GARÎBÎ, Hoşağası Hacı Paşa, Mustafa Efendi

(d. 1829/1245 - ö. 1899/1316)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mustafa, mahlası Garîbî'dir. 1245/1829 yılında Elazığ’a bağlı Hoş köyünde dünyaya geldi ve hayatını burada sürdürdü. Tahsil durumu hakkında bilgi bulunmamaktadır. Elazığ’ın Uluova mevkiinde sözü geçen bir kişiydi, bu yüzden Hoşağası Hacı Paşa ismiyle anıldı. 1316/1899 yılında vefat etti.

Pek çok şiir yazmış olduğu ifade edilen Mustafa Efendi’nin şiirlerine ulaşılamamıştır. Kendisinden kalan tek şiir, akrabalarından birinden temin edilmiş ve Fikret Memişoğlu’nun (1967:34-35) çıkardığı Yeni Fırat Dergisi’nin 35. sayısında yayımlanmıştır.

 

Kaynakça

Coşkun, Zeki (1967). "Harput’un Yetiştirdiği Kıymetler, Elhac Osman Ağa". Yeni Fırat Dergisi. (35): 34-35.

Onur, Naci (2013). Harputlu Divan Şairleri. Elazığ: Manas Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BAHİR SELÇUK
Yayın Tarihi: 26.08.2014
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel-i Garîbî Ya’nî Hoşağası Merhûm Hacı Paşa

Dilleri vîrân eden mestândan ayrılmışım
Çâr ebrû kaşları keyvândan ayrılmışım

Sînemiz sad-pâre kıldı âfet-i devr ü zamân
Derdime dermân olan Lokmân’dan ayrılmışım

Tâli-i baht-ı siyâhım zulmet-i hayretdedir
Hâsılı ol kâkül-i reyhândan ayrılmışım

Ta’mîri mümkin değildir gönlümün vîrânesin
Ayın on dördü gibi mihmândan ayrılmışım

Âh ü zârım nâle efgânım çeküp eflâke ser
Mahremim gamdır benim Ken’ân’dan ayrılmışım

Şâd ü hurrem olmadan düşdüm yine sevdâlara
Ey Garîbî çâre yok cânândan ayrılmışım

(Coşkun, Zeki (1967). "Harput’un Yetiştirdiği Kıymetler, Elhac Osman Ağa". Yeni Fırat Dergisi. (35): 35.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Zekeriyya Bicand. 01 Nisan 1955 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Mehmet Bakırd. 1932 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Yavuz Özdemd. 5 Ağustos 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4BAHRİ, Karslıd. 1829/1830 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5GÂLİB, Leskofçalıd. 1829-30 - ö. 1867Doğum YılıGörüntüle
6ŞÂKİR, Hâfız Mehmed Şâkird. 1829 - ö. 1911Doğum YılıGörüntüle
7Ali (Direktör)d. 1846 - ö. 3 Şubat 1899Ölüm YılıGörüntüle
8HİKMETÎ, Diğilli Mehmet Ağad. 1820/1836? - ö. 1899/1911?Ölüm YılıGörüntüle
9ŞU’LE, Molla Abbasd. ? - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
10TEVFÎK EFENDİ, Kadı Şükrî Efendi-zâded. ? - ö. 1851Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11KADRÎ, Kadrî Çelebi, Horasanlıd. ? - ö. 1824 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12TEVHÎD, Seyyid Ahmed Tevhîd Efendid. 1807 - ö. 1870Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SÂFÎ, Sâfi Çelebid. ? - ö. 1558Madde AdıGörüntüle
14İBN-İ İSA, İlyas Saruhanîd. 1496-1497 - ö. 1553-1554Madde AdıGörüntüle
15AVAZ, Avaz Otard. 1884 - ö. 1919Madde AdıGörüntüle