GÜLŞENÎ, İbrahim Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatı hakkında ayrınıtlı bilgi bulunmamamaktadır. Kaynaklardan verdiği bilgiye göre istanbulludur. Asıl adı İbrahim'dir. Rıza'ya göre gençken olgun şiirler söyleyebilmişti. Bağdat'ın fethine söylediği beyit eldedir.

Kaynakça

Altun, Kudret (hzl.)(1997). Tezkire-i Mûcib. Ankara: AKM Yay

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 859.

Zavotçu, Gencay (hzl.)(2009). Rıza Tezkiresi (İnceleme-Metin). İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı.85.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 24.05.2015

Eserlerinden Örnekler

Târîh

Gülşenî bu feth-i Bagdâd'un didi târîhini

Dâr-ı islâm oldı avn-i Hakla Dârü's-selâm

(Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 859).