GÂLİB, Abdulhalîm Gâlib

(d. ?/? - ö. 1293/1876)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Maliye Mektûbî Odası’na girdi. Kaptanıderya Çengeloğlu Tâhir Paşa’nın mühürdarlığında ve Aydın Eyaleti Müşiri iken hâcegânlık rütbesine yükselmesiyle onun divan kâtipliğinde, Marmara Voyvodalığında, Sadrazam İzzet Paşa’nın divan kitabetiyle Şam’da, Postahane kitabetinde, Posta Nazırı Hüseyin Bey’in mühürdarlığında ve Mabeyn Başmemuru Hâmid Paşa’nın kitabetinde bulundu. Ardından rütbe-i sâlise ile Viranşehir Kaymakamlığı'na, bir süre sonra da Ankara Defterdarlığı'na tayin edildi. 1264/1847-48’de azledilmesiyle İstanbul’a geldi. 1265/1848-49’da Batum, 1267/1850-51’de Tırnova Kaymakamlığı'na atandı. Mîr-i ümeralık ve 1269/1852-53’te mîr-i mîranlık rütbesi verildi. Bazı sancak mutasarrıflıklarında bulundu. Sultan Abdülazîz’e takdim ettiği kasidede ordulara pek çok hizmet etmişken rütbesinin alındığını ve sürgün edildiğini söylüyorsa da hangi memuriyetteyken hangi sebeple sürgün cezasına uğradığını belirtmiyor. Amasya Mutasarrıflığı'ndan ayrılıp İstanbul’da ikâmet ederken 20 Şaban 1293/10 Eylül 1876’da vefat etti. Üsküdar Kabristanı’na defnedildi.

Mutayyebât-ı Türkiyye adlı Dîvân'ı vardır. 55 varaktır. Nerede, hangi tarihte basıldığına işaret edilmemiştir. Nüshası azdır. İçeriği genellikle müstehcendir. 

Kaynakça

Çiftçi, Ömer (yty.). Fatîn DâvudTezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219117/h/metin.pdf. [erişim tarihi: 19.01.2015]

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özgül, M. Kayahan (hzl.) (2000). İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şâirleri. C. II. Ankara: AKM Yay. 692.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 19.01.2015
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dâimâ bir Kays bir Leylâ olur âlem bu ya

Bir güle bin bülbül-i şeydâ olur âlem bu ya

İltifât et herkese etme hakâretle nigâh

Vakt olur kim rütbesi âlâ olur âlem bu ya

Leyle-i hicr ü firâka kıl tahammül çekme gam

Doğmadan gün bak neler peydâ olur âlem bu ya

Gerçi bî-berg ü semerdir nahl-ı ümmîdim velî

Giderek pür-berg ü müstesnâ olur âlem bu ya

Sikkesi altına Gâlib kim girip olursa kul

Mahrem-i esrâr-ı Mevlânâ olur âlem bu ya

(Özgül, M. Kayahan (hzl.) (2000). İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şâirleri. C. II. Ankara: AKM Yay. 692.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TÂLİBÎ, Mustafa Tâlibî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Melike Belkıs Aydınd. 1984 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Afif Yesarid. 16 Nisan 1922 - ö. 23 Ağustos 1989Doğum YeriGörüntüle
4TÂLİBÎ, Mustafa Tâlibî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Melike Belkıs Aydınd. 1984 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Afif Yesarid. 16 Nisan 1922 - ö. 23 Ağustos 1989Doğum YılıGörüntüle
7TÂLİBÎ, Mustafa Tâlibî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Melike Belkıs Aydınd. 1984 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Afif Yesarid. 16 Nisan 1922 - ö. 23 Ağustos 1989Ölüm YılıGörüntüle
10TÂLİBÎ, Mustafa Tâlibî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11Melike Belkıs Aydınd. 1984 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Afif Yesarid. 16 Nisan 1922 - ö. 23 Ağustos 1989MeslekGörüntüle
13TÂLİBÎ, Mustafa Tâlibî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Melike Belkıs Aydınd. 1984 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Afif Yesarid. 16 Nisan 1922 - ö. 23 Ağustos 1989Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TÂLİBÎ, Mustafa Tâlibî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Melike Belkıs Aydınd. 1984 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Afif Yesarid. 16 Nisan 1922 - ö. 23 Ağustos 1989Madde AdıGörüntüle