GARÎBÎ, Mustafa Efendi

(d. 1829/1245 - ö. 1899/1316)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mustafa, mahlası Garîbî'dir. 1245/1829 yılında Elazığ’a bağlı Hoş köyünde dünyaya geldi ve hayatını burada sürdürdü. Tahsil durumu hakkında bilgi bulunmamaktadır. Elazığ’ın Uluova mevkiinde sözü geçen bir kişiydi, bu yüzden Hoşağası Hacı Paşa ismiyle anıldı. 1316/1899 yılında vefat etti.

Pek çok şiir yazmış olduğu ifade edilen Mustafa Efendi’nin şiirlerine ulaşılamamıştır. Kendisinden kalan tek şiir, akrabalarından birinden temin edilmiş ve Fikret Memişoğlu’nun (1967:34-35) çıkardığı Yeni Fırat Dergisi’nin 35. sayısında yayımlanmıştır.

Kaynakça

Coşkun, Zeki (1967). "Harput’un Yetiştirdiği Kıymetler, Elhac Osman Ağa". Yeni Fırat Dergisi. Elazığ. S.35. 34-35.

Onur, Naci (2013). Harputlu Divan Şairleri. Elazığ: Manas Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BAHİR SELÇUK
Yayın Tarihi: 26.08.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel-i Garîbî Ya’nî Hoşağası Merhûm Hacı Paşa

Dilleri vîrân eden mestândan ayrılmışım
Çâr ebrû kaşları keyvândan ayrılmışım

Sînemiz sad-pâre kıldı âfet-i devr ü zamân
Derdime dermân olan Lokmân’dan ayrılmışım

Tâli-i baht-ı siyâhım zulmet-i hayretdedir
Hâsılı ol kâkül-i reyhândan ayrılmışım

Ta’mîri mümkin değildir gönlümün vîrânesin
Ayın on dördü gibi mihmândan ayrılmışım

Âh ü zârım nâle efgânım çeküp eflâke ser
Mahremim gamdır benim Ken’ân’dan ayrılmışım

Şâd ü hurrem olmadan düşdüm yine sevdâlara
Ey Garîbî çâre yok cânândan ayrılmışım

Coşkun, Zeki (1967). "Harput’un Yetiştirdiği Kıymetler, Elhac Osman Ağa". Yeni Fırat Dergisi. Elazığ. S.35. 35.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Gülbahçe, Şengüld. 1971 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Süleyman Bektaşd. 1929 - ö. 19 Eylül 1996Doğum YeriGörüntüle
3SIRRÎ, Muharrem Hilmi Kösetürkmend. 1878 - ö. 1964Doğum YeriGörüntüle
4NAZMİ, İsmaild. 1829 - ö. 1901Doğum YılıGörüntüle
5ŞÂKİR EFENDİ, Gelibolulu Elhâcd. 1829 - ö. 1859Doğum YılıGörüntüle
6RÜŞDÎ, Şirvânî-zâde Mehmed Rüşdî Paşad. 1829-30 - ö. 1874Doğum YılıGörüntüle
7FETHÎ, Abdulfettâh Efendid. 1837 - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
8DERVİŞ FİKRETd. ? - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
9İBRÂHÎM, İbrâhîm Câvid, Rusçuklud. 1285 - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
10RÂSİM, Sarac-zâde Muhammed Kâsımd. 1781 - ö. 1845Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11FAHRÎ, Hüseyin Fahreddîn Deded. 1854 - ö. 1911Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HASAN HİLMÎd. 1881? - ö. 1896 dsAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HÂLETÎ, Sanavberî, Sanavberzâde Abdullâhd. ? - ö. 1566Madde AdıGörüntüle
14SABRÎ, Ahmedd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
15MİDHAT, Ahmed Midhat Bey, İstanbullud. ? - ö. 1853 ds.Madde AdıGörüntüle