FİKRÎ, Derviş Fikrî

(d. ?/? - ö. 1584/992)
divan şairi, takyeduz
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Bursa’da doğdu. Derviş Fikrî, Sicill-i Osmanî’de Mehmed Dede olarak anılmaktadır. Geçimini takkecilik yaparak sağlayan şair bir süre sonra vaktinin büyük bir bölümünü ilim öğrenmek için ayırdı. Kaynaklar hoş sohbet ve iyi yaratılışlı bir şair olduğunu, tasavvufî şiirler yazdığını, iyi derecede Farsça bildiğini belirtir. Muamma ve tarihleri ile tanınır. Şair, Ubeydî’nin Zağra kadısı olması üzerine şu beyti söylemiştir;

Ma’rifetle yine bir ma’nâlı yir almışsın

Kılıcun ile Zagra kâdılıgın çalmışsın

Fikrî, 992/ 1584 yılında Vardar Yenicesi’nde vefat etti (Akbayar 1996: 969, Sungurhan 2009: 181, 182).

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdülkerim (1988). Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân. Ankara: Anıl Matbaacılık.

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kayabaşı, Bekir (1997). Kaf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l Eşâr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tahir. Osmanlı Müellifleri ve Ahmet Remzi Akyürek Miftahu’l-Kütüb ve Esami-i Müellifin. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Riyâzî Mehmed (yty). Riyâzü’ş-Şu’arâ. Millet Kütüphanesi Ali Emirî Efendi Bölümü. Nu: 765. v. 107.

Sungurhan Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü'ş-Şuarâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf [erişim tarihi: 03.12.2014]

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:Kültür Bakanlığı e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 03.12.2014]

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü’l-A’lâm. C.5. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 04.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Yâredir sanman görünen ârız-ı dildârda

Bir elifdir gûyâ zâhir olur ruhsârda

Ya kamer şakk eyledi engüşt-i fahr-i kâinât

Diktiler bitti yâhut bir servdir gülzârda 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tahir. Osmanlı Müellifleri ve Ahmet Remzi Akyürek Miftahu’l-Kütüb ve Esami-i Müellifin. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 110. 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ağaoğlu, Esrad. 1979 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2BASÎRÎ, Aynî-zâde Abdülganî Basîrî Beyd. ? - ö. 1599Doğum YeriGörüntüle
3ÂHÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Ağaoğlu, Esrad. 1979 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5BASÎRÎ, Aynî-zâde Abdülganî Basîrî Beyd. ? - ö. 1599Doğum YılıGörüntüle
6ÂHÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Ağaoğlu, Esrad. 1979 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8BASÎRÎ, Aynî-zâde Abdülganî Basîrî Beyd. ? - ö. 1599Ölüm YılıGörüntüle
9ÂHÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Ağaoğlu, Esrad. 1979 - ö. ?MeslekGörüntüle
11BASÎRÎ, Aynî-zâde Abdülganî Basîrî Beyd. ? - ö. 1599MeslekGörüntüle
12ÂHÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13Ağaoğlu, Esrad. 1979 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BASÎRÎ, Aynî-zâde Abdülganî Basîrî Beyd. ? - ö. 1599Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂHÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ağaoğlu, Esrad. 1979 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17BASÎRÎ, Aynî-zâde Abdülganî Basîrî Beyd. ? - ö. 1599Madde AdıGörüntüle
18ÂHÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle