FEZÂYÎ, Dervîş Mehmed

(d. ?/? - ö. 1737-38/1150)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Edirne’de doğdu. Asıl adı Mehmed’dir. Derviş Mehmed sanıyla tanındı. Esnaf zümresindendir. Mesleği iplikçidir. Gençliğinden itibaren elde ettiği bilgi sayesinde devrinde oldukça meşhur olmuştur. Mehmed Süreyya'ya göre, Fezayî mahlasıyla şiirler yazan, "derviş ve seyyâh" tabiatlı bu şair, I. Sultan Mahmûd devrinde 1151/1738'de vefat etmiştir (1308-15: IV/20). 

Sâlim, Fezayî'nin şiirde ince hayaller ve yeni mazmunlar bulan iyi bir şair olduğunu söyler (İnce 2005: 548).

Kaynakça

Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî. Ankara:AKM Yay.

Erdem, Sadık (hzl.) (1985). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay. 239.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şuara - Salim Efendi. Ankara:AKM Yay.

Mehmed Süreyya (1308-15/1890-97). Sicill-i Osmânî. C. I-IV. İstanbul:Matbaa-i Âmire. 20.

Peremeci, Osman Nuri (1940). Edirne Tarihi. İstanbul: Resimli Ay Matbaası. 269.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 21.11.2013

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dil-i Mecnûn'u ser-gerdân eden deşt-i mahabbetdir

Ser-â-ser âteş-i aşk ile sînem dâg-ı mahabbetdir

Sezâdır gülşen-i kûyunda nergis dîdebân olsa

Egerçi mestdir ammâ ki bir ehl-i cennetdir

Siyeh-rûlar harîm-i gülşen-i firdevse girmezken

Ne vech ile senin hâl-i izârın ehl-i cennetdir

Mecâz anlanmasın şi‘rin Fezâyî pîş-i kâmilde

Garaz erbâb-ı dil yârâna bir arz-ı mahabbetdir

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî. Ankara: AKM Yay. 494.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İZZET ALİ PAŞAd. ? - ö. 1734Doğum YeriGörüntüle
2SIRRÎ, Şerîf Sırrı Efendid. 1815 - ö. 1854Doğum YeriGörüntüle
3ASKERÎ, Mehmedd. ? - ö. 1591Doğum YeriGörüntüle
4İZZET ALİ PAŞAd. ? - ö. 1734Doğum YılıGörüntüle
5SIRRÎ, Şerîf Sırrı Efendid. 1815 - ö. 1854Doğum YılıGörüntüle
6ASKERÎ, Mehmedd. ? - ö. 1591Doğum YılıGörüntüle
7İZZET ALİ PAŞAd. ? - ö. 1734Ölüm YılıGörüntüle
8SIRRÎ, Şerîf Sırrı Efendid. 1815 - ö. 1854Ölüm YılıGörüntüle
9ASKERÎ, Mehmedd. ? - ö. 1591Ölüm YılıGörüntüle
10İZZET ALİ PAŞAd. ? - ö. 1734MeslekGörüntüle
11SIRRÎ, Şerîf Sırrı Efendid. 1815 - ö. 1854MeslekGörüntüle
12ASKERÎ, Mehmedd. ? - ö. 1591MeslekGörüntüle
13İZZET ALİ PAŞAd. ? - ö. 1734Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SIRRÎ, Şerîf Sırrı Efendid. 1815 - ö. 1854Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ASKERÎ, Mehmedd. ? - ö. 1591Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İZZET ALİ PAŞAd. ? - ö. 1734Madde AdıGörüntüle
17SIRRÎ, Şerîf Sırrı Efendid. 1815 - ö. 1854Madde AdıGörüntüle
18ASKERÎ, Mehmedd. ? - ö. 1591Madde AdıGörüntüle