GARİBOĞLU

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kaynaklarda hayatı hakkında bilgi bulunmamaktadır. Ancak Turgut Koca'nın Bektaşi Nefesleri ve Şairleri ve Sadettin Nüzhet Ergun’un Ondokuzuncu Asırdan Beri Bektaşî-Kızılbaş Alevî Şair ve Nefesleri adlı çalışmasında Gariboğlu’nun bir şiirine yer vermiştir. Bu şiirler ışığında şairin tekke şairi olduğu anlaşılmaktadır. Şairin yaşamı ve diğer şiirleri cönk ve mecmualar üzerine yapılacak çalışmalarla aydınlatılabilir.

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (yty). Ondokuzuncu Asırdan Beri Bektaşî- Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Maarif Kitaphanesi ve Basımevi.

Koca,Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: Maarif Kitaphanesi ve Basımevi. s. 863-864.
 

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. TUBA ÖZKAN
Yayın Tarihi: 11.02.2015

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Azm-i râh eyledik ellerimize
Dostlar safâ ile gönderin bizi
Ârif olanlara bu ma’na yeter
Dostlar safâ ile gönderin bizi

Durdukça durdukça artıyor demler
Giderek gönülden guşayla gamlar
Evliyâ mahabbeti ne güzel canlar
Dostlar safâ ile gönderin bizi

Mahabbete doyulur mu gaziler
Gönül dilediği yeri arzular
Himmet eylen büyük küçük gaziler
Dostlar safâ ile gönderin bizi

Gerdekte gülbankte bizi anarlar
Cemiyette lokmamızı sunarlar
İntizar var yollarımız gözlerler
Dostlar safâ ile gönderin bizi

Gariboğlu bu bir ilm-i hikmettir
Mahabbet eylemek farzdır sünnettir
Ne kadar otursak sonu firkattir
Dostlar safâ ile gönderin bizi

Koca,Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: Maarif Kitaphanesi ve Basımevi. 863-864.
Ergun, Sadettin Nüzhet (yty). Ondokuzuncu Asırdan Beri Bektaşî- Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Maarif Kitaphanesi ve Basımevi. 356.