HÂFIZ, Hâfız Mustafa Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mustafa’dır. Gümrük Kâtibi Hâfız Çelebi ve Gümrük Hâfızı (Çapan 2005: 156) olarak bilinir. İstanbulludur Devrin nazik üsluplu şâirlerinden ve kıymetli zariflerindendir. Sohbeti hoş, bilgili, temiz huylu, kabiliyetli bir şâirdir. Asrın şâirlerinden Bursalı Râgıb Efendi, İstanbullu Nâzım Çelebi ve Âsım Efendi'nin gazellerine naziresi olduğu kaynaklarda kayıtlıdır.(İnce 2005: 284; Çapan 2005: 156)

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.156-57. 

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü'ş-Şu'arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 283-84. 

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.1. Ankara: Bizim Büro Yay.177.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 10.01.2015

Eserlerinden Örnekler

Demm-i hattı visâl-i yâr ile dil oldı şenlikde

Bahâr oldukça hoşdur yâr ile ‘işret çimenlikde

Sürüp hatt-ı sepîdüm sîne-i simîn-i dil-dâre

Görüşdüm ol semen-sîmâ güzelle yâsemenlikde

Hatt-ı cânâneden ruhsâr-ı âle bir keder gelmez

Olur şükûfte vü handân gül-i ra’nâ dikenlikde

Verürmiş duhter-i rez eskidükçe neşve-i nâz

‘Arûs olur görünce şevheri zen-i pîrezenlikde

Dem-i fürkat esenleşdükde sıhhatle dimiş Hâfız

Hemîşe lutfı var olsun da ola yâdum esenlikde

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 156-57)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Suat Dervişd. 1905 - ö. 23 Temmuz 1972Doğum YeriGörüntüle
2NUTKÎ ALİ DEDEd. ? - ö. 1727/1804?Doğum YeriGörüntüle
3Hançerci, Müzeyyend. 8 Haziran 1939 - ö. 28 Ocak 2017Doğum YeriGörüntüle
4Suat Dervişd. 1905 - ö. 23 Temmuz 1972Doğum YılıGörüntüle
5NUTKÎ ALİ DEDEd. ? - ö. 1727/1804?Doğum YılıGörüntüle
6Hançerci, Müzeyyend. 8 Haziran 1939 - ö. 28 Ocak 2017Doğum YılıGörüntüle
7Suat Dervişd. 1905 - ö. 23 Temmuz 1972Ölüm YılıGörüntüle
8NUTKÎ ALİ DEDEd. ? - ö. 1727/1804?Ölüm YılıGörüntüle
9Hançerci, Müzeyyend. 8 Haziran 1939 - ö. 28 Ocak 2017Ölüm YılıGörüntüle
10Suat Dervişd. 1905 - ö. 23 Temmuz 1972MeslekGörüntüle
11NUTKÎ ALİ DEDEd. ? - ö. 1727/1804?MeslekGörüntüle
12Hançerci, Müzeyyend. 8 Haziran 1939 - ö. 28 Ocak 2017MeslekGörüntüle
13Suat Dervişd. 1905 - ö. 23 Temmuz 1972Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NUTKÎ ALİ DEDEd. ? - ö. 1727/1804?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Hançerci, Müzeyyend. 8 Haziran 1939 - ö. 28 Ocak 2017Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Suat Dervişd. 1905 - ö. 23 Temmuz 1972Madde AdıGörüntüle
17NUTKÎ ALİ DEDEd. ? - ö. 1727/1804?Madde AdıGörüntüle
18Hançerci, Müzeyyend. 8 Haziran 1939 - ö. 28 Ocak 2017Madde AdıGörüntüle