FİKRÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hakkındaki tek kaynak Ahdî'nin Gülşen-i Şuara adlı tezkiresidir. Bu esere göre Bağdat'ta doğdu. Kanunî döneminde sarayda hizmet eden Tavil Sinan'ın oğludur. Gençliğinde iyi bir eğitim aldı. Ağalık görevi ile saraydan çıkıp Bağdat'a babasının ölümü üzerine sancak beyi olarak atandı. Şiirde Fikrî mahlasını kullandı. En tanınmış şairlerin divanlarını ve nesir eserlerini gözden geçirdi. Üç dilde şiir söyleyebilme yeteneğine sahipti. Farsça, şiir ve inşasıyla tanındı.

Kaynakça

İsen, Mustafa (1992). "Edebiyat Tarihimizde Bağdat". Yedi İklim 2 (Mayıs): 76-78. 

Solmaz, Süleyman. Ahdi ve Gülşen-i Şuarası. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti [1.1.2014]. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 05.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Her kaçan kılsan güzer ey şûh benden cânibe

Cân u dil karşu varur şevk ile senden cânibe

Kayd-ı tenden tûtî cânum diler isem dâ’imâ

Bâl açup uçmaga sen şekker-dehenden cânibe

Servi yürütme nigârâ ile şimşâdı hacel

Nâz ile reftâr u gül sahn-ı çemenden cânibe

Nâfenün kanı kurur iletse ger bâd-ı sabâ

Çîn ü zülfüñ bûyını mülk-i Hoten’den cânibe

Fikrî’nün murg-ı dilin kıldun âşikâr agyârı ko

Şâh-bâzum uçmasun zâg u zagândan cânibe 

Solmaz, Süleyman. Ahdi ve Gülşen-i Şuarası. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti [1.1.2014]. 87.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KÂTİB, Molla İlyasd. ? - ö. 1810-11Doğum YeriGörüntüle
2ÂRİF, Muhammed Ârif Ağad. 1769-70 - ö. 1824Doğum YeriGörüntüle
3BEYÂNÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4TÛSÎ, Küçük Mustafa Çelebid. ? - ö. 10 Haziran 1596Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
5ŞÖHRETî, Haydar Çelebid. ? - ö. 1605Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6FEDÂYÎ, Fedâyî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
7VEFÂÎ(IV.Mehmet)d. 1642 - ö. 1693Madde AdıGörüntüle
8AZÎZ, Abdulazîz Erzurumîzâded. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
9RE'FET, İbrâhîm Re'fet Efendid. 1834 - ö. 1903Madde AdıGörüntüle