GARÎBÎ, Mehmed Garîbî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1547/954)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mehmed’dir. Balkanlarda şair menbaı olarak bilinen Vardar Yenicesi’ndendir. Âşık Çelebi’nin deyimiyle daha gençliğinde Yenice geleneğine uyup Mevlevî oldu ve Usûlî ile Yûsuf-ı Sîneçâk’ın yakınında bulundu. Konya’ya gidip Mevlânâ dergâhında bir süre kaldıktan sonra seyahat etmeye başladı. Âşık Çelebi bir süre Bursa’da bulunduğunu ve görüştüklerini belirtir (Kılıç, 2010: 1633). Sonra Vardar Yenicesi’ne döndü. Başarılı, ahenkli gazelleri vardı. Yeni ve güzel manalar bulmada ayrıca kaside ve mesnevi yazmada da mahirdi. Şiirleri diğer şairlerce de beğenilmiştir. Âşık Çelebi’ye göre, Garîbî’nin daha fazla ömrü olsaydı çok eser verirdi ve nice aşığın gönlünü yakacak şiirler yazardı (Kılıç, 2010: 1633).

Kaynakça

Canım Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü'ş-Şuarâ ve Tabsıratü'n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay

İpekten Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

İsen Mustafa (hzl.) (1999). Latîfî Tezkiresi. Ankara: Akçağ Yay.

Kılıç Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz Süleyman (hzl.) (2009). Gülşen-i Şu’arâ (Bağdatlı Ahdî).  http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219145/h/agm.pdf [erişim tarihi 07.02.2014]

Sungurhan-Eyduran Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü'ş-Şu’arâ http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf. pdf?0 [erişim tarihi 07.02.2014]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 07.02.2014

Eserlerinden Örnekler

Olur güm cân u dil n’iderse cismüm nâ-gehân âteş

Varur yagmâya nakdi kanda yaksa bir dükân âteş

Du’âlar okıyup her dem üfürmen def’-i sûz içün

Ki zîrâ şu’ledâr olur nefesle her zemân âteş

Ruhunla ‘ârızun gün gibi bir yirden togar bir gün

Ne hikmetdür bu kim âb ile olmış tev'emân âteş

Sipihr ü mihri zulmet tutdı sanman tâs-bâz-ı mihr

Siyeh cübbe içinde tâs ile eyler nihân âteş

Gelüp gönlüm alup bir lahza ârâm itmedin gitdi

Garîbî geldi sankim almaga ol dil-sitân âteş (Kılıç, 2010: 1633; Sungurhan, 2009:132)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1GÜNÂHÎd. ? - ö. 1580/81Doğum YeriGörüntüle
2HAYÂLÎ BEY, Hayalî, Mehmed Hayâlî Bey, Bekar Memid. 1497-1499 ? - ö. 1557Doğum YeriGörüntüle
3AŞKÎ, Vardârîd. ? - ö. 1592’den sonraDoğum YeriGörüntüle
4GÜNÂHÎd. ? - ö. 1580/81Doğum YılıGörüntüle
5HAYÂLÎ BEY, Hayalî, Mehmed Hayâlî Bey, Bekar Memid. 1497-1499 ? - ö. 1557Doğum YılıGörüntüle
6AŞKÎ, Vardârîd. ? - ö. 1592’den sonraDoğum YılıGörüntüle
7GÜNÂHÎd. ? - ö. 1580/81Ölüm YılıGörüntüle
8HAYÂLÎ BEY, Hayalî, Mehmed Hayâlî Bey, Bekar Memid. 1497-1499 ? - ö. 1557Ölüm YılıGörüntüle
9AŞKÎ, Vardârîd. ? - ö. 1592’den sonraÖlüm YılıGörüntüle
10GÜNÂHÎd. ? - ö. 1580/81Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HAYÂLÎ BEY, Hayalî, Mehmed Hayâlî Bey, Bekar Memid. 1497-1499 ? - ö. 1557Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12AŞKÎ, Vardârîd. ? - ö. 1592’den sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13GÜNÂHÎd. ? - ö. 1580/81Madde AdıGörüntüle
14HAYÂLÎ BEY, Hayalî, Mehmed Hayâlî Bey, Bekar Memid. 1497-1499 ? - ö. 1557Madde AdıGörüntüle
15AŞKÎ, Vardârîd. ? - ö. 1592’den sonraMadde AdıGörüntüle