GINÂYÎ, Ali Gınâyî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi, katip
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Ali’dir. Öğrenim gördükten sonra kâtip oldu. Piyâle Paşa’nın maiyetine girip divân kâtibi olarak görev yaptı. Ardından Divân-ı Hümâyûn kâtibi oldu. Kaynaklar şiirlerinde kullandığı mahlasının da etkisiyle servet ve zenginliğe ulaştığını belirtir. 16. yy şairlerinden olan Gınâyî’nin eserleri olup olmadığına ve hangi tarihte öldüğüne dair kesin bir bilgi yoktur (Sungurhan 2009: 151, Solmaz 2005: 239).

Kaynakça

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kayabaşı, Bekir (1997). Kaf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l Eşâr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Riyâzî. Riyazu'ş-Şuarâ. Millet Ktp. Ali Emiri Ef. 1346. 102.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay.

Sungurhan Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü'ş-Şuarâ. Ankara: KB Yay. e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf [erişim tarihi: 01.10.2014]

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:KB Yay. e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 01.10.2014]

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü’l-A’lâm. C.5. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 09.10.2014

Eserlerinden Örnekler

Ey lâle-ruh güle nice teşbîh idem seni

Sen pâdşâh-ı ‘âlem o dervîş-i Gülşenî 

***

Ol nihâle el irişmez yüri ikdâm itme

Yâd idüp mîve-i vaslın tama’-ı hâm itme 

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:KB Yay. e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 01.10.2014]. 151. 

***

Dergâh-ı Hak’dan isterüz ancak murâdımuz

Erbâb-ı ‘izz ü câhe degül istinâdımuz 

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay. 239. 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÜSÂMÎ, Ahmedd. ? - ö. 1754-1755Doğum YeriGörüntüle
2Gökçen, Fatma Çiğdemd. 15 Haziran 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SÂBİT, Abdülkerîm Sâbit Bey, İstanbullud. 1863 - ö. 1913Doğum YeriGörüntüle
4HÜSÂMÎ, Ahmedd. ? - ö. 1754-1755Doğum YılıGörüntüle
5Gökçen, Fatma Çiğdemd. 15 Haziran 1963 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6SÂBİT, Abdülkerîm Sâbit Bey, İstanbullud. 1863 - ö. 1913Doğum YılıGörüntüle
7HÜSÂMÎ, Ahmedd. ? - ö. 1754-1755Ölüm YılıGörüntüle
8Gökçen, Fatma Çiğdemd. 15 Haziran 1963 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9SÂBİT, Abdülkerîm Sâbit Bey, İstanbullud. 1863 - ö. 1913Ölüm YılıGörüntüle
10HÜSÂMÎ, Ahmedd. ? - ö. 1754-1755MeslekGörüntüle
11Gökçen, Fatma Çiğdemd. 15 Haziran 1963 - ö. ?MeslekGörüntüle
12SÂBİT, Abdülkerîm Sâbit Bey, İstanbullud. 1863 - ö. 1913MeslekGörüntüle
13HÜSÂMÎ, Ahmedd. ? - ö. 1754-1755Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Gökçen, Fatma Çiğdemd. 15 Haziran 1963 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SÂBİT, Abdülkerîm Sâbit Bey, İstanbullud. 1863 - ö. 1913Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÜSÂMÎ, Ahmedd. ? - ö. 1754-1755Madde AdıGörüntüle
17Gökçen, Fatma Çiğdemd. 15 Haziran 1963 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18SÂBİT, Abdülkerîm Sâbit Bey, İstanbullud. 1863 - ö. 1913Madde AdıGörüntüle