HACI RECEB DEDE

(d. ?/? - ö. ?/?)
Tekke Şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hacı Receb Dede'nin doğum tarihi ve yeri hakkında bilgi bulunmamaktadır. 19. yüzyılda Divriği’de tutulmuş olan ve Doğan Kaya Arşivindeki 3 numaralı cönkte, bir şiiri bulunmaktadır. Şiirlerinden anlaşıldığına göre bir Alevi dedesidir ve muhtemelen Sivas’ın Divriği yöresinde yaşamıştır (Kaya 2009: 12). Ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir. Şiir tekniği sağlamdır. Elde mevcut olan yegâne şiirinde Kızıldeli (Seyyid Ali Sultan)’yi konu edinmiştir.

 

 

Kaynakça

Kaya, Doğan (2009). Sivas Halk Şairleri. C. 3. Sivas: Sivas Valiliği Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. DOĞAN KAYA
Yayın Tarihi: 27.11.2014
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Öter Bülbülleri Kızıldeli’nin

Hacı Recep kerâmete erince

Nice canlar hizmet etti ölünce

İlk yaz bahar iyi vakit gelince

Öter bülbülleri Kızıldeli’nin

 

Dünya dergâhında bülbülün zârın

Hüdâ yaratmıştır Muhammmed nûrun

Elleri göğsünde dilleri pirin

Öter bülbülleri Kızıldeli’nin

 

Dervişleri vardır nefes haklarlar

Haklayıp da pîrin sırrın saklarlar

Gözcüleri vardır derbent beklerler

Derbenttir yolları Kızıldeli’nin

 

Dervişleri vardır dârından geçer

Türbeye girince serlerin açar

Dolduruben aşkın bâdesin içe

Muhiptir yerleri Kızıldeli’nin

 

Hacı Recep Dede’m durmayıp çağlar

Ziyarete gelir paşalar beyler

Dilimiz durursa kalbimiz söyler

Her dem methin edem Seyyid Ali’nin

Kaya, Doğan (2009). Sivas Halk Şairleri. C. 3. Sivas: Sivas Valiliği Yay. 12.