HÂFIZ, Hâfız Mustafa Çelebi, Gümrük Hâfızı

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mustafa’dır. Gümrük Kâtibi Hâfız Çelebi ve Gümrük Hâfızı (Çapan 2005: 156) olarak bilinir. İstanbulludur Devrin nazik üsluplu şâirlerinden ve kıymetli zariflerindendir. Sohbeti hoş, bilgili, temiz huylu, kabiliyetli bir şâirdir. Asrın şâirlerinden Bursalı Râgıb Efendi, İstanbullu Nâzım Çelebi ve Âsım Efendi'nin gazellerine naziresi olduğu kaynaklarda kayıtlıdır.(İnce 2005: 284; Çapan 2005: 156)

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.156-57. 

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü'ş-Şu'arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 283-84. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.1. Ankara: Bizim Büro Yay.177.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 10.01.2015
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Demm-i hattı visâl-i yâr ile dil oldı şenlikde

Bahâr oldukça hoşdur yâr ile ‘işret çimenlikde

Sürüp hatt-ı sepîdüm sîne-i simîn-i dil-dâre

Görüşdüm ol semen-sîmâ güzelle yâsemenlikde

Hatt-ı cânâneden ruhsâr-ı âle bir keder gelmez

Olur şükûfte vü handân gül-i ra’nâ dikenlikde

Verürmiş duhter-i rez eskidükçe neşve-i nâz

‘Arûs olur görünce şevheri zen-i pîrezenlikde

Dem-i fürkat esenleşdükde sıhhatle dimiş Hâfız

Hemîşe lutfı var olsun da ola yâdum esenlikde

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 156-57.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Elif Keyd. 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2İBRÂHÎM, Aşçı Halîl İbrâhîm Deded. 1828 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Fatma Akdağd. 1984 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Elif Keyd. 1972 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5İBRÂHÎM, Aşçı Halîl İbrâhîm Deded. 1828 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Fatma Akdağd. 1984 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Elif Keyd. 1972 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8İBRÂHÎM, Aşçı Halîl İbrâhîm Deded. 1828 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Fatma Akdağd. 1984 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Elif Keyd. 1972 - ö. ?MeslekGörüntüle
11İBRÂHÎM, Aşçı Halîl İbrâhîm Deded. 1828 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Fatma Akdağd. 1984 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Elif Keyd. 1972 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İBRÂHÎM, Aşçı Halîl İbrâhîm Deded. 1828 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Fatma Akdağd. 1984 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Elif Keyd. 1972 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17İBRÂHÎM, Aşçı Halîl İbrâhîm Deded. 1828 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Fatma Akdağd. 1984 - ö. ?Madde AdıGörüntüle