GÂNÎ, Seyyid Mehmed

(d. ?/? - ö. 1903/?)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kısa bir süre tahsil gördü. Çevrede saz eşliğinde okuduğu şiirlerle tanındı. Çeşitli kahvehanelerdeki saz-söz sohbetlerini, hayatının sonlarına doğru kendi kahvehanesinde devam ettirdi. 1903 yılında vefat etti. El yazması şiir mecmuaları ve cönkler tertip etmiş olan Gâni’nin şiirlerine bu mecmualarda rastlanmaktadır.

Kaynakça

"Gânî, Seyyid Muhammed" (1976). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi Devirler/İsimler/Eserler/Terimler. C. 3. İstanbul: Dergâh Yay. s. 278.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. TUBA ÖZKAN
Yayın Tarihi: 17.02.2015

Eserlerinden Örnekler