HAFIZ EMİN

(d. 1237/1821/1822 - ö. 1300/1883)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Hafız Emin, H. 1237 (M. 1821-1822) yılında Tekirdağ’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini (o yıllarda rüşdiyeyi) Tekirdağ’da bitirdi. Kırımlı Hasan Efendi’den çiftçilik ve hat sanatı öğrendi ve bu mesleği seçti. El yazısıyla pek çok kitap ve divan “istinsah” etti. Oğlan Şeyh İbrahim Efendi’nin divanının yüz elliden fazla nüshası onun elinden çıkmıştır. Bunları irfan sahibi kimselere dağıttı. Yirmi yıl kadar şeyhlik etti. Tekirdağ’da Hâmid-i Bînevâ Tekkesi’ne vekâlet ederek Kırklar Tekkesi’nde post-nişin olmuştur. Bu arada evlendiği Fatma Hanım da kendisi gibi şair olup o yıllarda türbedarlık etmiştir. Hafız Emin, hem Eminî hem de Hâfız mahlasını kullanmıştır. Şiirleri arasında ilahiler, gazeller ve na’tlar bulunmaktadır. H.1300 (M.1883) yılında Tekirdağ’da ölmüş ve Kırklar Tekkesi’ne gömülmüştür (Oy 1995: 138).

Kaynakça

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay.

Yücebaş, A.Hilmi (1939). Tekirdağlı Şairler. İstanbul: Cumhuriyet Matbaası.

“Hafız Emin” (1981). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C.4. İstanbul: Dergâh Yay. 14.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 02.12.2014
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Na’t

Vücudun âleme ayn-ı atâdır yâ Resulullah

Seni Vasf eyleyen hakka Hüdâ’dır yâ Resûlullah

 

Cem-i enbiyanın âhiri hem a’zamı sensin

Şerîf ismin Muhammed Mustafa’dır yâ Resullullah

 

Feleklerde melekler hûr-ı ‘aynınla uşşâkın

Senin aşkına âlem mübtelâdır yâ Resulullah

 

İrişmezse eğer senden şefaat bana vâveyla

Diriga hem işim cürm ü hatâdır yâ Resulullah

 

Müsemmâ ism-i pâkinle bu Hâfız derd-mendin hem

Murâdı bir şefaatle recâdır yâ Resulullah

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay. 138.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Hasan Akarsud. 1 Temmuz 1952 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ZAHMÎd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
3FAHRÎ, Ahmedd. ? - ö. 1799Doğum YeriGörüntüle
4Hasan Akarsud. 1 Temmuz 1952 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ZAHMÎd. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
6FAHRÎ, Ahmedd. ? - ö. 1799Doğum YılıGörüntüle
7Hasan Akarsud. 1 Temmuz 1952 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ZAHMÎd. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
9FAHRÎ, Ahmedd. ? - ö. 1799Ölüm YılıGörüntüle
10Hasan Akarsud. 1 Temmuz 1952 - ö. ?MeslekGörüntüle
11ZAHMÎd. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
12FAHRÎ, Ahmedd. ? - ö. 1799MeslekGörüntüle
13Hasan Akarsud. 1 Temmuz 1952 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ZAHMÎd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FAHRÎ, Ahmedd. ? - ö. 1799Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Hasan Akarsud. 1 Temmuz 1952 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ZAHMÎd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
18FAHRÎ, Ahmedd. ? - ö. 1799Madde AdıGörüntüle