HÂFIZ, Ebûbekir

(d. ?/? - ö. 1218/1803)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Manastırlı Mevlevî şairlerdendir. Asıl adı Ebûbekir olan şair, vezirlik görevinde bulunan makam ve mal sahibi biri iken Mevlânâ’nın cezbesine kapılarak Mevleviliğe intisap etti. Galata Mevlevihanesi'ndeyken 1218/1803’te vefat etti.

Esrâr Dede ve Fatin, şairin ölümüyle ilgili kaydettikleri anekdotta onun kendi ölümünü altı gün önceden haber verdiğini ifade ederler. Fatin, bu durumu “sûretde ehl-i harâbâtdan gibi ise de sîretde ashâb-ı kerametden olduğu” ifadesiyle Hâfız’ın keramet ehli olmasına yorar. Diğer taraftan Esrâr Dede, Hâfız Ebûbekir’in tuhaf davranışlar sergilediğini, bu yüzden etrafındakiler tarafından kişiliğinin beğenilmediğini belirtir. Esrâr Dede, Hâfız Ebûbekir için kaleme aldığı otuz altı beyitlik şiirinde, Hâfız’ın Mevlevîliğe intisabında külahını Şeyh Gâlib’in (d.1757-ö.1799) tekbirleyip giydirdiğini belirtir (Genç 2000: 134). Esrâr Dede Tezkiresi’nde şairliğinden çok da beğeniyle bahsedilmeyip sözleri manasız bulunur.

Kaynakça

Çiftçi, Ömer (hzl.). Fatin Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatin Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [erişim tarihi: 09.09.2013]

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. TUNCAY BÜLBÜL
Yayın Tarihi: 13.09.2013
Güncelleme Tarihi: 18.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂVERÎ, Açuk Kadıoğlu Ali Çelebid. ? - ö. 1564-65Doğum YeriGörüntüle
2Hakkı Süha Gezgind. 1895 - ö. 7 Kasım 1963Doğum YeriGörüntüle
3SALÂHÎ, Abdullah Salâhaddînd. 1705 - ö. 27.12.1782Doğum YeriGörüntüle
4HÂVERÎ, Açuk Kadıoğlu Ali Çelebid. ? - ö. 1564-65Doğum YılıGörüntüle
5Hakkı Süha Gezgind. 1895 - ö. 7 Kasım 1963Doğum YılıGörüntüle
6SALÂHÎ, Abdullah Salâhaddînd. 1705 - ö. 27.12.1782Doğum YılıGörüntüle
7HÂVERÎ, Açuk Kadıoğlu Ali Çelebid. ? - ö. 1564-65Ölüm YılıGörüntüle
8Hakkı Süha Gezgind. 1895 - ö. 7 Kasım 1963Ölüm YılıGörüntüle
9SALÂHÎ, Abdullah Salâhaddînd. 1705 - ö. 27.12.1782Ölüm YılıGörüntüle
10HÂVERÎ, Açuk Kadıoğlu Ali Çelebid. ? - ö. 1564-65Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Hakkı Süha Gezgind. 1895 - ö. 7 Kasım 1963Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12SALÂHÎ, Abdullah Salâhaddînd. 1705 - ö. 27.12.1782Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HÂVERÎ, Açuk Kadıoğlu Ali Çelebid. ? - ö. 1564-65Madde AdıGörüntüle
14Hakkı Süha Gezgind. 1895 - ö. 7 Kasım 1963Madde AdıGörüntüle
15SALÂHÎ, Abdullah Salâhaddînd. 1705 - ö. 27.12.1782Madde AdıGörüntüle