GÂLİB

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hakkındaki en önemli kaynak İsmail Belîğ'in Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti'l-Eş'âr, adlı eseridir. Bu esere göre Gâlib hakkındaki tek bilgi Bosnalı olduğudur. Bu bilgiden başka hayatına ilişkin herhangi bir bilgi yoktur. Şairin elimizde sadece iki manzumesi bulunmaktadır. 

 

Kaynakça

Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti'l-Eş'âr. Ankara: AKM Yay.286.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 724.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 27.10.2014

Eserlerinden Örnekler

Dil ışkına ışk oldı dil ü câna münâsib

Meşreb meye mey meşreb-i rindâna münâsib

Artırsa n'ola tâb-ı ruhun ol arak-ı ter

Gül şeb-neme şeb-nem gül-i handâna münâsib

Hûb oldı o sîm-bedenün zer kemerinde

hancer bele bel hancer-i bürrâna münâsib

***

 Hızr meftûn-ı hatun hâlüne âlem ne disün

Teh-zen-i âdem olan dâneye âdem ne disün

Cân virür hasret-i güftâr-ı dehânunla Mesîh

Böyel Rûhü'l-kudü'ün nutkına Meryem bne disün

Kahramân çeşm-i füsûn-sâzuna dil-beste esîr

Nâvek-i gamze-i ser-tîzüne Rüstem en sisün

Fehm iden nüsha-i icâz-ı beyânun Gâlib

Diemsün manî-i güftâruna mülhem ne disün

(Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti'l-Eş'âr. Ankara: AKM Yay.286.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEHMED, Sokullu Mehmed Paşad. 1505 - ö. 12 Ekim 1579Doğum YeriGörüntüle
2İNTİZAMÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3FÂHİR, Salih Fâhir Efendid. ? - ö. 1708-09- Temmuz- Ağustos 1715Doğum YeriGörüntüle
4MEHMED, Sokullu Mehmed Paşad. 1505 - ö. 12 Ekim 1579Doğum YılıGörüntüle
5İNTİZAMÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6FÂHİR, Salih Fâhir Efendid. ? - ö. 1708-09- Temmuz- Ağustos 1715Doğum YılıGörüntüle
7MEHMED, Sokullu Mehmed Paşad. 1505 - ö. 12 Ekim 1579Ölüm YılıGörüntüle
8İNTİZAMÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9FÂHİR, Salih Fâhir Efendid. ? - ö. 1708-09- Temmuz- Ağustos 1715Ölüm YılıGörüntüle
10MEHMED, Sokullu Mehmed Paşad. 1505 - ö. 12 Ekim 1579Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11İNTİZAMÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12FÂHİR, Salih Fâhir Efendid. ? - ö. 1708-09- Temmuz- Ağustos 1715Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MEHMED, Sokullu Mehmed Paşad. 1505 - ö. 12 Ekim 1579Madde AdıGörüntüle
14İNTİZAMÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15FÂHİR, Salih Fâhir Efendid. ? - ö. 1708-09- Temmuz- Ağustos 1715Madde AdıGörüntüle