GARÎBÎ, Mustafa Efendi

(d. 1829/1245 - ö. 1899/1316)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mustafa, mahlası Garîbî'dir. 1245/1829 yılında Elazığ’a bağlı Hoş köyünde dünyaya geldi ve hayatını burada sürdürdü. Tahsil durumu hakkında bilgi bulunmamaktadır. Elazığ’ın Uluova mevkiinde sözü geçen bir kişiydi, bu yüzden Hoşağası Hacı Paşa ismiyle anıldı. 1316/1899 yılında vefat etti.

Pek çok şiir yazmış olduğu ifade edilen Mustafa Efendi’nin şiirlerine ulaşılamamıştır. Kendisinden kalan tek şiir, akrabalarından birinden temin edilmiş ve Fikret Memişoğlu’nun (1967:34-35) çıkardığı Yeni Fırat Dergisi’nin 35. sayısında yayımlanmıştır.

Kaynakça

Coşkun, Zeki (1967). "Harput’un Yetiştirdiği Kıymetler, Elhac Osman Ağa". Yeni Fırat Dergisi. Elazığ. S.35. 34-35.

Onur, Naci (2013). Harputlu Divan Şairleri. Elazığ: Manas Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BAHİR SELÇUK
Yayın Tarihi: 26.08.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel-i Garîbî Ya’nî Hoşağası Merhûm Hacı Paşa

Dilleri vîrân eden mestândan ayrılmışım
Çâr ebrû kaşları keyvândan ayrılmışım

Sînemiz sad-pâre kıldı âfet-i devr ü zamân
Derdime dermân olan Lokmân’dan ayrılmışım

Tâli-i baht-ı siyâhım zulmet-i hayretdedir
Hâsılı ol kâkül-i reyhândan ayrılmışım

Ta’mîri mümkin değildir gönlümün vîrânesin
Ayın on dördü gibi mihmândan ayrılmışım

Âh ü zârım nâle efgânım çeküp eflâke ser
Mahremim gamdır benim Ken’ân’dan ayrılmışım

Şâd ü hurrem olmadan düşdüm yine sevdâlara
Ey Garîbî çâre yok cânândan ayrılmışım

Coşkun, Zeki (1967). "Harput’un Yetiştirdiği Kıymetler, Elhac Osman Ağa". Yeni Fırat Dergisi. Elazığ. S.35. 35.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Yusuf Yağdırand. 1977 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2GÖÇMEZ, Mustafa Sıtkı Göçmezd. 1894 - ö. 1962Doğum YeriGörüntüle
3Kul, İlhamid. 07 Mayıs 1964 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4RÜŞDÎ, Şirvânî-zâde Mehmed Rüşdî Paşad. 1829-30 - ö. 1874Doğum YılıGörüntüle
5BAHRİ, Karslıd. 1829/1830 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6RASİM, Mustafa, Acemoğlud. 1829 - ö. 1892Doğum YılıGörüntüle
7NAKKİYE/NAKİYYE/NAKİYE HANIM, Hatice Nakiye Hanımd. 1846 - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
8MAHCÛBÎ, Hovhannesd. 1844 - ö. 1898-1899Ölüm YılıGörüntüle
9GEDÂÎ, Ahmed Beşiktaşlı (Tokatlı)d. 1826 - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
10İBRÂHÎM, İbrâhîm Câvid, Rusçuklud. 1285 - ö. 1899Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ATÂd. 1829 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12VÂHİD, Seyyid Emîn Mehmedd. ? - ö. 1828-29Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13DÂNİŞ, Alid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
14ABDÎ, Sarı Abdullah Efendid. 12 Mart 1584 - ö. 27 Ekim 1660Madde AdıGörüntüle
15KİŞVERÎ, Ni’metullâh Kişverî Dîlmekânî (Dîlmegânî)d. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle