GÂLİB, İzzet Beyzâde İsmâil Gâlib Bey

(d. 1245/1829 - ö. 1271/1855 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da 1245/1829 yılının ortalarında doğdu. Asıl adı İsmâil Gâlib Bey'dir. Şiirlerinde Gâlib mahlasını kullandı. Hamîd Sancağı kaymakamı ve Surre Emîni Hacı Mustafa Ağa'nın torunudur. Taşra kaymamlıklarında bulunup Samaku'dan mazul olan ve 1271/1854 yılında vefat eden İzzet Bey'in oğlu olduğu için İzzet Bey-zâde sanıyla tanındı. 1259/1843 tarihinde Mektûbî-i Sadr-ı Âlî halifeleri sınıfına katıldı. 1270/1854 yılında hâcelik rütbesini elde etti. Fatîn Tezkiresi'nin basıldığı tarihte (1271/1855) hayatta idi. Bu tarihten sonraki bilmediğimiz bir yılda vefat etmiş olmalıdır. Sicill-i Osmânî'de ise sadece Sultan Abdülazîz devrinin (1861-1876) ortalarında vefat etti, denilmekte ve kesin bir tarih verilmemektedir (Mehmed Süreyya 1311: 474). Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 23.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Şikeste nahl-i kaddim kâmet-i dildârı gördükçe

Olur sad-pâre cismim gamze-i hûn-hârı gördükçe

 

Ser-i kûyunda cânâ aglarım gördükçe agyârı

Figân itmez mi bülbül devr-i gülde hârı gördükçe

 

Dilim handân olur ol la'l-i şekker-bâra bakdıkça

Gözüm giryân olur ol dîde-i gaddârı gördükçe

 

Bulur ten tâze bir cân vuslatın tekrârını görsem

Karârım mahv olur hecrinde istikrârı gördükçe

 

Tutar dünyâyı âhım şevk-i la'l-i tâb-nâkinden

Nihâl-i ûd Gâlib nice yanmaz nârı gördükçe

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 313.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ruhsan Nevvared. 10 Şubat 1884 - ö. 15 Mart 1913Doğum YeriGörüntüle
2SA'ÎD, Çarşanbalı-zâde Sa'îd Mehmedd. ? - ö. 1874Doğum YeriGörüntüle
3Tarık Sipahid. 25 Kasım 1946 - ö. 23 Ekim 2018Doğum YeriGörüntüle
4AZMÎ, Mehmedd. 1829 - ö. 1893Doğum YılıGörüntüle
5BAHRİ, Karslıd. 1829/1830 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6RÂŞİD, Mehmed Râşid Efendi, İstanbullud. 1829 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7NÂCÎ/HULÛSÎ, Hulûsî Nâcî Bey, İstanbullud. 1826 - ö. 1855 ds.Ölüm YılıGörüntüle
8YAHYA EFENDİ, Tekirdağlıd. 1794 - ö. 1855Ölüm YılıGörüntüle
9RIZÂ, Mehmed Rıza Bey, Bergoslud. 1831 - ö. 1855 ds.Ölüm YılıGörüntüle
10RÜŞDÎ, Hacı Veliyüddîn, Ayaşlıd. ? - ö. 1842MeslekGörüntüle
11ŞEHDÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12ŞÂNÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13HIZIRd. ? - ö. 1844-45’te hayattaAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÂGÂH, Osmân Âgâhd. 1831 - ö. 1906Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15EDÎB, Kazancı-zâde Emînd. 1857 - ö. 1919Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RIZÂ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1756-57Madde AdıGörüntüle
17KEVSERÎ, Ali Kevserî Çelebid. ? - ö. III. Mehmed dönemi (1595-1603) başlarıMadde AdıGörüntüle
18CEMÎLÎ, Mevlânâ Hasan Halîfed. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle