HAFIZ EMİN

(d. 1237/1821/1822 - ö. 1300/1883)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Hafız Emin, H. 1237 (M. 1821-1822) yılında Tekirdağ’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini (o yıllarda rüşdiyeyi) Tekirdağ’da bitirdi. Kırımlı Hasan Efendi’den çiftçilik ve hat sanatı öğrendi ve bu mesleği seçti. El yazısıyla pek çok kitap ve divan “istinsah” etti. Oğlan Şeyh İbrahim Efendi’nin divanının yüz elliden fazla nüshası onun elinden çıkmıştır. Bunları irfan sahibi kimselere dağıttı. Yirmi yıl kadar şeyhlik etti. Tekirdağ’da Hâmid-i Bînevâ Tekkesi’ne vekâlet ederek Kırklar Tekkesi’nde post-nişin olmuştur. Bu arada evlendiği Fatma Hanım da kendisi gibi şair olup o yıllarda türbedarlık etmiştir. Hafız Emin, hem Eminî hem de Hâfız mahlasını kullanmıştır. Şiirleri arasında ilahiler, gazeller ve na’tlar bulunmaktadır. H.1300 (M.1883) yılında Tekirdağ’da ölmüş ve Kırklar Tekkesi’ne gömülmüştür (Oy 1995: 138).

Kaynakça

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay.

Yücebaş, A.Hilmi (1939). Tekirdağlı Şairler. İstanbul: Cumhuriyet Matbaası.

“Hafız Emin” (1981). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C.4. İstanbul: Dergâh Yay. 14.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 02.12.2014
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Na’t

Vücudun âleme ayn-ı atâdır yâ Resulullah

Seni Vasf eyleyen hakka Hüdâ’dır yâ Resûlullah

 

Cem-i enbiyanın âhiri hem a’zamı sensin

Şerîf ismin Muhammed Mustafa’dır yâ Resullullah

 

Feleklerde melekler hûr-ı ‘aynınla uşşâkın

Senin aşkına âlem mübtelâdır yâ Resulullah

 

İrişmezse eğer senden şefaat bana vâveyla

Diriga hem işim cürm ü hatâdır yâ Resulullah

 

Müsemmâ ism-i pâkinle bu Hâfız derd-mendin hem

Murâdı bir şefaatle recâdır yâ Resulullah

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay. 138.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Basri Goculd. 15 Mart 1910 - ö. 09 Ocak 1976Doğum YeriGörüntüle
2Namık Kemald. 21 Aralık 1840 - ö. 2 Aralık 1888Doğum YeriGörüntüle
3Fehmi Hilmi Cumaloğlud. 1912 - ö. 25 Temmuz 1996Doğum YeriGörüntüle
4Basri Goculd. 15 Mart 1910 - ö. 09 Ocak 1976Doğum YılıGörüntüle
5Namık Kemald. 21 Aralık 1840 - ö. 2 Aralık 1888Doğum YılıGörüntüle
6Fehmi Hilmi Cumaloğlud. 1912 - ö. 25 Temmuz 1996Doğum YılıGörüntüle
7Basri Goculd. 15 Mart 1910 - ö. 09 Ocak 1976Ölüm YılıGörüntüle
8Namık Kemald. 21 Aralık 1840 - ö. 2 Aralık 1888Ölüm YılıGörüntüle
9Fehmi Hilmi Cumaloğlud. 1912 - ö. 25 Temmuz 1996Ölüm YılıGörüntüle
10Basri Goculd. 15 Mart 1910 - ö. 09 Ocak 1976MeslekGörüntüle
11Namık Kemald. 21 Aralık 1840 - ö. 2 Aralık 1888MeslekGörüntüle
12Fehmi Hilmi Cumaloğlud. 1912 - ö. 25 Temmuz 1996MeslekGörüntüle
13Basri Goculd. 15 Mart 1910 - ö. 09 Ocak 1976Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Namık Kemald. 21 Aralık 1840 - ö. 2 Aralık 1888Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Fehmi Hilmi Cumaloğlud. 1912 - ö. 25 Temmuz 1996Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Basri Goculd. 15 Mart 1910 - ö. 09 Ocak 1976Madde AdıGörüntüle
17Namık Kemald. 21 Aralık 1840 - ö. 2 Aralık 1888Madde AdıGörüntüle
18Fehmi Hilmi Cumaloğlud. 1912 - ö. 25 Temmuz 1996Madde AdıGörüntüle