FİRAKÎ, Mehmed

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Âşık Ömer’in “Şairnâme” adlı şiirinde (7. Dörtlük), Gubârî’nin “Vasf-ı Hudâî Resul ve Cem’i Şuarâ-yı Gubârî” adlı şiirinde (46. dörtlük) ve Hızrî’nin “Cem’ü-ş Şâirân” adlı şairnamesinde (35.dörtlük) ismi geçmektedir. Mehmed'in yaşamı ve şairliği hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. 

Kaynakça

Kaya, Doğan (1990). Şairnâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. TUBA ÖZKAN
Yayın Tarihi: 07.12.2014
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler