HÂDİM

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Azeri)

Asıl adı bilinmemektedir. Mahlası ise Hâdim'dir. Arif Hikmet, Şirazlı olduğunu söyler (Çınarcı 2007:47). Doğum ve ölüm tarihi hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. Kalenderîdir. M.1814 senesinde Bağdad’a gelir ve orada bir süre yaşadıktan sonra vefat eder. Arif Hikmet güzel gazellerinin ve Farsça kasidesinin olduğunu söyler. Tuman, Arif Hikmet’in verdiği bilgileri daha kısa bir şekilde aktarır. Fakat Hâdim’in Bağdad’a geliş tarihini ölüm tarihi olarak verir (Odabaşı 2009:52).

Kaynakça

Odabaşı, Mihrican (2009). Tuhfe-i Nâilî Metin ve Muhteva 1.Cilt S.234-467. Yüksek Lisans Tezi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi.

Çınarcı, M. Nuri (2007). Şeyhülislâm Ârif Hikmet Beyin Tezkiretü’ş Şu’ârâsı ve Transkripsiyonlu Metni. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ MUNİSE KOÇ
Yayın Tarihi: 31.12.2017
Güncelleme Tarihi: 18.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Me-gû cânâ ki İsî râst tâc-ı mihr ber-terkeş

Tû hem bâlâ kadem be-güzâr ü çetr-i hîş ber-terkeş

(Çınarcı, M. Nuri (2007). Şeyhülislâm Ârif Hikmet Beyin Tezkiretü’ş Şu’ârâsı ve Transkripsiyonlu Metni. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ITRÎ, Mehmed Itrî Efendid. ? - ö. 1622-23Doğum YeriGörüntüle
2ANKÂ, Hüseyin (Acem Hüseyin Molla)d. ? - ö. 1614-16Doğum YeriGörüntüle
3MUZAFFEREDDÎN ŞÎRÂZÎ, Alî bin Muhammedd. ? - ö. 1516-17Doğum YeriGörüntüle
4ITRÎ, Mehmed Itrî Efendid. ? - ö. 1622-23Doğum YılıGörüntüle
5ANKÂ, Hüseyin (Acem Hüseyin Molla)d. ? - ö. 1614-16Doğum YılıGörüntüle
6MUZAFFEREDDÎN ŞÎRÂZÎ, Alî bin Muhammedd. ? - ö. 1516-17Doğum YılıGörüntüle
7ITRÎ, Mehmed Itrî Efendid. ? - ö. 1622-23Ölüm YılıGörüntüle
8ANKÂ, Hüseyin (Acem Hüseyin Molla)d. ? - ö. 1614-16Ölüm YılıGörüntüle
9MUZAFFEREDDÎN ŞÎRÂZÎ, Alî bin Muhammedd. ? - ö. 1516-17Ölüm YılıGörüntüle
10ITRÎ, Mehmed Itrî Efendid. ? - ö. 1622-23MeslekGörüntüle
11ANKÂ, Hüseyin (Acem Hüseyin Molla)d. ? - ö. 1614-16MeslekGörüntüle
12MUZAFFEREDDÎN ŞÎRÂZÎ, Alî bin Muhammedd. ? - ö. 1516-17MeslekGörüntüle
13ITRÎ, Mehmed Itrî Efendid. ? - ö. 1622-23Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ANKÂ, Hüseyin (Acem Hüseyin Molla)d. ? - ö. 1614-16Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MUZAFFEREDDÎN ŞÎRÂZÎ, Alî bin Muhammedd. ? - ö. 1516-17Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ITRÎ, Mehmed Itrî Efendid. ? - ö. 1622-23Madde AdıGörüntüle
17ANKÂ, Hüseyin (Acem Hüseyin Molla)d. ? - ö. 1614-16Madde AdıGörüntüle
18MUZAFFEREDDÎN ŞÎRÂZÎ, Alî bin Muhammedd. ? - ö. 1516-17Madde AdıGörüntüle