FİRÂKÎ, Hüseyin Firâkî Efendi, Niğdeli

(d. ?/? - ö. 1891/1308)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Niğde'de doğdu. Asıl adı Hüseyin Firâkî Efendi'dir. Şiirlerinde Firâkî mahlasını kullandı. Fahreddîn Efendi adında birinin oğludur. Medresede öğrenim gördü. On beş sene kadar Niğde Mekteb-i Rüşdîsi'nin muallim-i sânîliğinde bulundu. Yedi kızı vardı. Firâkî Efendi 1308/1891 senesinde Niğde'de vefat etti. Ateşli Medresesi haziresine defnolundu.

İbnü'l-Emin, Firâkî hakkında şu değerlendirmeleri yapıyor: "Tanıyanlar ilmi az, görgüsü çok derlerdi. Farsçaya epeyce vakıf idi. Son günlerinde Mevlevi tarikatına intisap etmiş ve bir müddet Mesnevî okutmuştur. Manzumeleri ekseriyetle mutasavvıfânedir. Âşıkâne nazımları azdır. Kendisi fakir olmasına rağmen yüreği zengin bir kimse idi. Herkes ona hürmet ederdi" (İnal 1988: 427). Şiirine örnek Son Asır Türk Şairleri'ndedir.

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dildâr edeli terk-i vefâ kaldı hayâli

Beyhûdeye bilmem kime va'd etdi visâli

Dil bâğ-ı zemîninde hırâm eyler iken ol

Kim çekdi usûletden aceb serv-i nihâli

Bir nesne ki âlemde ola haddine vâsıl

Me'mûl olunur yetse gerek vakt-i zevâli

Elbette sitem-kâra komaz âhımı devrân

Şimdi taşısun dur hele boynunda vebâli

Erbâb-ı kıyâmın sitemi haddini geçdi

Bu emr-i fazîhin acabâ yok mu su'âli

Rûbâh hemân nisbet eder kendini şîre

Herhangi zamân bulsa eger vâdîyi hâlî

Rassâd-ı ezel etse gerek atf-ı nigâhı

Firrâkî sen ol çâker-i Rabb-i Müte'âlî

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay. 427.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞÂNÎ, Mehmed Şânî Efendi, Niğdelid. ? - ö. 1836Doğum YeriGörüntüle
2Balcı, Fikrid. 1936 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SABRİ ÖZDAĞd. 1954 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ŞÂNÎ, Mehmed Şânî Efendi, Niğdelid. ? - ö. 1836Doğum YılıGörüntüle
5Balcı, Fikrid. 1936 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6SABRİ ÖZDAĞd. 1954 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ŞÂNÎ, Mehmed Şânî Efendi, Niğdelid. ? - ö. 1836Ölüm YılıGörüntüle
8Balcı, Fikrid. 1936 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9SABRİ ÖZDAĞd. 1954 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ŞÂNÎ, Mehmed Şânî Efendi, Niğdelid. ? - ö. 1836MeslekGörüntüle
11Balcı, Fikrid. 1936 - ö. ?MeslekGörüntüle
12SABRİ ÖZDAĞd. 1954 - ö. ?MeslekGörüntüle
13ŞÂNÎ, Mehmed Şânî Efendi, Niğdelid. ? - ö. 1836Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Balcı, Fikrid. 1936 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SABRİ ÖZDAĞd. 1954 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞÂNÎ, Mehmed Şânî Efendi, Niğdelid. ? - ö. 1836Madde AdıGörüntüle
17Balcı, Fikrid. 1936 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18SABRİ ÖZDAĞd. 1954 - ö. ?Madde AdıGörüntüle