HÂDÎ, Ali Rızâ, Eskişehirli

(d. ?/? - ö. 1868/1285)
divan ve tekke şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Doğum tarihi bilinmeyen Hâdî, Eskişehir'in ilçesi Seyitgazi'ye bağlı Şüca Köyü'nde doğdu. Asıl adı Ali Rızâ'dır. Şiirlerinde Hâdî mahlasını kullandı. Sultan Şüca Tekkesi'nin şeyhi Mehmed Şücâaddîn Dede'nin oğludur. Babasının vefatından sonra onun yerine tekkenin şeyhi oldu. 1285/1868 senesinde aynı yerde vefat etti.

Hem aruzla hem de heceyle şiirler yazan Hâdî'nin şiirleri ilk defa Mehmet Tevfik Oytan'ın Bektaşiliğin İçyüzü adlı eserinde yayımlandı. İsmail Özmen'in hazırladığı Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi adlı eserde de Hâdî'nin altı şiiri yayımlanmıştır. Şiirlerinde özellikle Ehl-i Beyt sevgisini akıcı ve duru bir lisanla dile getirmiştir.

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (1935). Bektaşi - Kızılbaş Alevi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Maarif Kütüphanesi Yay.

Kaya, Doğan (2004). "Hâdî". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. IV. Ankara: AKM Yay. 326.

Özmen, İsmail (1998). Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi. Ankara: KB Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 26.11.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Uyanıp hâb-ı gafletden salâ etdim seher vakti

Bütün mecmû'-ı uşşâka nidâ etdim seher vakti

Bezendi ayş u işretler bütün âlem ferah oldu

Çekip aşk ile bir yâ hû nevâ etdim seher vakti

Sabâhın aşk u şevkiyle ferah buldum güşâd oldum

Gönül âyînesin sildim cilâ etdim seher vakti

Nikâbın ref' edip şemsin kılup bu âlemi rûşen

Ser-â-ser reng ü elvândan safâ etdim seher vakti

Müzeyyen hıl'atin giydi bu atlas kubbe-i mînâ

Edip seyrânını arzu semâ etdim seher vakti

Ader âşıkların da'vet nesîminden haber aldım

Koyup başımı râhına fedâ etdim seher vakti

Bu seyrân içre ol dostun cemâlin gördüm ey Hâdî

Seni cândan anınla âşinâ etdim seher vakti

(Özmen, İsmail (1998). Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi. C. IV. Ankara: KB Yay. 274.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEHMET ALİ KALKANd. 1958 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Akın Sevinçd. 07 Kasım 1973 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Ahmet Kotd. 01 Ekim 1953 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MEHMET ALİ KALKANd. 1958 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Akın Sevinçd. 07 Kasım 1973 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Ahmet Kotd. 01 Ekim 1953 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7MEHMET ALİ KALKANd. 1958 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Akın Sevinçd. 07 Kasım 1973 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Ahmet Kotd. 01 Ekim 1953 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10MEHMET ALİ KALKANd. 1958 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Akın Sevinçd. 07 Kasım 1973 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Ahmet Kotd. 01 Ekim 1953 - ö. ?MeslekGörüntüle
13MEHMET ALİ KALKANd. 1958 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Akın Sevinçd. 07 Kasım 1973 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ahmet Kotd. 01 Ekim 1953 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MEHMET ALİ KALKANd. 1958 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Akın Sevinçd. 07 Kasım 1973 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Ahmet Kotd. 01 Ekim 1953 - ö. ?Madde AdıGörüntüle