Ali İffet Gencarap

(d. 16 Nisan 1869 / ö. ? Eylül 1941)
Şair, gazeteci, devlet adamı.
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Girit-Resmo doğumlu olan şairin büyük dedeleri Diyarbakır’dan gelip Girit fethinde bulunmuş ve sonrasında burayı mesken tutmuştur. Babası Arab-zâde Mustafa Esad Bey’dir (Ergun 1936: 441). Özel olarak fıkıh, ferâiz ve Mesnevî dersleri alan Ali İffet, diplomasını Resmo İdâdî Mektebi’nden aldı (İnal 2000: 1003). Resmo’daki katiplik görevi esnasında, 1898’de Avrupa devletlerinin müdahalesiyle Girit’in idareten Osmanlı hükûmetinden ayrılması üzerine görevini bırakıp İstanbul’a geldi (Ergun 1936: 441). Üsküp’te İstînaf Mahkemesi Hukuk Dairesi Başkatibi iken Meşrutiyet’in ilanı üzerine Envâr-ı Hürriyet adıyla bir gazete çıkardı. Akabinde devlet görevinden istifa edip İstanbul’a dönerek Hürriyet ve Siper-i Sâika-i Hürriyet gazetelerinin başyazarlığı görevlerinde bulundu (Hançerlioğlu Kılıç 2002: 152). Bu süreçte hukuk mektebinde okuyarak birinci sınıf dava vekaleti diploması aldı. Sonra Beyoğlu Polis Müdürlüğü İdarî Reisliğine terfi ettirildi. I. Dünya Savaşı’nın ilk zamanlarında İzmir Hudut Emniyet Müfettişliğine tayin olundu. İki yıl sonra emekliye ayrıldı. 1941'te İzmir’de vefat etti.

Türkçe, Farsça ve Rumca şiirler kaleme alan ve özellikle yazdığı gazellerle tanınan Ali İffet’in ilk şiiri Mürüvvet’te yayımladı. Daha sonra Malûmat, Hizmet, Ahenk, Anadolu gibi mecmua ve gazetelerde şiirlerini yayımlatma imkanı bulan şair, şiirlerini Gazellerim ve Cünûn- Aşk adlı kitaplar halinde topladı. Birçok manzumesi ise müstakil bir eser hâline getirilemedi. Ayrıca Ergun'un (1936: 441) Kudsi Şeyler adlı bir eserinden bahsetmesine rağmen bu eser bulunamamıştır. Gazellerim, gazellerinden oluşan risalesini bazı edip ve şairlere takrizler yazdırarak yayımlattığı eseridir. Cünûn-ı Aşk ise şairin "bu" redifteki bir gazeli ile bu gazele kendisinin ve bazı şairlerin nazire, tahmis veya taştirlerini ihtiva ettiği eseridir (Ergun 1936: 442).

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936-1945). “Ali İffet (Gencarap)” Türk Şairleri. C. III. İstanbul: Bozkurt Matbaası. 441-442.

Hançerlioğlu Kılıç (2002). “İffet”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. V. Ankara: AKM Yay. s.152.

İnal, İbnü’l-Emin Mahmud Kemal (2000). Son Asır Türk Şairleri (Kemâlü’ş-Şuarâ). C. II. (Haz. M. Kayahan Özgül). Ankara: AKM Yay.

Şentürk, Atillâ (1991). Tahir’ül-Mevlevi Hayatı ve Eserleri. İstanbul: Nehir Yayınları.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADİM POLAT
Yayın Tarihi: 01.01.2019
Güncelleme Tarihi: 19.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
GazellerimNümune Matbaası / İstanbul1937Şiir

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞENKAYALI MAHİRÎ, Mahiri Özyünd. 01.07.1869 - ö. 10.04.1944Doğum YılıGörüntüle
2MAHZÛNÎ/SEYYİD/SEYYİD GAZİ/ZÜNÛBÎ, Seyyid Gökçed. 1869 - ö. 1940Doğum YılıGörüntüle
3Mehmet Emin Yurdakuld. 13 Mayıs 1869 - ö. 14 Ocak 1944Doğum YılıGörüntüle
4ÜLKER, Hümmet Elioğlu Elizaded. 1907 - ö. 1941Ölüm YılıGörüntüle
5HÜSEYN SALHANOVd. 1890 - ö. 1941Ölüm YılıGörüntüle
6MİSKİN HESENd. 1875 - ö. 1941Ölüm YılıGörüntüle
7Cengiz Hakkı Zariçd. 5 Ocak 1972 - ö. ?MeslekGörüntüle
8Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlud. 1929 - ö. 21 Ağustos 1992MeslekGörüntüle
9Turgay Değirmencid. 28 Mayıs 1963 - ö. ?MeslekGörüntüle
10Mehmed Fahri Paşad. 1860 - ö. 1932Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Menemenlizade Tahird. 1863 - ö. 12 Mart 1903Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Sedat Simavid. 1898 - ö. 11 Aralık 1953Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13OLTULU, Ali Oltulud. 12.05.1961 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Ali Haydar Haksald. 16 Mayıs 1951 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Ali Ulaş Akalınd. 23 Ocak 1980 - ö. ?Madde AdıGörüntüle