HÂFIZ, Hâfız Mustafa Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mustafa’dır. Gümrük Kâtibi Hâfız Çelebi ve Gümrük Hâfızı (Çapan 2005: 156) olarak bilinir. İstanbulludur Devrin nazik üsluplu şâirlerinden ve kıymetli zariflerindendir. Sohbeti hoş, bilgili, temiz huylu, kabiliyetli bir şâirdir. Asrın şâirlerinden Bursalı Râgıb Efendi, İstanbullu Nâzım Çelebi ve Âsım Efendi'nin gazellerine naziresi olduğu kaynaklarda kayıtlıdır.(İnce 2005: 284; Çapan 2005: 156)

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.156-57. 

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü'ş-Şu'arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 283-84. 

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.1. Ankara: Bizim Büro Yay.177.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 10.01.2015

Eserlerinden Örnekler

Demm-i hattı visâl-i yâr ile dil oldı şenlikde

Bahâr oldukça hoşdur yâr ile ‘işret çimenlikde

Sürüp hatt-ı sepîdüm sîne-i simîn-i dil-dâre

Görüşdüm ol semen-sîmâ güzelle yâsemenlikde

Hatt-ı cânâneden ruhsâr-ı âle bir keder gelmez

Olur şükûfte vü handân gül-i ra’nâ dikenlikde

Verürmiş duhter-i rez eskidükçe neşve-i nâz

‘Arûs olur görünce şevheri zen-i pîrezenlikde

Dem-i fürkat esenleşdükde sıhhatle dimiş Hâfız

Hemîşe lutfı var olsun da ola yâdum esenlikde

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 156-57)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Muzaffer Tayyip Uslud. 1922 - ö. 3 Temmuz 1946Doğum YeriGörüntüle
2CEMÂL, Yûsuf Cemâl Molla Beyd. 1867 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3YÜMNÎ, Ayas Paşazâded. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Muzaffer Tayyip Uslud. 1922 - ö. 3 Temmuz 1946Doğum YılıGörüntüle
5CEMÂL, Yûsuf Cemâl Molla Beyd. 1867 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6YÜMNÎ, Ayas Paşazâded. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Muzaffer Tayyip Uslud. 1922 - ö. 3 Temmuz 1946Ölüm YılıGörüntüle
8CEMÂL, Yûsuf Cemâl Molla Beyd. 1867 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9YÜMNÎ, Ayas Paşazâded. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Muzaffer Tayyip Uslud. 1922 - ö. 3 Temmuz 1946MeslekGörüntüle
11CEMÂL, Yûsuf Cemâl Molla Beyd. 1867 - ö. ?MeslekGörüntüle
12YÜMNÎ, Ayas Paşazâded. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13Muzaffer Tayyip Uslud. 1922 - ö. 3 Temmuz 1946Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14CEMÂL, Yûsuf Cemâl Molla Beyd. 1867 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15YÜMNÎ, Ayas Paşazâded. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Muzaffer Tayyip Uslud. 1922 - ö. 3 Temmuz 1946Madde AdıGörüntüle
17CEMÂL, Yûsuf Cemâl Molla Beyd. 1867 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18YÜMNÎ, Ayas Paşazâded. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle