HÂDİM, Hasan

(d. ?/? - ö. 1805-06/1220)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Hasan'dır. Tiran'da doğdu. Tiran'da şeyhülislam olarak tanınan Kadirî şeyhi Şeyh Abdüsselam-ı Tirnî'ye intisap etti. Tiran'da yaptırdığı Kâdirî tekkesinde kırk seneden fazla şeyh olarak hizmet etti. 1220 sonlarında (1806) vefat etti. Kendi tekkesine defnedildi. 

Şeyhi tarafından kendisine Hâdim mahlası verildi. Üç dilde şiir söylemeye muktedir bir şair idi. Ali Emirî, şairin Farsça tarihi ile bir Türkçe gazelini örnek olarak verir (Karateke 1995:152).

Kaynakça

Karateke, Hakan T. (1995). İşkodra Şairleri ve Ali Emiri’nin Diğer Eserleri. Enderun Kitapevi. İstanbul.148-52

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 31.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Türkî Gazel-i üstâdâneleri

Gülşen-i hikmete mir'ât-ı hakîkat derler

Sûret-i kudrete gülzâr-ı nefâset derler

Aç kalıp cürm edene eyleme tekdîr-i anîf

N'eylesin eylemesin derd-i ma'îşet derler

Cümle mahlûka müsâvî nazar etmek güçdür

Bunu herkes yapamaz hüsn-i tabî'at derler

Yâr âşıkları an kahr ile de etse nazar

Ne mürüvvet ne saâdet ne inâyet derler

Bî-tarîkatler eder eylese ancak tarîz

Sühân-ı Hâdim'e esrâr-ı tarîkat derler

Karateke, Hakan T. (1995). İşkodra Şairleri ve Ali Emiri’nin Diğer Eserleri. Ali Emiri. Enderun Kitapevi. İstanbul. 152


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZÎVER, Murtazâd. ? - ö. 1877Doğum YeriGörüntüle
2RIZÂ, Alid. 1832-33 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HALÎMÎ, Selîmd. 1793-94 - ö. 1854Doğum YeriGörüntüle
4ZÎVER, Murtazâd. ? - ö. 1877Doğum YılıGörüntüle
5RIZÂ, Alid. 1832-33 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HALÎMÎ, Selîmd. 1793-94 - ö. 1854Doğum YılıGörüntüle
7ZÎVER, Murtazâd. ? - ö. 1877Ölüm YılıGörüntüle
8RIZÂ, Alid. 1832-33 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HALÎMÎ, Selîmd. 1793-94 - ö. 1854Ölüm YılıGörüntüle
10ZÎVER, Murtazâd. ? - ö. 1877MeslekGörüntüle
11RIZÂ, Alid. 1832-33 - ö. ?MeslekGörüntüle
12HALÎMÎ, Selîmd. 1793-94 - ö. 1854MeslekGörüntüle
13ZÎVER, Murtazâd. ? - ö. 1877Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RIZÂ, Alid. 1832-33 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HALÎMÎ, Selîmd. 1793-94 - ö. 1854Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ZÎVER, Murtazâd. ? - ö. 1877Madde AdıGörüntüle
17RIZÂ, Alid. 1832-33 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HALÎMÎ, Selîmd. 1793-94 - ö. 1854Madde AdıGörüntüle