GAVSÎ AHMED EFENDİ

(d. ?/? - ö. 1804/?)
tekke şairi
(Tekke / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hakkında fazla bilgi bulunmayan Gavsî Ahmed Efendi mutasavvıf bir şairdir. Doğum tarihi bilinmeyen Gavsî Ahmed Efendi 1804’te vefat etmiştir. Sicill-i Osmanî (III)’de Baki’nin torunlarından olduğu, Mevleviliğe intisap ettiği ve şair olduğu belirtilmektedir (Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi 1979: 290; Mehmed Süreyya 1996: 545).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya Sicill-i Osmani. C. II. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 

“Gavsî Ahmed Efendi” (1979). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 3. İstanbul: Dergâh Yay. 290.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HİLAL ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 16.02.2015
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler