GARÎBÎ, Hoşağası Hacı Paşa, Mustafa Efendi

(d. 1829/1245 - ö. 1899/1316)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mustafa, mahlası Garîbî'dir. 1245/1829 yılında Elazığ’a bağlı Hoş köyünde dünyaya geldi ve hayatını burada sürdürdü. Tahsil durumu hakkında bilgi bulunmamaktadır. Elazığ’ın Uluova mevkiinde sözü geçen bir kişiydi, bu yüzden Hoşağası Hacı Paşa ismiyle anıldı. 1316/1899 yılında vefat etti.

Pek çok şiir yazmış olduğu ifade edilen Mustafa Efendi’nin şiirlerine ulaşılamamıştır. Kendisinden kalan tek şiir, akrabalarından birinden temin edilmiş ve Fikret Memişoğlu’nun (1967:34-35) çıkardığı Yeni Fırat Dergisi’nin 35. sayısında yayımlanmıştır.

 

Kaynakça

Coşkun, Zeki (1967). "Harput’un Yetiştirdiği Kıymetler, Elhac Osman Ağa". Yeni Fırat Dergisi. (35): 34-35.

Onur, Naci (2013). Harputlu Divan Şairleri. Elazığ: Manas Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BAHİR SELÇUK
Yayın Tarihi: 26.08.2014
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel-i Garîbî Ya’nî Hoşağası Merhûm Hacı Paşa

Dilleri vîrân eden mestândan ayrılmışım
Çâr ebrû kaşları keyvândan ayrılmışım

Sînemiz sad-pâre kıldı âfet-i devr ü zamân
Derdime dermân olan Lokmân’dan ayrılmışım

Tâli-i baht-ı siyâhım zulmet-i hayretdedir
Hâsılı ol kâkül-i reyhândan ayrılmışım

Ta’mîri mümkin değildir gönlümün vîrânesin
Ayın on dördü gibi mihmândan ayrılmışım

Âh ü zârım nâle efgânım çeküp eflâke ser
Mahremim gamdır benim Ken’ân’dan ayrılmışım

Şâd ü hurrem olmadan düşdüm yine sevdâlara
Ey Garîbî çâre yok cânândan ayrılmışım

(Coşkun, Zeki (1967). "Harput’un Yetiştirdiği Kıymetler, Elhac Osman Ağa". Yeni Fırat Dergisi. (35): 35.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mehmet Tektemurd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2İlhami Kuld. 07 Mayıs 1964 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Uygur Orhand. 14 Ocak 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4RÛŞENÎ, Gülşenî-zâde Hacı Bekir Efendid. 1829 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5İZZET, Hüseyin İzzet Efendi, Karaferyelid. 1829 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6RÂŞİD, Mehmed Râşid Efendi, İstanbullud. 1829 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7MAHCÛBÎ, Hovhannesd. 1844 - ö. 1898-1899Ölüm YılıGörüntüle
8FETHÎ, Abdulfettâh Efendid. 1837 - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
9Ali (Direktör)d. 1846 - ö. 3 Şubat 1899Ölüm YılıGörüntüle
10NUSRET, Seyyid Mehmed Nusret Ali Han Efendi, Delhilid. 1848 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SA’DÎ, Arab-zâde Sa’dullah Sa’dî Efendid. ? - ö. 1843Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12NÛRÎ, Mustafa Nûrî Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1848Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MEHMED, Hoca Sa\'deddin Efendi-zâde Mehmed Efendi (Çelebi Müftî)d. 27 Şubat 1578 - ö. 2 Temmuz 1615Madde AdıGörüntüle
14ÂRİF, Ârif Nâmîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15FASSAL MUSTAFAd. 1843 - ö. 1887Madde AdıGörüntüle