GÂFÛRÎ, Bahşı-zâde Gafûrî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbullu'dur. Devletin ileri gelenleri arasında Bahşı-zâde olarak bilinir. Temiz bir soydan gelip önce Nakşibendiye tarikatı şeyhlerinden Erdebilli Sinan Efendi’ye intisap etmiş, uzun süre riyâzet hâlinde bulunmuştur. İlmî olarak olgunluğa eriştikten sonra Çivi-zâde ve Saçlı Emir’e dânişmend oldu. Sahn-ı Semandan mülazım olup çavuşlar zümresine dahil oldu. Dîvân-ı hümâyunda görev almasına rağmen eski âdetlerini terk etmeyip Nakşibendî şeyhlerinden Hakîm Efendi’nin müridi olmuş ve onun halifelerinden olan Şabân Efendi’den icazet almıştır. Kalbini tasfiye ederek, dünya kaydından kurtulmuş ve ömrünün sonuna kadar şerîat ilminden ayrılmayıp pek çok talebe yetiştirmiştir. Muharrem 991/Ocak-Şubat 1583’te Sultan Murad’ın emriyle oğlu ve Mehmed Çavuş Bağdat’a gelip Gafûrî Çelebi’den istifade etmiştir. Gafûr Efendi, babası gibi kemâl sahibi biri olup, aynı zamanda nüktedan ve beğenilen bir şairdir (Solmaz 2005: 453-54). Şiirlerinden bir gazeli kaydedilmiştir. 

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu'arâsı. Ankara: AKM Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 06.03.2015
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

O nâzük cismüne pirâhenün cânâ düşer ditrer

Şu’â-ı şemsdür âb üstine gûyâ düşer ditrer

 

Yaşum fâş ideli ışkum beni hicründe büt tutdı

Şu mâhî gibi sâhilde iter deryâ düşer ditrer 

 

Bu şem-i bezme karşu inikâs-ı câm-ı pür-sahbâ

Izârun üstine ey dil-ber-i ra'nâ düşer ditrer

 

Eline câm-ı lalin alsa meclisde dilâ dil-ber

Güneş ruhsârı şevkıyle meye gûyâ düşer ditrer

 

Kalur cânsûz Gafûrî künc-i mihnetde koma cânâ

Gidince can taâllukdan beden tenhâ düşer ditrer

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu'arâsı. Ankara: AKM Yay. 454.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Tülin Tankutd. 30 Ağustos 1945 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HÂLİS, Mehmed Hâlis Efendid. ? - ö. 1709-10Doğum YeriGörüntüle
3M. Şakir Ülkütaşırd. 14 Mart 1894 - ö. 30 Mayıs 1981Doğum YeriGörüntüle
4Tülin Tankutd. 30 Ağustos 1945 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HÂLİS, Mehmed Hâlis Efendid. ? - ö. 1709-10Doğum YılıGörüntüle
6M. Şakir Ülkütaşırd. 14 Mart 1894 - ö. 30 Mayıs 1981Doğum YılıGörüntüle
7Tülin Tankutd. 30 Ağustos 1945 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8HÂLİS, Mehmed Hâlis Efendid. ? - ö. 1709-10Ölüm YılıGörüntüle
9M. Şakir Ülkütaşırd. 14 Mart 1894 - ö. 30 Mayıs 1981Ölüm YılıGörüntüle
10Tülin Tankutd. 30 Ağustos 1945 - ö. ?MeslekGörüntüle
11HÂLİS, Mehmed Hâlis Efendid. ? - ö. 1709-10MeslekGörüntüle
12M. Şakir Ülkütaşırd. 14 Mart 1894 - ö. 30 Mayıs 1981MeslekGörüntüle
13Tülin Tankutd. 30 Ağustos 1945 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÂLİS, Mehmed Hâlis Efendid. ? - ö. 1709-10Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15M. Şakir Ülkütaşırd. 14 Mart 1894 - ö. 30 Mayıs 1981Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Tülin Tankutd. 30 Ağustos 1945 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17HÂLİS, Mehmed Hâlis Efendid. ? - ö. 1709-10Madde AdıGörüntüle
18M. Şakir Ülkütaşırd. 14 Mart 1894 - ö. 30 Mayıs 1981Madde AdıGörüntüle