HÂDÎ, Ali Rızâ, Eskişehirli

(d. ?/? - ö. 1868/1285)
divan ve tekke şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Doğum tarihi bilinmeyen Hâdî, Eskişehir'in ilçesi Seyitgazi'ye bağlı Şüca köyünde doğdu. Asıl adı Ali Rızâ'dır, Şiirlerinde Hâdî mahlasını kullandı. Sultan Şüca Tekkesi'nin şeyhi Mehmed Şücâaddîn Dede'nin oğludur. Babasının vefatından sonra onun yerine tekkenin şeyhi oldu. 1285/1868 senesinde aynı yerde vefat etti.

Hem aruzla hem de heceyle şiirler yazan Hâdî'nin şiirleri ilk defa Mehmet Tevfik Oytan'ın Bektaşiliğin İçyüzü adlı eserinde yayımlandı. İsmail Özmen'in hazırladığı Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi adlı eserde de Hâdî'nin altı şiiri yayımlanmıştır. Şiirlerinde özellikle Ehl-i Beyt sevgisini akıcı ve duru bir lisanla dile getirmiştir.

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (1935). Bektaşi - Kızılbaş Alevi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Maarif Kütüphanesi Yay.

Kaya, Doğan (2004). "Hâdî". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. IV. Ankara: AKM Yay. 326.

Özmen, İsmail (1998). Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi. Ankara: KB Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 26.11.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Uyanıp hâb-ı gafletden salâ etdim seher vakti

Bütün mecmû'-ı uşşâka nidâ etdim seher vakti

Bezendi ayş u işretler bütün âlem ferah oldu

Çekip aşk ile bir yâ hû nevâ etdim seher vakti

Sabâhın aşk u şevkiyle ferah buldum güşâd oldum

Gönül âyînesin sildim cilâ etdim seher vakti

Nikâbın ref' edip şemsin kılup bu âlemi rûşen

Ser-â-ser reng ü elvândan safâ etdim seher vakti

Müzeyyen hıl'atin giydi bu atlas kubbe-i mînâ

Edip seyrânını arzu semâ etdim seher vakti

Ader âşıkların da'vet nesîminden haber aldım

Koyup başımı râhına fedâ etdim seher vakti

Bu seyrân içre ol dostun cemâlin gördüm ey Hâdî

Seni cândan anınla âşinâ etdim seher vakti

Özmen, İsmail (1998). Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi. C. IV. Ankara: KB Yay. 274.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ercan Mehmet Erdemd. 02 Mayıs 1981 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Martal, Erold. 1943 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MEZAMÎ, Sabri Dild. 26.08.1931 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Ercan Mehmet Erdemd. 02 Mayıs 1981 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Martal, Erold. 1943 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6MEZAMÎ, Sabri Dild. 26.08.1931 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Ercan Mehmet Erdemd. 02 Mayıs 1981 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Martal, Erold. 1943 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9MEZAMÎ, Sabri Dild. 26.08.1931 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Ercan Mehmet Erdemd. 02 Mayıs 1981 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Martal, Erold. 1943 - ö. ?MeslekGörüntüle
12MEZAMÎ, Sabri Dild. 26.08.1931 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Ercan Mehmet Erdemd. 02 Mayıs 1981 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Martal, Erold. 1943 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MEZAMÎ, Sabri Dild. 26.08.1931 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ercan Mehmet Erdemd. 02 Mayıs 1981 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Martal, Erold. 1943 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18MEZAMÎ, Sabri Dild. 26.08.1931 - ö. ?Madde AdıGörüntüle