GAVVÂSÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Gavvâsî’nin hayatı hakkında hiçbir bilgi yoktur. 19. asırda yaşayan Hızrî’nin yazdığı Şairnâme’de geçen “Gavvâsî olmayan bilmez kıymeti” mısraından şairin varlığı tespit edilebilmektedir (Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi 1979: 291). Gavvâsî’nin de 19. asırda yaşamış şairlerden biri olduğu tahmin edilmektedir. Gavvâsî’nin nerede ve ne zaman doğduğu hakkındaki bilinmezlik, ölümü için de geçerlidir. 

Kaynakça

Kaya, Doğan (1990). Şairnâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.

“Gavvâsî” (1979). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C.3. İstanbul: Dergâh Yay. 291.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 03.12.2014

Eserlerinden Örnekler