FEZÂYÎ, Dervîş Mehmed

(d. ?/? - ö. 1737-38/1150)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Edirne’de doğdu. Asıl adı Mehmed’dir. Derviş Mehmed sanıyla tanındı. Esnaf zümresindendir. Mesleği iplikçidir. Gençliğinden itibaren elde ettiği bilgi sayesinde devrinde oldukça meşhur olmuştur. Mehmed Süreyya'ya göre, Fezayî mahlasıyla şiirler yazan, "derviş ve seyyâh" tabiatlı bu şair, I. Sultan Mahmûd devrinde 1151/1738'de vefat etmiştir (1308-15: IV/20). 

Sâlim, Fezayî'nin şiirde ince hayaller ve yeni mazmunlar bulan iyi bir şair olduğunu söyler (İnce 2005: 548).

Kaynakça

Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî. Ankara:AKM Yay.

Erdem, Sadık (hzl.) (1985). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay. 239.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şuara - Salim Efendi. Ankara:AKM Yay.

Mehmed Süreyya (1308-15/1890-97). Sicill-i Osmânî. C. I-IV. İstanbul:Matbaa-i Âmire. 20.

Peremeci, Osman Nuri (1940). Edirne Tarihi. İstanbul: Resimli Ay Matbaası. 269.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 21.11.2013
Güncelleme Tarihi: 18.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dil-i Mecnûn'u ser-gerdân eden deşt-i mahabbetdir

Ser-â-ser âteş-i aşk ile sînem dâg-ı mahabbetdir

Sezâdır gülşen-i kûyunda nergis dîdebân olsa

Egerçi mestdir ammâ ki bir ehl-i cennetdir

Siyeh-rûlar harîm-i gülşen-i firdevse girmezken

Ne vech ile senin hâl-i izârın ehl-i cennetdir

Mecâz anlanmasın şi‘rin Fezâyî pîş-i kâmilde

Garaz erbâb-ı dil yârâna bir arz-ı mahabbetdir

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî. Ankara: AKM Yay. 494.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FÂNÎ, Fânî Çelebid. 1543 ? - ö. 1601\\\'den sonraDoğum YeriGörüntüle
2ŞERÎF TAL\'AT EFENDİd. 1820 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3İLMÎ, Arab-zâde Şeyh İlmî Mehmed Efendid. ? - ö. 1717-18Doğum YeriGörüntüle
4FÂNÎ, Fânî Çelebid. 1543 ? - ö. 1601\\\'den sonraDoğum YılıGörüntüle
5ŞERÎF TAL\'AT EFENDİd. 1820 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6İLMÎ, Arab-zâde Şeyh İlmî Mehmed Efendid. ? - ö. 1717-18Doğum YılıGörüntüle
7FÂNÎ, Fânî Çelebid. 1543 ? - ö. 1601\\\'den sonraÖlüm YılıGörüntüle
8ŞERÎF TAL\'AT EFENDİd. 1820 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9İLMÎ, Arab-zâde Şeyh İlmî Mehmed Efendid. ? - ö. 1717-18Ölüm YılıGörüntüle
10FÂNÎ, Fânî Çelebid. 1543 ? - ö. 1601\\\'den sonraMeslekGörüntüle
11ŞERÎF TAL\'AT EFENDİd. 1820 - ö. ?MeslekGörüntüle
12İLMÎ, Arab-zâde Şeyh İlmî Mehmed Efendid. ? - ö. 1717-18MeslekGörüntüle
13FÂNÎ, Fânî Çelebid. 1543 ? - ö. 1601\\\'den sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞERÎF TAL\'AT EFENDİd. 1820 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İLMÎ, Arab-zâde Şeyh İlmî Mehmed Efendid. ? - ö. 1717-18Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FÂNÎ, Fânî Çelebid. 1543 ? - ö. 1601\\\'den sonraMadde AdıGörüntüle
17ŞERÎF TAL\'AT EFENDİd. 1820 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18İLMÎ, Arab-zâde Şeyh İlmî Mehmed Efendid. ? - ö. 1717-18Madde AdıGörüntüle