GÂFÛRÎ, Bahşı-zâde Gafûrî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbullu'dur. Devletin ileri gelenleri arasında Bahşı-zâde olarak bilinir. Temiz bir soydan gelip önce Nakşibendiye tarikatı şeyhlerinden Erdebilli Sinan Efendi’ye intisap etmiş, uzun süre riyâzet hâlinde bulunmuştur. İlmî olarak olgunluğa eriştikten sonra Çivi-zâde ve Saçlı Emir’e dânişmend oldu. Sahn-ı Semandan mülazım olup çavuşlar zümresine dahil oldu. Dîvân-ı hümâyunda görev almasına rağmen eski âdetlerini terk etmeyip Nakşibendî şeyhlerinden Hakîm Efendi’nin müridi olmuş ve onun halifelerinden olan Şabân Efendi’den icazet almıştır. Kalbini tasfiye ederek, dünya kaydından kurtulmuş ve ömrünün sonuna kadar şerîat ilminden ayrılmayıp pek çok talebe yetiştirmiştir. Muharrem 991/Ocak-Şubat 1583’te Sultan Murad’ın emriyle oğlu ve Mehmed Çavuş Bağdat’a gelip Gafûrî Çelebi’den istifade etmiştir. Gafûr Efendi, babası gibi kemâl sahibi biri olup, aynı zamanda nüktedan ve beğenilen bir şairdir (Solmaz 2005: 453-54). Şiirlerinden bir gazeli kaydedilmiştir. 

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu'arâsı. Ankara: AKM Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 06.03.2015
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

O nâzük cismüne pirâhenün cânâ düşer ditrer

Şu’â-ı şemsdür âb üstine gûyâ düşer ditrer

 

Yaşum fâş ideli ışkum beni hicründe büt tutdı

Şu mâhî gibi sâhilde iter deryâ düşer ditrer 

 

Bu şem-i bezme karşu inikâs-ı câm-ı pür-sahbâ

Izârun üstine ey dil-ber-i ra'nâ düşer ditrer

 

Eline câm-ı lalin alsa meclisde dilâ dil-ber

Güneş ruhsârı şevkıyle meye gûyâ düşer ditrer

 

Kalur cânsûz Gafûrî künc-i mihnetde koma cânâ

Gidince can taâllukdan beden tenhâ düşer ditrer

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu'arâsı. Ankara: AKM Yay. 454.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İZZET, İzzet Alî Paşad. ? - ö. 1734Doğum YeriGörüntüle
2Şafak Çelikd. 17 Haziran 1979 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Ali Mümtaz Arolatd. 23 Temmuz 1897 - ö. 4 Eylül 1967Doğum YeriGörüntüle
4İZZET, İzzet Alî Paşad. ? - ö. 1734Doğum YılıGörüntüle
5Şafak Çelikd. 17 Haziran 1979 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Ali Mümtaz Arolatd. 23 Temmuz 1897 - ö. 4 Eylül 1967Doğum YılıGörüntüle
7İZZET, İzzet Alî Paşad. ? - ö. 1734Ölüm YılıGörüntüle
8Şafak Çelikd. 17 Haziran 1979 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Ali Mümtaz Arolatd. 23 Temmuz 1897 - ö. 4 Eylül 1967Ölüm YılıGörüntüle
10İZZET, İzzet Alî Paşad. ? - ö. 1734MeslekGörüntüle
11Şafak Çelikd. 17 Haziran 1979 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Ali Mümtaz Arolatd. 23 Temmuz 1897 - ö. 4 Eylül 1967MeslekGörüntüle
13İZZET, İzzet Alî Paşad. ? - ö. 1734Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Şafak Çelikd. 17 Haziran 1979 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ali Mümtaz Arolatd. 23 Temmuz 1897 - ö. 4 Eylül 1967Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İZZET, İzzet Alî Paşad. ? - ö. 1734Madde AdıGörüntüle
17Şafak Çelikd. 17 Haziran 1979 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Ali Mümtaz Arolatd. 23 Temmuz 1897 - ö. 4 Eylül 1967Madde AdıGörüntüle