HÂFIZ, Hâfız-ı Mevlevi Kömürcüzâde Mehmed

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Edirne'de doğdu. Asıl adı Mehmed olup, Kömürcü-zâde sanıyla tanındı. Doğum ve ölüm tarihi bilinmemektedir.Ömer Semahat Dede'ye intisap edip Mevlevî oldu. Bir süre sonra Güzelhisar Mevlevihanesi  dergâhı şeyhliğine getirildi. 

Hâfız'ın şiirleri âşıkane ve arifanedir. Esrâr Dede'ye 1'i Arapça diğeri Türkçe iki kıta hediye etmiştir (Genç 2000:136).

Kaynakça

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 136.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 08.08.2014

Eserlerinden Örnekler

Kıt'a Der-Vasf-ı Dürre-i Beyzâ-yı Mevleviyye

Evvel-i evvel-i ‘âlem der-i Mevlânâ’dur

Âhir-i âhir-i Âdem der-i Mevlânâ’dur

Mazhar-ı cem‘-i şu’ûn dâ’ir-i ‘arş-ı a‘zam

Mûcid-i mevc-i dem-â-dem dürr-i Mevlânâ’dur

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.. 136


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MÂTEMÎd. ? - ö. 1595/96Doğum YeriGörüntüle
2MÜNÎRÎ, Hüseyin Münîrî Efendid. ? - ö. 1722-23Doğum YeriGörüntüle
3SABÂYÎ, Hayreddînd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MÂTEMÎd. ? - ö. 1595/96Doğum YılıGörüntüle
5MÜNÎRÎ, Hüseyin Münîrî Efendid. ? - ö. 1722-23Doğum YılıGörüntüle
6SABÂYÎ, Hayreddînd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7MÂTEMÎd. ? - ö. 1595/96Ölüm YılıGörüntüle
8MÜNÎRÎ, Hüseyin Münîrî Efendid. ? - ö. 1722-23Ölüm YılıGörüntüle
9SABÂYÎ, Hayreddînd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10MÂTEMÎd. ? - ö. 1595/96MeslekGörüntüle
11MÜNÎRÎ, Hüseyin Münîrî Efendid. ? - ö. 1722-23MeslekGörüntüle
12SABÂYÎ, Hayreddînd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13MÂTEMÎd. ? - ö. 1595/96Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MÜNÎRÎ, Hüseyin Münîrî Efendid. ? - ö. 1722-23Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SABÂYÎ, Hayreddînd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MÂTEMÎd. ? - ö. 1595/96Madde AdıGörüntüle
17MÜNÎRÎ, Hüseyin Münîrî Efendid. ? - ö. 1722-23Madde AdıGörüntüle
18SABÂYÎ, Hayreddînd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle