FİRÂKÎ, Hüseyin Firâkî Efendi, Niğdeli

(d. ?/? - ö. 1308/1891)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Niğde'de doğdu. Asıl adı Hüseyin Firâkî Efendi'dir. Şiirlerinde Firâkî mahlasını kullandı. Fahreddîn Efendi adında birinin oğludur. Medresede öğrenim gördü. On beş sene kadar Niğde Mekteb-i Rüşdîsi'nin muallim-i sânîliğinde bulundu. Yedi kızı vardı. Firâkî Efendi 1308/1891 senesinde Niğde'de vefat etti. Ateşli Medresesi haziresine defnolundu.

İbnü'l-Emin, Firâkî hakkında şu değerlendirmeleri yapıyor: "Tanıyanlar ilmi az, görgüsü çok derlerdi. Farsçaya epeyce vakıf idi. Son günlerinde Mevlevi tarikatına intisap etmiş ve bir müddet Mesnevî okutmuştur. Manzumeleri ekseriyetle mutasavvıfânedir. Âşıkâne nazımları azdır. Kendisi fakir olmasına rağmen yüreği zengin bir kimse idi. Herkes ona hürmet ederdi" (İnal 1988: 427). Şiirine örnek Son Asır Türk Şairleri'ndedir.

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dildâr edeli terk-i vefâ kaldı hayâli

Beyhûdeye bilmem kime va'd etdi visâli

Dil bâğ-ı zemîninde hırâm eyler iken ol

Kim çekdi usûletden aceb serv-i nihâli

Bir nesne ki âlemde ola haddine vâsıl

Me'mûl olunur yetse gerek vakt-i zevâli

Elbette sitem-kâra komaz âhımı devrân

Şimdi taşısun dur hele boynunda vebâli

Erbâb-ı kıyâmın sitemi haddini geçdi

Bu emr-i fazîhin acabâ yok mu su'âli

Rûbâh hemân nisbet eder kendini şîre

Herhangi zamân bulsa eger vâdîyi hâlî

Rassâd-ı ezel etse gerek atf-ı nigâhı

Firrâkî sen ol çâker-i Rabb-i Müte'âlî

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay. 427.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Sabahattin Çankayad. 1921 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2KUDDUSİ, Ahmedd. 15.07.1769 - ö. 1849Doğum YeriGörüntüle
3NÂMÎ, Ahmedd. 1600 - ö. 1673Doğum YeriGörüntüle
4Sabahattin Çankayad. 1921 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5KUDDUSİ, Ahmedd. 15.07.1769 - ö. 1849Doğum YılıGörüntüle
6NÂMÎ, Ahmedd. 1600 - ö. 1673Doğum YılıGörüntüle
7Sabahattin Çankayad. 1921 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8KUDDUSİ, Ahmedd. 15.07.1769 - ö. 1849Ölüm YılıGörüntüle
9NÂMÎ, Ahmedd. 1600 - ö. 1673Ölüm YılıGörüntüle
10Sabahattin Çankayad. 1921 - ö. ?MeslekGörüntüle
11KUDDUSİ, Ahmedd. 15.07.1769 - ö. 1849MeslekGörüntüle
12NÂMÎ, Ahmedd. 1600 - ö. 1673MeslekGörüntüle
13Sabahattin Çankayad. 1921 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KUDDUSİ, Ahmedd. 15.07.1769 - ö. 1849Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NÂMÎ, Ahmedd. 1600 - ö. 1673Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Sabahattin Çankayad. 1921 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17KUDDUSİ, Ahmedd. 15.07.1769 - ö. 1849Madde AdıGörüntüle
18NÂMÎ, Ahmedd. 1600 - ö. 1673Madde AdıGörüntüle