HÂDİM

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Azeri)

Asıl adı bilinmemektedir. Mahlası ise Hâdim'dir. Arif Hikmet, Şirazlı olduğunu söyler (Çınarcı 2007:47). Doğum ve ölüm tarihi hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. Kalenderîdir. M.1814 senesinde Bağdad’a gelir ve orada bir süre yaşadıktan sonra vefat eder. Arif Hikmet güzel gazellerinin ve Farsça kasidesinin olduğunu söyler. Tuman, Arif Hikmet’in verdiği bilgileri daha kısa bir şekilde aktarır. Fakat Hâdim’in Bağdad’a geliş tarihini ölüm tarihi olarak verir (Odabaşı 2009:52).

Kaynakça

Odabaşı, Mihrican (2009). Tuhfe-i Nâilî Metin ve Muhteva 1.Cilt S.234-467. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi

Çınarcı, M. Nuri (2007). Şeyhülislâm Ârif Hikmet Beyin Tezkiretü’ş Şu’ârâsı ve Transkripsiyonlu Metni. Basılmamış Yüksek Lisans TeziGaziantep: Gaziantep Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ MUNİSE KOÇ
Yayın Tarihi: 31.12.2017

Eserlerinden Örnekler

Me-gû cânâ ki İsî râst tâc-ı mihr ber-terkeş

Tû hem bâlâ kadem be-güzâr ü çetr-i hîş ber-terkeş

(Çınarcı, M. Nuri (2007). Şeyhülislâm Ârif Hikmet Beyin Tezkiretü’ş Şu’ârâsı ve Transkripsiyonlu Metni, Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ANKÂ, Hüseyin (Acem Hüseyin Molla)d. ? - ö. 1614-16Doğum YeriGörüntüle
2FİKÂRÎ, Seyyid Mehdî Efendid. ? - ö. 1551Doğum YeriGörüntüle
3MUZAFFEREDDÎN ŞÎRÂZÎ, Alî bin Muhammedd. ? - ö. 1516-17Doğum YeriGörüntüle
4ANKÂ, Hüseyin (Acem Hüseyin Molla)d. ? - ö. 1614-16Doğum YılıGörüntüle
5FİKÂRÎ, Seyyid Mehdî Efendid. ? - ö. 1551Doğum YılıGörüntüle
6MUZAFFEREDDÎN ŞÎRÂZÎ, Alî bin Muhammedd. ? - ö. 1516-17Doğum YılıGörüntüle
7ANKÂ, Hüseyin (Acem Hüseyin Molla)d. ? - ö. 1614-16Ölüm YılıGörüntüle
8FİKÂRÎ, Seyyid Mehdî Efendid. ? - ö. 1551Ölüm YılıGörüntüle
9MUZAFFEREDDÎN ŞÎRÂZÎ, Alî bin Muhammedd. ? - ö. 1516-17Ölüm YılıGörüntüle
10ANKÂ, Hüseyin (Acem Hüseyin Molla)d. ? - ö. 1614-16MeslekGörüntüle
11FİKÂRÎ, Seyyid Mehdî Efendid. ? - ö. 1551MeslekGörüntüle
12MUZAFFEREDDÎN ŞÎRÂZÎ, Alî bin Muhammedd. ? - ö. 1516-17MeslekGörüntüle
13ANKÂ, Hüseyin (Acem Hüseyin Molla)d. ? - ö. 1614-16Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FİKÂRÎ, Seyyid Mehdî Efendid. ? - ö. 1551Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MUZAFFEREDDÎN ŞÎRÂZÎ, Alî bin Muhammedd. ? - ö. 1516-17Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ANKÂ, Hüseyin (Acem Hüseyin Molla)d. ? - ö. 1614-16Madde AdıGörüntüle
17FİKÂRÎ, Seyyid Mehdî Efendid. ? - ö. 1551Madde AdıGörüntüle
18MUZAFFEREDDÎN ŞÎRÂZÎ, Alî bin Muhammedd. ? - ö. 1516-17Madde AdıGörüntüle