HÂFIZ OSMAN, Kazancızâde

(d. ?/? - ö. 19. yy./?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Sivaslıdır. Emîn Edîb Efendi’nin babasıdır. Hayatına dair başka bir bilgi yoktur.

İlm-i Feraiz’i nazmen dilimize çevirmiştir. Aslanoğlu, Hafız Osmân’ın eserinin Vehbi Cem Aşkun’un elinde olduğunu bildiren sözlerine yer verir ve kitabın giriş ve münacat bölümlerini yayımladığını belirterek kendisi de şiirleri aynen aktarır (2006: 229, 230).

Kaynakça

Aslanoğlu, İbrahim (2006). Sıvas Meşhurları. C.2. Sivas.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: EMİNE SIDIKA TOPTAŞ
Yayın Tarihi: 31.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Münacat (İlm-i Ferâiz Tercümesinden)

Hamdülillah işbu manzûme hitâm buldu ayân

Hak’tan isterim anı makbûl ede fi külli ân

Bezl-i makdûr eyledim teslîhine hayli zamân

Müstefid olan zevâttan müstemend oldu hemân

Yâd ederler nazm-ı ezkârımı sâlihâ ile

Yâd ederler rûhumu tekrâr Fâtihâ ile

Âl-i evlâdıma tevfîkin dahi eyle refîk

Bahr-i irfân ü ulûmda anları eyle garîk

Mâl ile cân ile dünyâ ehli eder iftihâr

İlm ile irfân ile anlar olalar behredâr

Ömrümüz âhir olup dünyâda kıldıkda cüdâ

Şerbet-i câm-ı şehâdet rûzi kıl bize Hudâ

Kılmadım bir zerre hayrat ömrüm içre yâ ahed

Pîşgâh-ı rahmete isyân ile geldim meded

Ol Habîb’in hürmetine kıl muhavveften halâs

Ver necât cümle hâtırdan cümleye sensin menâs

Rûh-i pâkine anın yüz bin selât ile selâm

Hem dahi âl ile ashâbına ola müdâm

Cümle bu mısraların evvel ya âhir harflerin

Cem edersen herbiri târîhi olur nazmın (h. 1280/m. 1863)

(Aslanoğlu, İbrahim (2006). Sıvas Meşhurları. C.2. Sivas. 230.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1GÜNAYAR, Günayar Erdoğand. 1964 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2CEMALÎ/İLMİYA/CEMAL ÖZCAN, Cemal Özcand. 1950 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ÇAVUŞ, Mustafa Sarıkayad. 1912 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4GÜNAYAR, Günayar Erdoğand. 1964 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5CEMALÎ/İLMİYA/CEMAL ÖZCAN, Cemal Özcand. 1950 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ÇAVUŞ, Mustafa Sarıkayad. 1912 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7GÜNAYAR, Günayar Erdoğand. 1964 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8CEMALÎ/İLMİYA/CEMAL ÖZCAN, Cemal Özcand. 1950 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ÇAVUŞ, Mustafa Sarıkayad. 1912 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10GÜNAYAR, Günayar Erdoğand. 1964 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11CEMALÎ/İLMİYA/CEMAL ÖZCAN, Cemal Özcand. 1950 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ÇAVUŞ, Mustafa Sarıkayad. 1912 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13GÜNAYAR, Günayar Erdoğand. 1964 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14CEMALÎ/İLMİYA/CEMAL ÖZCAN, Cemal Özcand. 1950 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15ÇAVUŞ, Mustafa Sarıkayad. 1912 - ö. ?Madde AdıGörüntüle