HÂDİMÎ, Pîr-zâde Hasan Hâdimî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bağdat’ta doğan Hâdimî’nin hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Asıl adı Hasan’dır. Bağdat’ta Hazreti Ali Türbesi’nin hizmetkârlığını yapan bir aileye mensuptu. Pîr-zâde Hasan demekle meşhur oldu. Hâdimî’nin ölüm tarihi hakkında elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak hayatı hakkında bilgi veren tek tezkire olan Ahdî’nin Gülşen-i Şu’arâ’sında ölümüyle ilgili herhangi bir kayıt bulunmamasından hareketle Hâdimî’nin, bu tezkirenin yazıldığı tarih olan 971/1563 yılında hayatta olduğu düşünülebilir.

Hâdimî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı bilinmemektedir. Ahdî’ye göre hoş sohbet biri olan Hâdimî, özellikle gazel söylemede ustaydı (Solmaz 2005: 295).

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 27.10.2014
Güncelleme Tarihi: 01.11.2020

Eserlerinden Örnekler

xxx

Ez ân der serem râ peyveste sevdâ-yı sefer bâşed

Ki meyl-i hûb-rûyân bâ garîbân bişter baş ed

Ne şeved kâm-ı dilem hîç be-dil-hâh ez tu

Çi konem bîş ki feryâd berem ez âh ez tu

Rakîbân va’de-i katlem dehend ü men serâsîme

Be-gird-i kûy-i ân bî-rahm hestem tâ pîş âyed

xxx

Sevdâ-yı ser-i zülfün dîvânesidür gönlüm

Şem’-i meh-i ruhsârun pervânesidür gönlüm

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 295.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEFKAT/ŞEFKATÎ, Seyyid Abdülfettâhd. ? - ö. 1826-27Doğum YeriGörüntüle
2MEHDÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HİLMÎ, Seyyid Muhammed Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ŞEFKAT/ŞEFKATÎ, Seyyid Abdülfettâhd. ? - ö. 1826-27Doğum YılıGörüntüle
5MEHDÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HİLMÎ, Seyyid Muhammed Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ŞEFKAT/ŞEFKATÎ, Seyyid Abdülfettâhd. ? - ö. 1826-27Ölüm YılıGörüntüle
8MEHDÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HİLMÎ, Seyyid Muhammed Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ŞEFKAT/ŞEFKATÎ, Seyyid Abdülfettâhd. ? - ö. 1826-27Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MEHDÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HİLMÎ, Seyyid Muhammed Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ŞEFKAT/ŞEFKATÎ, Seyyid Abdülfettâhd. ? - ö. 1826-27Madde AdıGörüntüle
14MEHDÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15HİLMÎ, Seyyid Muhammed Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle