Ercan Atad. 08 Kasım 1973 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Hilal Talayd. 11 Aralık 1973 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Tolga Gümüşayd. 15 Ağustos 1972 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Ercan Atad. 08 Kasım 1973 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Hilal Talayd. 11 Aralık 1973 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Tolga Gümüşayd. 15 Ağustos 1972 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Ercan Atad. 08 Kasım 1973 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Hilal Talayd. 11 Aralık 1973 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Tolga Gümüşayd. 15 Ağustos 1972 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ercan Atad. 08 Kasım 1973 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Hilal Talayd. 11 Aralık 1973 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Tolga Gümüşayd. 15 Ağustos 1972 - ö. ?Madde AdıGörüntüle