FİKRÎ, Derviş Fikrî

(d. ?/? - ö. 1584/992)
divan şairi, takyeduz
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Bursa’da doğdu. Derviş Fikrî, Sicill-i Osmanî’de Mehmed Dede olarak anılmaktadır. Geçimini takkecilik yaparak sağlayan şair bir süre sonra vaktinin büyük bir bölümünü ilim öğrenmek için ayırdı. Kaynaklar hoş sohbet ve iyi yaratılışlı bir şair olduğunu, tasavvufî şiirler yazdığını, iyi derecede Farsça bildiğini belirtir. Muamma ve tarihleri ile tanınır. Şair, Ubeydî’nin Zağra kadısı olması üzerine şu beyti söylemiştir;

Ma’rifetle yine bir ma’nâlı yir almışsın

Kılıcun ile Zagra kâdılıgın çalmışsın

Fikrî, 992/ 1584 yılında Vardar Yenicesi’nde vefat etti (Akbayar 1996: 969, Sungurhan 2009: 181, 182).

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdülkerim (1988). Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân. Ankara: Anıl Matbaacılık.

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kayabaşı, Bekir (1997). Kaf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l Eşâr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tahir. Osmanlı Müellifleri ve Ahmet Remzi Akyürek Miftahu’l-Kütüb ve Esami-i Müellifin. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Riyâzî Mehmed (yty). Riyâzü’ş-Şu’arâ. Millet Kütüphanesi Ali Emirî Efendi Bölümü. Nu: 765. v. 107.

Sungurhan Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü'ş-Şuarâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf [erişim tarihi: 03.12.2014]

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:Kültür Bakanlığı e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 03.12.2014]

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü’l-A’lâm. C.5. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 04.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Yâredir sanman görünen ârız-ı dildârda

Bir elifdir gûyâ zâhir olur ruhsârda

Ya kamer şakk eyledi engüşt-i fahr-i kâinât

Diktiler bitti yâhut bir servdir gülzârda 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tahir. Osmanlı Müellifleri ve Ahmet Remzi Akyürek Miftahu’l-Kütüb ve Esami-i Müellifin. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 110. 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÂGIP, Alid. ? - ö. 1714-15/1717-18Doğum YeriGörüntüle
2ULVÎ, Yegânoğlu Ulvî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3İZZÎ, Eşrefzâde İzzeddin Ahmed Efendid. 1672-73 - ö. 1 Kasım 1740Doğum YeriGörüntüle
4RÂGIP, Alid. ? - ö. 1714-15/1717-18Doğum YılıGörüntüle
5ULVÎ, Yegânoğlu Ulvî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6İZZÎ, Eşrefzâde İzzeddin Ahmed Efendid. 1672-73 - ö. 1 Kasım 1740Doğum YılıGörüntüle
7RÂGIP, Alid. ? - ö. 1714-15/1717-18Ölüm YılıGörüntüle
8ULVÎ, Yegânoğlu Ulvî Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9İZZÎ, Eşrefzâde İzzeddin Ahmed Efendid. 1672-73 - ö. 1 Kasım 1740Ölüm YılıGörüntüle
10RÂGIP, Alid. ? - ö. 1714-15/1717-18MeslekGörüntüle
11ULVÎ, Yegânoğlu Ulvî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12İZZÎ, Eşrefzâde İzzeddin Ahmed Efendid. 1672-73 - ö. 1 Kasım 1740MeslekGörüntüle
13RÂGIP, Alid. ? - ö. 1714-15/1717-18Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ULVÎ, Yegânoğlu Ulvî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İZZÎ, Eşrefzâde İzzeddin Ahmed Efendid. 1672-73 - ö. 1 Kasım 1740Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÂGIP, Alid. ? - ö. 1714-15/1717-18Madde AdıGörüntüle
17ULVÎ, Yegânoğlu Ulvî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18İZZÎ, Eşrefzâde İzzeddin Ahmed Efendid. 1672-73 - ö. 1 Kasım 1740Madde AdıGörüntüle