GÂLİB, Gâlib Efendi

(d. ?/? - ö. 19. yy./?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Haremeyn Müfettişi İbrahim Efendi'nin oğludur. Kitabet öğrenimi gördü. Mahmûd Paşa Mahkemesi'nde kâtiplik yaptı. 19 yy. şairlerinden olan Gâlib Efendi'nin vefat yeri ve vefat tarihi bilinmemektedir.

Bilinen tek eseri Dîvân'ıdır. Dîvân'ın bir nüshası Millet Kütüphanesi Ali Emîri Manzum No: 313'tedir. Şiirine örnek Tuhfe-i Nâ'ilî'dedir.

Kaynakça

Ârif Hikmet. Ârif Hikmet Tezkiresi. Millet Kütüphanesi Ali Emîri Tarih kısmı, No: 789. 51.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014

Eserlerinden Örnekler

Kıt'a

Dil olup sîr-âb âb-ı bâdeden

Parladı hem âb u tâb-ı bâdeden

Dün çakınca âl âl oldı yüzüm

Pek sıkılmışdım hicâb-ı bâdeden

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 724.