HAFIZ EMİN

(d. 1821/1822/1237 - ö. 1883/1300)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Hafız Emin, H. 1237 (M. 1821-1822) yılında Tekirdağ’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini (o yıllarda rüşdiyeyi) Tekirdağ’da bitirdi. Kırımlı Hasan Efendi’den çiftçilik ve hat sanatı öğrendi ve bu mesleği seçti. El yazısıyla pek çok kitap ve divan “istinsah” etti. Oğlan Şeyh İbrahim Efendi’nin divanının yüz elliden fazla nüshası onun elinden çıkmıştır. Bunları irfan sahibi kimselere dağıttı. Yirmi yıl kadar şeyhlik etti. Tekirdağ’da Hâmid-i Bînevâ Tekkesi’ne vekâlet ederek Kırklar Tekkesi’nde post-nişin olmuştur. Bu arada evlendiği Fatma Hanım da kendisi gibi şair olup o yıllarda türbedarlık etmiştir. Hafız Emin, hem Eminî hem de Hâfız mahlasını kullanmıştır. Şiirleri arasında ilahiler, gazeller ve na’tlar bulunmaktadır. H.1300 (M.1883) yılında Tekirdağ’da ölmüş ve Kırklar Tekkesi’ne gömülmüştür (Oy 1995: 138).

Kaynakça

“Hafız Emin” (1981). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C.4. İstanbul: Dergah Yay. S.14.

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay.

Yücebaş, A.Hilmi (1939). Tekirdağlı Şairler. İstanbul: Cumhuriyet Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 02.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Na’t

Vücudun âleme ayn-ı atâdır yâ Resulullah

Seni Vasf eyleyen hakka Hüdâ’dır yâ Resûlullah

Cem-i enbiyanın âhiri hem a’zamı sensin

Şerîf ismin Muhammed Mustafa’dır yâ Resullullah

Feleklerde melekler hûr-ı ‘aynınla uşşâkın

Senin aşkına âlem mübtelâdır yâ Resulullah

İrişmezse eğer senden şefaat bana vâveyla

Diriga hem işim cürm ü hatâdır yâ Resulullah

Müsemmâ ism-i pâkinle bu Hâfız derd-mendin hem

Murâdı bir şefaatle recâdır yâ Resulullah

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay. s. 138.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Dilmen, Güngörd. 27 Mayıs 1930 - ö. 8 Temmuz 2012Doğum YeriGörüntüle
2SÜLEYMAN, Kahvecioğlud. ? - ö. 1766-67Doğum YeriGörüntüle
3HÂLİS, Hacı Pîr Efendid. 1810-11 - ö. 1880-81Doğum YeriGörüntüle
4Dilmen, Güngörd. 27 Mayıs 1930 - ö. 8 Temmuz 2012Doğum YılıGörüntüle
5SÜLEYMAN, Kahvecioğlud. ? - ö. 1766-67Doğum YılıGörüntüle
6HÂLİS, Hacı Pîr Efendid. 1810-11 - ö. 1880-81Doğum YılıGörüntüle
7Dilmen, Güngörd. 27 Mayıs 1930 - ö. 8 Temmuz 2012Ölüm YılıGörüntüle
8SÜLEYMAN, Kahvecioğlud. ? - ö. 1766-67Ölüm YılıGörüntüle
9HÂLİS, Hacı Pîr Efendid. 1810-11 - ö. 1880-81Ölüm YılıGörüntüle
10Dilmen, Güngörd. 27 Mayıs 1930 - ö. 8 Temmuz 2012MeslekGörüntüle
11SÜLEYMAN, Kahvecioğlud. ? - ö. 1766-67MeslekGörüntüle
12HÂLİS, Hacı Pîr Efendid. 1810-11 - ö. 1880-81MeslekGörüntüle
13Dilmen, Güngörd. 27 Mayıs 1930 - ö. 8 Temmuz 2012Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÜLEYMAN, Kahvecioğlud. ? - ö. 1766-67Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÂLİS, Hacı Pîr Efendid. 1810-11 - ö. 1880-81Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Dilmen, Güngörd. 27 Mayıs 1930 - ö. 8 Temmuz 2012Madde AdıGörüntüle
17SÜLEYMAN, Kahvecioğlud. ? - ö. 1766-67Madde AdıGörüntüle
18HÂLİS, Hacı Pîr Efendid. 1810-11 - ö. 1880-81Madde AdıGörüntüle