HADÎDÎ, Hadîdî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1815/1230)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatına dair bilinenler Ali Emirî Efendi (1328: 211-213)’nin anlattıklarından ibarettir. Buna göre Diyarbakır’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Hâdîdî Çelebi olarak tanındı. Ümmî idi. Demirci esnafındandı. 1230 yılı sonlarında (1815) vefat etti. Güzel sesli, musikiye aşina, hoş sohbet ve zarif bir kimseydi.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Ali Emirî Efendi (1328: 213), bir gazelini yayımlamıştır.

Kaynakça

Ali Emirî (1328). Tezkire-i Şu‘arâ-i Âmid. C. I. Matbaa-i Âmidî. 211-213.

Güner, Galip ve M. Güner (hzl.) (2003). Ali Emîrî Efendi Esâmî-i Şu‘arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaa ve Ciltevi Yay. 17.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 189.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1981). “Hadîdî”. C. 4. İstanbul: Dergâh Yay. 4.

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2004). “Hadîdî”. C. 4. Ankara: AKM Yay. 328.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 21.05.2014
Güncelleme Tarihi: 18.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Aşka düşdü gönlümüz gam nâzı kâr eyler mi hîç

Düşmeyenler âteşe neşr-i şerâr eyler mi hîç

Çarh-ı gîtî dâ’imâ aksine devr etmekdedir

Bî-meşakkat ehl-i aşkı bahtiyâr eyler mi hîç

Cân u dilden böyle bir meh-pâre dil-ber sevmeyen

Hâk-i pâyı üstüne cânın nisâr eyler mi hîç

Nâle-i bülbül hevâdır söyleyen bî-hûş imiş

Derde meftûn olmasa gülşende zâr eyler mi hîç

Sanma bu ednâ Hadîdî aşkı pinhân eylemez

Şem‘veş yansa derûnu âşikâr eyler mi hîç

(Ali Emirî (1328). Tezkire-i Şu‘arâ-i Âmid. C. I. Matbaa-i Âmidî. 213.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MÂLÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1674Doğum YeriGörüntüle
2İhsan Fikret Biçicid. 1934 - ö. 13 Kasım 2013Doğum YeriGörüntüle
3Sezai Karakoçd. 1933 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MÂLÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1674Doğum YılıGörüntüle
5İhsan Fikret Biçicid. 1934 - ö. 13 Kasım 2013Doğum YılıGörüntüle
6Sezai Karakoçd. 1933 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7MÂLÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1674Ölüm YılıGörüntüle
8İhsan Fikret Biçicid. 1934 - ö. 13 Kasım 2013Ölüm YılıGörüntüle
9Sezai Karakoçd. 1933 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10MÂLÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1674MeslekGörüntüle
11İhsan Fikret Biçicid. 1934 - ö. 13 Kasım 2013MeslekGörüntüle
12Sezai Karakoçd. 1933 - ö. ?MeslekGörüntüle
13MÂLÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1674Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İhsan Fikret Biçicid. 1934 - ö. 13 Kasım 2013Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Sezai Karakoçd. 1933 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MÂLÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1674Madde AdıGörüntüle
17İhsan Fikret Biçicid. 1934 - ö. 13 Kasım 2013Madde AdıGörüntüle
18Sezai Karakoçd. 1933 - ö. ?Madde AdıGörüntüle