HACIOĞLU

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hızrî’nin Cem’-üş-Şairân (50. dörtlük) ve Sun’î’nin Tekerleme (6. dörtlük) adlı eserlerinde adı geçen âşığın hangi yüzyılda yaşadığı, hayatı ve eserleri hakkında bilgi yoktur. 

 

Kaynakça

Kaya, Doğan (1990). Şairnâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HİLAL ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 28.10.2014
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler