GÜLLÜ

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatı hakkında eldeki tek bilgi, Zelfin köyünden Tekerek Oğulları’ndan Kenan Çavuş’un kaynanası olduğudur (Çapraz 2008: 56). Doğum tarihi ve yeri bilinmediği gibi ne zaman vefat ettiği hakkında da bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Çapraz, Erhan (2008). Fahri Bilge Defterleri Işığında Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri. Kayseri: Laçin Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. GÖZDE TEKİN
Yayın Tarihi: 17.12.2014
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler