Gencarap, Ali İffet

?
(d. 16 Nisan 1869 / ö. ? Eylül 1941)
Şair, gazeteci, devlet adamı.
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Girit-Resmo doğumlu olan şairin büyük dedeleri Diyarbakır’dan gelip Girit fethinde bulunmuş ve sonrasında burayı mesken tutmuştur. Babası Arab-zâde Mustafa Esad Bey’dir (Ergun 1936: 441). Özel olarak fıkıh, ferâiz ve Mesnevî dersleri alan Ali İffet, diplomasını Resmo İdâdî Mektebi’nden aldı (İnal 2000: 1003). Resmo’daki katiplik görevi esnasında, 1898’de Avrupa devletlerinin müdahalesiyle Girit’in idareten Osmanlı hükûmetinden ayrılması üzerine görevini bırakıp İstanbul’a geldi (Ergun 1936: 441). Üsküp’te İstînaf Mahkemesi Hukuk Dairesi Başkatibi iken Meşrutiyet’in ilanı üzerine Envâr-ı Hürriyet adıyla bir gazete çıkardı. Akabinde devlet görevinden istifa edip İstanbul’a dönerek Hürriyet ve Siper-i Sâika-i Hürriyet gazetelerinin başyazarlığı görevlerinde bulundu (Hançerlioğlu Kılıç 2002: 152). Bu süreçte hukuk mektebinde okuyarak birinci sınıf dava vekaleti diploması aldı. Sonra Beyoğlu Polis Müdürlüğü İdarî Reisliğine terfi ettirildi. I. Dünya Savaşı’nın ilk zamanlarında İzmir Hudut Emniyet Müfettişliğine tayin olundu. İki yıl sonra emekliye ayrıldı. 1941'te İzmir’de vefat etti.

Türkçe, Farsça ve Rumca şiirler kaleme alan ve özellikle yazdığı gazellerle tanınan Ali İffet’in ilk şiiri Mürüvvet’te yayımladı. Daha sonra Malûmat, Hizmet, Ahenk, Anadolu gibi mecmua ve gazetelerde şiirlerini yayımlatma imkanı bulan şair, şiirlerini Gazellerim ve Cünûn- Aşk adlı kitaplar halinde topladı. Birçok manzumesi ise müstakil bir eser hâline getirilemedi. Ayrıca Ergun'un (1936: 441) Kudsi Şeyler adlı bir eserinden bahsetmesine rağmen bu eser bulunamamıştır. Gazellerim, gazellerinden oluşan risalesini bazı edip ve şairlere takrizler yazdırarak yayımlattığı eseridir. Cünûn-ı Aşk ise şairin "bu" redifteki bir gazeli ile bu gazele kendisinin ve bazı şairlerin nazire, tahmis veya taştirlerini ihtiva ettiği eseridir (Ergun 1936: 442).

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936-1945). “Ali İffet (Gencarap)” Türk Şairleri. C. III. İstanbul: Bozkurt Matbaası. 441-442.

Hançerlioğlu Kılıç (2002). “İffet”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. V. Ankara: AKM Yay. s.152.

İnal, İbnü’l-Emin Mahmud Kemal (2000). Son Asır Türk Şairleri (Kemâlü’ş-Şuarâ). C. II. (Haz. M. Kayahan Özgül). Ankara: AKM Yay.

Şentürk, Atillâ (1991). Tahir’ül-Mevlevi Hayatı ve Eserleri. İstanbul: Nehir Yayınları.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADİM POLAT
Yayın Tarihi: 01.01.2019

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
GazellerimNümune Matbaası / İstanbul1937Şiir

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KEN'AN, Kenan Büyükaksoyd. 1869-1870 - ö. 07.07.1950Doğum YılıGörüntüle
2Abdullah Cevdetd. 9 Eylül 1869 - ö. 28 Kasım 1932Doğum YılıGörüntüle
3Ali Kemald. 17 Ekim 1869 - ö. 6 Kasım 1922Doğum YılıGörüntüle
4MİSKİN HESENd. 1875 - ö. 1941Ölüm YılıGörüntüle
5PERVİN HANIM EHTİSAMİd. 1906 - ö. 1941Ölüm YılıGörüntüle
6HACI EMİNE/ŞEM'Î'NİN GÜLÜ/ŞEM'Î'NİN BÜLBÜLÜ, Emined. 1824 (?)/1845/1846 (?) - ö. 1834 (?) /1941(?)Ölüm YılıGörüntüle
7Özcan Akbaşd. 1969 - ö. ?MeslekGörüntüle
8Metin Celâld. 13 Mart 1961 - ö. ?MeslekGörüntüle
9EŞREF PAŞA, Bursalıd. 1820 - ö. 1894MeslekGörüntüle
10Feraizcizade, Mehmed Şakird. 1853 - ö. 1911Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Güntekin, Reşat Nurid. 26 Kasım 1889 - ö. 7 Aralık 1956Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Tokdemir, Abdülmecitd. 1894 - ö. 1974Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SELÎSÎ/MEHMED, Baldırzâde Şeyh Mehmed Selîsî Efendi b. Mustafa Efendi b. Tokedî Ali Deded. ? - ö. Haziran-Temmuz 1650Madde AdıGörüntüle
14Günvar Alid. 8 Temmuz 1953 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15OZAN TÜRKMEN, Ali Parlakd. 20.02.1971 - ö. -Madde AdıGörüntüle