GUBÂRÎ, Lutfullah Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hakkındaki bilgiler Garîbî Tezkiresi’ndekilerle sınırlıdır. Doğum tarihi bilinmemektedir. Huyu güzel, kabiliyetli, akıllı ve tertipli bir yiğit idi. Babası vefat ettikten sonra sipahi oğlanları bölüğüne yerleştirilmiştir. Ancak Gubârî kabul etmeyip Arabistan ilindeki sorumluluklarını başkasına devrederek zorla geri döndü. İskenderiye’de vefat etti. 

Kaynakça

Babacan, İsrafil (2010). Tezkire-i Mecâlis-i Şu’arâ-yı Rum Garîbî Tezkiresi. Ankara: Vizyon Yay. 97.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: EMİNE SIDIKA TOPTAŞ
Yayın Tarihi: 20.12.2015

Eserlerinden Örnekler

Gözlerümden yaş yirine ahıdup hûn-ı ciger

Ayrılık zehrin nevâle idinüp kıldum sefer

Gönlü gensüz gönelüp ‘azm eyledüm bî-ihtiyâr

Bilemem bu yolda topragum mı yâ suyum çeker

Babacan, İsrafil (2010). Tezkire-i Mecâlis-i Şu’arâ-yı Rum Garîbî Tezkiresi. Ankara: Vizyon Yay. 97.