HÂDİM

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Azeri)

Asıl adı bilinmemektedir. Mahlası ise Hâdim'dir. Arif Hikmet, Şirazlı olduğunu söyler (Çınarcı 2007:47). Doğum ve ölüm tarihi hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. Kalenderîdir. M.1814 senesinde Bağdad’a gelir ve orada bir süre yaşadıktan sonra vefat eder. Arif Hikmet güzel gazellerinin ve Farsça kasidesinin olduğunu söyler. Tuman, Arif Hikmet’in verdiği bilgileri daha kısa bir şekilde aktarır. Fakat Hâdim’in Bağdad’a geliş tarihini ölüm tarihi olarak verir (Odabaşı 2009:52).

Kaynakça

Odabaşı, Mihrican (2009). Tuhfe-i Nâilî Metin ve Muhteva 1.Cilt S.234-467. Yüksek Lisans Tezi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi.

Çınarcı, M. Nuri (2007). Şeyhülislâm Ârif Hikmet Beyin Tezkiretü’ş Şu’ârâsı ve Transkripsiyonlu Metni. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ MUNİSE KOÇ
Yayın Tarihi: 31.12.2017
Güncelleme Tarihi: 18.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Me-gû cânâ ki İsî râst tâc-ı mihr ber-terkeş

Tû hem bâlâ kadem be-güzâr ü çetr-i hîş ber-terkeş

(Çınarcı, M. Nuri (2007). Şeyhülislâm Ârif Hikmet Beyin Tezkiretü’ş Şu’ârâsı ve Transkripsiyonlu Metni. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FİKÂRÎ, Seyyid Mehdî Efendid. ? - ö. 1551Doğum YeriGörüntüle
2ITRÎ, Mehmed Itrî Efendid. ? - ö. 1622-23Doğum YeriGörüntüle
3MUZAFFEREDDÎN ŞÎRÂZÎ, Alî bin Muhammedd. ? - ö. 1516-17Doğum YeriGörüntüle
4FİKÂRÎ, Seyyid Mehdî Efendid. ? - ö. 1551Doğum YılıGörüntüle
5ITRÎ, Mehmed Itrî Efendid. ? - ö. 1622-23Doğum YılıGörüntüle
6MUZAFFEREDDÎN ŞÎRÂZÎ, Alî bin Muhammedd. ? - ö. 1516-17Doğum YılıGörüntüle
7FİKÂRÎ, Seyyid Mehdî Efendid. ? - ö. 1551Ölüm YılıGörüntüle
8ITRÎ, Mehmed Itrî Efendid. ? - ö. 1622-23Ölüm YılıGörüntüle
9MUZAFFEREDDÎN ŞÎRÂZÎ, Alî bin Muhammedd. ? - ö. 1516-17Ölüm YılıGörüntüle
10FİKÂRÎ, Seyyid Mehdî Efendid. ? - ö. 1551MeslekGörüntüle
11ITRÎ, Mehmed Itrî Efendid. ? - ö. 1622-23MeslekGörüntüle
12MUZAFFEREDDÎN ŞÎRÂZÎ, Alî bin Muhammedd. ? - ö. 1516-17MeslekGörüntüle
13FİKÂRÎ, Seyyid Mehdî Efendid. ? - ö. 1551Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ITRÎ, Mehmed Itrî Efendid. ? - ö. 1622-23Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MUZAFFEREDDÎN ŞÎRÂZÎ, Alî bin Muhammedd. ? - ö. 1516-17Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FİKÂRÎ, Seyyid Mehdî Efendid. ? - ö. 1551Madde AdıGörüntüle
17ITRÎ, Mehmed Itrî Efendid. ? - ö. 1622-23Madde AdıGörüntüle
18MUZAFFEREDDÎN ŞÎRÂZÎ, Alî bin Muhammedd. ? - ö. 1516-17Madde AdıGörüntüle